| Autor: redakcja1

Spada produkcja bydła w UE

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w styczniu 2016 r. kraje Wspólnoty wyprodukowały o 3% mniej bydła w przeliczeniu na tony niż przed rokiem, przy czym ubój w sztukach zmalał o 3,4% - podaje FAMMU/FAPA.

Spada produkcja bydła w UE

Produkcja bydła w UE

Produkcja bydła w „starych” krajach Unii Europejskiej spadła o 4,4%, a w sztukach o 4,6%. Zniżki produkcji w tonach w UE odnosiły się do wszystkich grup zwierząt. Najbardziej zmalała produkcja młodego bydła o 5,2%, cieląt o 4,4%, wołów o 3,7%, krów o 3,5% oraz jałówek o 1%.

W analizowanym czasie mniej bydła w tonach wyprodukowała m.in. Szwecja, Grecja, Dania, Finlandia, Niemcy, Estonia, Łotwa, Austria, Holandia, Wielka Brytania, Francja oraz Luksemburg.

Największe zwyżki produkcji zaobserwowano z kolei w Bułgarii, Rumunii, Polsce, Malcie, Cyprze, Litwie, Portugalii, Czechach,  Węgrzech oraz na Słowacji.Tagi:
źródło: