Rolnictwo ekologiczne

 • 2014-08-21

  Ponad jedna piąta produktów ekologicznych nie spełnia wymagań. Będą kary

  Przeprowadzona przez Inspekcję Handlową kontrola wykazała, że 22% towarów ekologicznych nie spełnia określonych wymogów. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek taką podrabianą ekożywność, muszą liczyć się z karą od 1 tys. zł do nawet 10 proc. całkowitych przychodów. Wartość tego rynku szacowana jest w Polsce na ponad 700 mln zł.

 • 2014-07-09

  IJHARS zaprzestał udzielania upoważnień do importu produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich do UE

  W okresie przejściowym, przewidzianym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1235/2008, który skończył się 30 czerwca 2014 r., Główny Inspektor JHARS udzielał upoważnień do importu produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich na terytorium Wspólnoty.

 • 2014-07-02

  Udostępnianie wykazu producentów w rolnictwie ekologicznym

  Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych udostępnia na wniosek zainteresowanego podmiotu dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych.

 • 2014-06-03

  Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

  Celem nowelizowanej ustawy jest wprowadzenie ułatwień dla gospodarzy prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa. Chodzi też o wdrożenie przepisów europejskich do polskiego porządku prawnego.

 • 2014-04-25

  Szczegóły w sprawie EFA

  W dniu 11 marca 2014 roku Komisja Europejska opublikowała i przekazała PE końcowy akt zreformowanej WPR, w którym przedstawiono techniczne szczegóły polityki rolnej, w tym kwestie związane z Obszarami Zorientowanymi Ekologicznie (EFA) – podaje FAMMU/FAPA.

 • 2014-04-22

  Perspektywy wielostronnej umowy w sektorze produkcji ekologicznej

  Komisja Europejska uruchomiła ideę umowy wielostronnej pomiędzy wiodącymi, pozaunijnymi rynkami produkcji ekologicznej w nowym „Planie Działania”, co towarzyszyłoby strategii legislacyjnej ogłoszonej 24 marca 2014 roku – zauważa FAMMU/FAPA.

 • 2014-04-08

  Polacy spożywają 15 razy mniej żywności ekologicznej niż mieszkańcy krajów Zachodnich

  Statystyczny Polak wydaje tylko cztery euro rocznie na żywność ekologiczną. Niemiec przeznacza na ten cel 86 euro, a Duńczyk – prawie dwa razy więcej. Spożycie ekologicznej żywności jest w Polsce ok. 15 razy mniejsze niż w krajach Europy Zachodniej i pięć razy mniejsze niż np. w Czechach.

 • 2014-04-02

  Komisja ujawnia plany zmian w sektorze produkcji ekologicznej

  Dnia 24 marca 2014 roku Komisja Europejska przedstawiła szczegóły planu zmian reguł funkcjonowania sektora ekologicznego, w tym zasad importu z krajów trzecich w celu zapobiegania fałszerstwom oraz zmianę norm prowadzących do poprawy standardów poprzez nowelizację bieżących regulacji (rozp. no. 834/2007) – informuje FAMMU/FAPA.

 • 2014-03-28

  Coraz chętniej sięgamy po żywność ekologiczną

  Polski rynek żywności ekologicznej jest wart ok. 700 mln zł – wynika z szacunków Organic Farma Zdrowia – i dynamicznie się rozwija. W ubiegłym roku sprzedaż firmy wzrosła (o 8,5 proc.), mimo że dla branży spożywczej to był trudny okres. Dobry początek roku pozwala liczyć na ożywienie.

 • 2014-03-26

  KE: Wniosek na rzecz rozwoju doskonalszego rolnictwa ekologicznego

  W dniu 25 marca 2014 r. Komisja Europejska opublikowała nowy wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

 • 2014-02-25

  Rolnictwo ekologiczne w Polsce zagrożone

  Rządowa polityka na kolejne lata może zahamować rozwój polskiego rolnictwa ekologicznego, które od wejścia Polski do UE rozwija się dynamicznie głównie dzięki funduszom unijnym. W nowej perspektywie finansowej stawka dotacji do 1 ha ma być taka sama, ale zmniejszy się o połowę dotowana powierzchnia. To może być ewenement na skalę światową – przestrzegają eksperci.

 • 2014-02-25

  Rolnictwo ekologiczne: Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty

  Gospodarze, uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty dotyczące certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.