| Autor: redakcja1

KE: W 2017 r. produkcja mięsa wołowego netto wyniesie 7,911 mln ton

W I połowie 2016 r. produkcja netto mięsa wołowego w krajach Unii Europejskiej wzrosła o 3,2%, przy czym największy wzrost odnotowano w nowych krajach Wspólnoty o 12% - 45 tys. ton.

KE: W 2017 r. produkcja mięsa wołowego netto wyniesie 7,911 mln ton

Produkcja wołowiny w UE

Produkcja w „starych” krajach Unii także wzrosła, ale o 2,2% - 70 tys. ton. Wysoka dynamika zwyżki produkcji odnotowana w nowych krajach UE wynikała głównie ze zwiększonej wytwórczości tego gatunku mięsa w Polsce, która wzrosła o 12,7% - 29 tys. ton. Na zwyżkę ta wpłynęła większa liczba ubojów krów oraz jałówek.
 
Według prognoz Komisji Europejskiej (Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets – Autumn 2016), w 2016 r. produkcja netto mięsa wołowego w UE-28 zwiększy się prawie o 2,6% do 7 mln 916 tys. ton. Wzrost ten będzie przede wszystkim rezultatem wyższych ubojów krów i jałówek, wynikających z zachodzących procesów restrukturyzacji systemu produkcji w sektorze mleczarskim we wszystkich krajach Unii. Jak prognozuje Komisja, w 2017 roku produkcja mięsa wołowego netto w UE może obniżyć się o 0,1% do 7 mln 911 tys. ton.

Eksport wołowiny z UE

W pierwszych siedmiu miesiącach br. wywóz mięsa wołowego z Unii do krajów trzecich zwiększył się o 17% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Wzrost ten był wynikiem ograniczonej podaży tego gatunku na rynku światowym oraz silnego popytu na mięso płynącego z takich krajów, jak Izrael, Wybrzeże Kości Słoniowej czy Wietnam. W br. Turcja obniżyła kontyngent przywozowy na mięso wołowe pochodzące z Unii do 5 tys. ton, choć przed rokiem wynosił on 20 tys. ton, co ograniczyło możliwości eksportowe w tym kierunku. Tym niemniej zwiększenie wachlarzu możliwości wywozowych unijnej wołowiny wpłynęło na zwiększenie jej wysyłki.
 
Eksport unijnej wołowiny do Izraela zwiększył się o 400%, a do Wybrzeża Kości Słoniowej i Wietnamu skoczyły odpowiednio o 175% oraz 300%. Biorąc pod uwagę nieustające starania Brukseli o otwarcie nowych możliwości wywozu tego gatunku mięsa, Komisja Europejska prognozuje, że w 2016 r. wysyłka wołowiny ze Wspólnoty może wzrosnąć o 10% do 227 tys. ton. W 2017 r. zwiększy się con prawdopodobnie o dalsze 2% do 232 tys. ton.
 
W okresie styczeń-lipiec br. unijny eksport żywca wołowego był wyższy o 34%, przy czym do wzrostu tego przyczyniło się duże zainteresowanie kupnem żywca w krajach regionu śródziemnomorskiego. W omawianym okresie wywieziono do Turcji 186 tys. sztuk bydła, a do Izraela i Libanu odpowiednio 95 tys. sztuk oraz 90 tys. sztuk. całkowity udział tych trzech krajów w całkowitym eksporcie bydła z Unii ukształtował się na poziomie 65%. Izrael przejął od Libanu drugie miejsce wśród największych odbiorców bydła ze Wspólnoty, potwierdzając jednocześnie swoją ważną rolę w tym handlu.
 
Największym eksporterem żywca wołowego z Unii do Turcji były Węgry, które dostarczyły na ten rynek w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. 52 tys. sztuk bydła. Trzeba podkreślić, że na rynku tureckim unijni eksporterzy musieli zmierzyć się z rosnącą konkurencją ze strony dostawców z Urugwaju i Brazylii. Biorąc pod uwagę utrzymywanie się wysokiego poziomu cen wołowiny na rynku tureckim, ze względu na ograniczone możliwości zwiększenia produkcji, unijny eksport żywca wołowego w tym kierunku będzie pozostawał wysoki. Według prognoz Komisji, w 2016 r. Wspólnota może wysłać w ekwiwalencie mięsa 235 tys. ton żywca wołowego, tj. o 32% więcej niż przed rokiem. W 2017 r. wywóz tych zwierząt utrzyma się na podobnym poziomie.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!