| Autor: redakcja6

Lepsza sytuacja na rynku wołowiny w I kw. 2017 r.

W pierwszym kwartale 2017 r. wzrosły ceny bydła. Zakupiono też o 4,2% więcej bydła w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (103,5 tys. ton ż. w.), a w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 48,5 tys. ton wołowiny, tj. o 7,8% więcej niż przed rokiem.

Lepsza sytuacja na rynku wołowiny w I kw. 2017 r.

Ceny skupu bydła w Polsce

Jak wynika z danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej w majowym Rynku Rolnym, średnia cena skupu bydła była wyższa niż w pierwszym kwartale 2016 r. o około 6,9% i wynosiła 6,23 zł/kg, a w marcu o 12,5% wyższa niż przed rokiem ( 6,19 zł/kg). Średnie ceny skupu młodego bydła wzrosły w tym czasie o 12% do 6,38 zł/kg w. ż. Zwiększenie cen skupu żywca wołowego, przy niskich cenach pasz doprowadził do poprawy relacji cen żywiec: mieszanka B2 dla opasów. Relacja ta była korzystniejsza we wszystkich miesiącach I kwartału br. niż w analogicznych miesiącach 2016 r.

Ceny skupu bydła a regionalizacja

Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu kwietnia 2017 r., tak jak dotychczas, najniższe ceny skupu bydła zanotowano w regionie północnym (5,63 zł/kg), a najwyższe w regionie południowym (6,28 zł/kg). Ceny ćwierci z krów i byków były najtańsze w regionie południowym (10 201 zł/tonę i 11 871 zł/tonę), natomiast ceny ćwierci z byków do dwóch lat i krów były najwyższe w regionie północnym 12 771 zł/tonę i 10 692 zł/tonę).

Ceny detaliczne mięsa wołowego i cielęcego

Według Doroty Pasińskiej z IERiGŻ na poziomie detalu od stycznia do marca 2017 r. mięso wołowe zdrożało średnio o 1,7%, a cielęce o 1,5%. W marcu 2017 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem przeciętna cena detaliczna wołowiny była wyższa średnio o 0,69%, ceny cielęciny prawie nie zmieniły się, mięso wieprzowe staniało o 0,8%, a drobiowe zdrożało o prawie 3,0%. Ceny detaliczne wyrobów zmieniły się nieznacznie. Spośród asortymentów monitorowanych przez GUS zdrożał tylko szponder (mięso wołowe z kością) z 18,85 do 18,94 zł/kg oraz rostbef i antrykot z 26,81 do 26,95 zł/kg, mięso wołowe bez kości z udźca z 32,88 do 32,91 zł/kg, podczas gdy ceny mięsa cielęcego bez kości spadły z 47,39 do 47,14 zł/kg, a mięsa cielęcego z kością z 28,57 do 28,44 zł/kg.

Ubój bydła

Liczba ubitych sztuk bydła wzrosła w pierwszych dwóch miesiącach 2017 r. o ponad 1% (do 279,8 tys. szt.) na co złożyło się zwiększenie ubojów byków o 3,4%, jałówek o 5,9% i spadku ubojów krów o 2,2% oraz cieląt o 19,9%. Podobnie jak przed rokiem największy udział wśród ubitych sztuk bydła miały byki (49,9%), a następnie krowy (ok. 30,6%), choć udział tych ostatnich spadł o 1 pkt proc., co może zwiastować spowolnienie przeciętnej stopy redukcji pogłowia krów mlecznych. Mniejszy udział w ubojach miały jałówki 15,9% i cielęta 3,5%. 


Tagi:
źródło: