| Autor: redakcja1

Pogłowie bydła w Polsce

Jak wynika ze wstępnych danych, pogłowie bydła w czerwcu 2019 r. liczyło 6 296,7 tys. sztuk i było większe o 1,5% w odniesieniu do czerwca minionego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwyżki pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, cieląt i bydła dorosłego o 1,4%.

Pogłowie bydła w Polsce
W czerwcu 2019 r. pogłowie bydła wynosiło 6 296,7 tys. sztuk i było o 95,3 tys. sztuk - o 1,5% wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2018 r.- większe o 113,4 tys. sztuk – o 1,8%. W porównaniu ze stanem pogłowia w czerwcu 2018 r. zaobserwowano wzrost pogłowia bydła we wszystkich grupach struktury stada.
 
Pogłowie cieląt poniżej 1 roku zwiększyło się w porównaniu do poprzedniego roku do poziomu 1 709,5 tys. sztuk i wzrosło o 1,4%, a względem grudnia 2018 r. pogłowie nie zmieniło się. Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się w odniesieniu do poprzedniego roku o 1,9%, a w porównaniu z grudniem 2018 r. odnotowano zwyżkę o 2,1% i osiągnęło granicę 1 767,6 tys. sztuk. Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z czerwcem 2018 r. o 31,8 tys. sztuk - o 1,3% do 2 461 tys. sztuk, a w stosunku do grudnia 2018 r. zaobserwowano zwyżkę o 43,6 tys. sztuk - o 1,8%.
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2019 r. wynosił:
  • cielęta w wieku poniżej 1 roku - 27,1%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,1%,
  • krowy - 39,1%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,7%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła z czerwca 2018 r., w 2019 r. udział w poszczególnych grupach wiekowo-użytkowych bydła pozostał na niezmiennym poziomie.
 
Ze wstępnych danych odnośnie handlu zagranicznego w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2019 r. import bydła wyniósł 85 tys. sztuk, w tym cieląt 65% i spadł o 19,8%, w tym cieląt o 11,4% wobec do tego samego okresu 2018 r. Wielkość wywozu bydła kształtowała się na poziomie 18,4 tys. sztuk i zmalała o 28,1% w odniesieniu do poprzedniego roku, w tym cieląt o 42,8%. W omawianym okresie odnotowano obniżkę uboju bydła o 7,6%.
 
Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy 2019 r. wynosiła 6,43 zł/kg i była mniejsza o 1,2% od notowanej w porównywalnym okresie 2018 r. Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2019 r. wyniosła 136,50 zł za 100 l była o 2,3% wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2018 r.
 
Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie - 19,2%, wielkopolskie - 16,4% i podlaskie - 16,2%. W województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, śląskim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, a w pozostałych województwach udział nie przekroczył 10%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!