| Autor: redakcja1

GUS: Pogłowie bydła wzrosło do 5,76 mln sztuk

W grudniu 2015 r. pogłowie bydła liczyło 5 762,4 tys. sztuk, wskazując zwyżkę w ujęciu roku o 1,8%. Wzrost liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwiększenia się pogłowia cieląt o 11,5% i młodego bydła w wieku 1-2 lat o 6%.

GUS: Pogłowie bydła wzrosło do 5,76 mln sztuk

Pogłowie bydła w Polsce

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w grudniu 2015 r. pogłowie bydła wynosiło 5762,4 tys. sztuk i było o 102,1 tys. - 1,8% większe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2015 r.- mniejsze o 198,3 tys. sztuk - 3,3%.
 
Pogłowie krów zmalało w porównaniu z grudniem 2014 r. o 100,2 tys. sztuk - 4,2% do 2302,8 tys. sztuk, w tym pogłowie krów mlecznych o 113,7 tys. sztuk - 5,1% do 2134,1 tys. sztuk. W odniesieniu do czerwca liczba krów była niższa o 141,7 tys. sztuk - 5,8%, a krów mlecznych o 145,1 tys. sztuk - 6,4%.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2015 r. wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28,0%,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 26,6%,
- krowy - 40,0%,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,3%.
 
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2014 r. wzrósł udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku o 2,4 p. proc. i młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,1 p. proc., a obniżył się udział pogłowia pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat o 1,1 p. proc. i krów o 2,5 p. proc.
 
Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła wynikające z zwiększenia się pogłowia cieląt i młodego bydła w wieku 1-2 lat.

Przeciętna cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2015 r. wynosiła 6,10 zł/kg i była wyższa o 1,9% od notowanej w porównywalnym okresie 2014 r.
 
Cena skupu mleka
za 12 miesięcy 2015 r. wyniosła średnio 113,09 zł za 100 l i była o 17,2% mniejsza od rejestrowanej w analogicznym okresie 2014 r.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!