| Autor: redakcja1

Spadek globalnych cen produktów mlecznych

W listopadzie 2018 r. obserwowano dalszy spadek globalnych cen podstawowych produktów mlecznych, z wyjątkiem odtłuszczonego mleka w proszku (OMP).

Spadek globalnych cen produktów mlecznych
Na giełdach Europy Zachodniej ceny OMP minimalnie zwiększyły się w porównaniu z październikiem o 0,4% do 1594 EUR/t, przy obniżce cen masła o 7,4% do 4463 EUR/t i pełnego mleka w proszku (PMP) o 2% do 2727 EUR/t. Ceny zbytu sera Cheddar w krajach Unii Europejskiej zmniejszyły się o 3,3% do 3208 EUR/t.
 
W stosunku do rosnącej produkcji mleka i jego przetworów w UE, Nowej Zelandii i USA oraz utrzymujących się dużych zapasów chudego mleka w proszku w krajach unijnych, poziom globalnych cen artykułów mleczarskich w okresie styczeń-listopad br. był o kilka-kilkanaście procent mniejszy niż w porównywalnym czasie 2017 r. Najgłębsza był obniżka poziomu cen OMP, w tym w Europie aż o 17%.
 
Na rynku krajowym utrzymuje się sezonowa zwyżka cen skupu mleka. W październiku dostawy mleka do mleczarni zwiększyły się o 0,4% w porównaniu z wrześniem do 938,7 mln l, a ceny skupu o 3,3% do 137,15 zł/hl. W okresie styczeń-październik 2018 r., w porównaniu z tym samymi miesiącami ub.r., skup mleka systematycznie się zwiększał, z kolei zmiany cen skupu były różnokierunkowe.
 
W okresie styczeń-kwiecień ceny zwiększały się o 0,9-7,6% miesięcznie, a w okresie maj-październik malały o 1,8-8,4%, pod wpływem słabnącej koniunktury na globalnym rynku mleka. Od stycznia do października br. mleczarnie zakupiły w sumie 9,73 mld l mleka, czyli o 2,4% więcej niż w takim samym okresie ub.r., a poziom cen skupu zmalał o 2% do 132,96 zł/hl. Towarzyszyła temu zniżka poziomu targowiskowych cen jałówek 1-rocznych o 2% do 2202 zł/szt., przy większych cen krów dojnych o 0,5% do 3056 zł/szt.
 
Pod wpływem zwyżki cen skupu mleka ceny zbytu większości przetworów mlecznych w październiku były większe niż we wrześniu. Najbardziej wzrosły ceny dojrzewającego sera morskiego o 2,6%, mleka półtłustego, tj. świeżego i UHT o 2-2,5%, odtłuszczonego mleka w proszku o 2,1% oraz jogurtu naturalnego i śmietany o zawartości 18% tłuszczu o 1,2-1,5%.
 
Obniżyły się z kolei ceny masła, w szczególności masła w blokach należącego do podstawowych produktów eksportowych polskiego mleczarstwa o 6,6%, z powodu spadków cen tego tłuszczu na międzynarodowym rynku. Zmalały także ceny masła konfekcjonowanego o 4,6% i masła z dodatkiem oleju o 2,7%. W okresie styczeń-październik br. poziom cen zbytu większości produktów mlecznych był większy niż w porównywalnym okresie 2017 r.
 
Wyższe były zwłaszcza ceny śmietany o 10,1-12,6%, masła o 3,2-6,7% oraz jogurtu naturalnego o 7,1%, przy wyraźnie mniejszych cenach chudego mleka w proszku o 22,6% i serów dojrzewających o 7,2-9,6%. Ceny detaliczne artykułów mleczarskich, ale bez masła wzrosły o 0,1% w porównaniu z wrześniem, na czym zaważyła zwyżka cen serów dojrzewających i topionych oraz napojów i deserów mlecznych po 1%.
 
Pozostałe monitorowane przez GUS przetwory potaniały, w tym najbardziej twarogi oraz mleko zagęszczone i w proszku o 1-1,1%, a najmniej jogurty i śmietana o 0,2-0,3%. Masło podrożało o 0,6%. W okresie dziesięciu miesięcy br. poziom cen detalicznych przetworów mlecznych i masła był odpowiednio o 3,6 i 16,2% wyższy niż w tym samym okresie ub.r.


Tagi:
źródło: