Rolnictwo ekologiczne

 • 2017-11-03

  Pierwszy etap projektu Marelitt Baltic za nami!

  Prawie 10 ton wyłowionych narzędzi połowowych i około 2 tysiące godzin spędzonych na morzu to efekt współpracy partnerów oraz rybaków z Polski, Niemiec, Szwecji oraz Estonii, w ramach projektu Marelitt Baltic. W dniach 17-18 października 2017 r. w Kołobrzegu odbyła się międzynarodowa konferencja, na której podsumowano tegoroczne akcje na Morzu Bałtyckim.

 • 2017-11-03

  Obornik jako jeden z najlepszych nawozów

  Obornik to nawóz organiczny. Każde gospodarstwo posiadające zwierzęta gospodarskie jest posiadaczem tego jakże cennego nawozu. Obornik bowiem powstaje na bazie odchodów zwierzęcych i ściółki. Od wielu lat jego wykorzystanie w rolnictwie jest bardzo duże, a od kilku lat pojawia się też w uprawach amatorskich na ogródkach działkowych.

 • 2017-10-24

  Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w 2016 r.

  W 2016 r. całkowita powierzchnia ekologicznych użytków rolnych stanowiła 536 579,22 ha, z czego 80,3% to areał użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji, a 19,7% w okresie konwersji.

 • 2017-10-24

  PORADNIK "CZYSTE CIEPŁO W MOIM DOMU ZE SPALANIA PALIW STAŁYCH"

  Sektor bytowo-komunalny jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Właśnie dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla obywateli nt. właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych.

 • 2017-10-23

  Import produktów rolnictwa ekologicznego

  Produkty uzyskane metodami ekologicznymi w państwach trzecich (nienależących do Unii Europejskiej i niebędących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym), które importowane są na terytorium Wspólnoty i odnoszą się w swym oznakowaniu do rolnictwa ekologicznego, muszą spełniać wymagania w zakresie metod produkcji oraz zasad kontroli, uznanych za zgodne lub...

 • 2017-10-23

  Rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej

  Według danych Eurostat, w 2015 r. w Unii Europejskiej działalność w obrębie rolnictwa ekologicznego prowadziło ponad 271,5 tys. producentów rolnych. Najwięcej gospodarstw było we Włoszech - 52,6 tys. Ponad 20 tys. producentów zarejestrowanych było we Francji - 28,8 tys., w Niemczech - 25 tys., Austrii - 23 tys. i Polsce - 22,2 tys.

 • 2017-10-20

  NIK o zaopatrzeniu aglomeracji w wodę w sytuacjach kryzysowych

  Duże aglomeracje miejskie w Polsce nie są przygotowane na brak wody pitnej spowodowany zdarzeniami kryzysowymi dotyczącymi systemu wodociągowego. Plany, jakimi dysponują podmioty odpowiedzialne za jej dostawy oparte są na niekompletnych danych, a zapotrzebowanie na wodę obliczane jest jedynie w odniesieniu do liczby mieszkańców. Kalkulacje pomijają na przykład potrzeby zakładów...

 • 2017-10-16

  Ekspansywne rolnictwo niszczy amazońskie lasy

  Trwający od 9 października Europejski Tydzień Leśny jest dobrą okazja, aby przyjrzeć się kondycji lasów z punktu widzenia konsumpcji, nie tylko w skali europejskiej, ale również globalnej. To, co zjadają ludzie w jakimś stopniu ma wpływ na stan lasów na ziemi.

 • 2017-10-15

  Rynki drzewne na konferencji "Las2017"

  Zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych, powiększanie powierzchni leśnej i stosowanie produktów drzewnych o długim okresie użytkowania to obecnie najbardziej skuteczne sposoby wychwytywania dwutlenku węgla.

 • 2017-10-14

  „CZAS NA ZDROWIE”

  11 października odbyła się Gala Finałowa Konkursu "Czas na zdrowie", którą oficjalnie otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel.

 • 2017-09-26

  Wchodzą w życie nowe przepisy o odnawialnych źródłach energii

  Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) istotnie zmienia system wsparcia energetyki odnawialnej – opłata zastępcza zamiast stałej kwoty zostanie powiązana z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć nadpodaż zielonych certyfikatów, a w dłuższej perspektywie zabezpieczyć konsumentów przed...

 • 2017-09-25

  Ogrzewanie domów jednorodzinnych głównym powodem smogu. Konieczne są modernizacje budynków

  Z powodu smogu co roku umiera w Polsce ponad 48 tys. osób. Za ponad 90 proc. przypadków przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza odpowiedzialne jest indywidualne ogrzewanie gospodarstw domowych. Powodem jest przede wszystkim niska efektywność energetyczna budynków, wynikająca ze słabej jakości izolacji lub całkowitego jej braku. Dzięki modernizacji budownictwa...