byki i strony powiązane

 • 2019-07-09

  Wołowina tanieje w całej Unii

  Bydło i mleko

  Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w połowie czerwca ceny bydła były mniejsze o 11,4% w odniesieniu do poprzedniego roku. Największe różnice, podobnie jak w Unii, mają miejsce w przypadku byków o 15,7%. Potaniały również krowy o 10,6% i młode bydło o 12,7%, a w sporo mniejszym stopniu jałówki - o 3,4%.

 • 2019-03-27

  Wzrost skupu bydła

  Bydło i mleko

  W styczniu 2019 r. skupiono 37,6 tys. t bydła, czyli o 13,9% więcej niż w analogicznym czasie 2018 r., a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 18,4 tys. t wołowiny, co daje wzrost o 20,3%.

 • 2018-12-05

  Ubój bydła i handel produktami wołowymi

  Bydło i mleko

  Liczba ubitych sztuk bydła w okresie pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. zwiększyła się o 4,5% do 1316,4 tys. szt., na co złożył się wzrost ubojów byków o 6%, krów o 3,9%, jałówek o 3,4% oraz spadek ubojów cieląt o 6,9%.

 • 2018-10-30

  Wzrost pogłowia bydła

  Bydło i mleko

  W czerwcu 2018 r. pogłowie bydła ogółem w stosunku z czerwcem 2017 r. zwiększyło się o 0,9% do ponad 6,2 mln szt.

 • 2017-07-24

  Spadek eksportu żywca wołowego

  Bydło i mleko

  Eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszych czterech miesiącach 2017 r. był niższy o 1% w porównaniu z rokiem poprzednim.

 • 2017-04-06

  Większa produkcja bydła w UE

  Bydło i mleko

  Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w 2016 r. produkcja bydła wyrażona w tonach w krajach Wspólnoty (UE-28) wzrosła o 2,6% w odniesieniu do tego samego okresu sprzed roku, przy czym produkcja w sztukach zwyżkowała o 3,1%.

 • 2017-03-31

  W najbliższym czasie ceny wołowiny w UE powinny być stabilne

  Bydło i mleko

  Według najnowszych, opublikowanych w czwartek (23.03) prognoz Komisji Europejskiej, po spadkach w 2016 r. ceny wołowiny w UE w 2017 i 2018 roku odnotują nieznaczny wzrost.

 • 2016-11-29

  Ubój bydła w UE wzrósł o 3%, najbardziej w Polsce - o 19%

  Bydło i mleko

  Jak wynika z najnowszych danych KE w pierwszych ośmiu miesiącach 2016 r. kontyngent ubojów bydła w wadze schłodzonej poubojowej w UE-28 zwiększył się w porównaniu z porównywalnym okresem przed rokiem o 140 tys. t - 2,8 proc. do 5057 tys. t.

 • 2016-09-29

  Pomimo spadku cen polska wołowina jest w dalszym ciągu konkurencyjna cenowo na rynku UE

  Bydło i mleko

  W pierwszych siedmiu miesiącach cena skupu bydła w Polsce była mniejsza o 2,1% niż przed rokiem i wynosiła 5,94 zł/kg. W lipcu 2016 r. cena skupu bydła spadła do 5,96 zł/ kg w. ż. i była o 2,5% niższa niż przed miesiącem - zauważa Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2016-08-01

  Na rynku UE polska wołowina jest dalej konkurencyjna cenowo

  Bydło i mleko

  Jak podaje Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zgodnie z prognozami OECD-FAO produkcja wołowiny w krajach rozwijających zwiększy się do 2025 r. o 20%, o czym zadecyduje zwyżka produkcji głównie w Argentynie, Brazylii, Indiach i Chinach.

 • 2016-06-22

  Cena polskiej wołowiny w kwietniu była o 8% wyższa

  Bydło i mleko

  Jak podaje Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, cena skupu bydła w pierwszych 4 miesiącach 2016 r. wyniosła 5,85 zł/kg w. ż. i była o 3,9% mniejsza niż przed rokiem. W kwietniu 2016 r. wyniosła 5,94 zł/ kg w. ż. i była 8% wyższa niż przed miesiącem.

 • 2016-05-12

  Spada produkcja bydła w UE

  Bydło i mleko

  Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w styczniu 2016 r. kraje Wspólnoty wyprodukowały o 3% mniej bydła w przeliczeniu na tony niż przed rokiem, przy czym ubój w sztukach zmalał o 3,4% - podaje FAMMU/FAPA.

 • 2016-05-06

  Ceny skupu wołowiny nieznacznie spadły

  Bydło i mleko

  Ceny skupu bydła rzeźnego w ubojniach w pierwszej połowie kwietnia br. były tylko minimalnie mniejsze od obserwowanych w grudniu 2015 r. To dobra informacja dla producentów, biorąc pod uwagę malejące ceny żywca wołowego na rynku Unii Europejskiej i umocnienie złotego względem euro w tym okresie – podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

 • 2016-05-05

  W 2016 r. polska wołowina będzie dalej konkurencyjna cenowo

  Bydło i mleko

  Komisja Europejska prognozuje, że w 2016 r. produkcja wołowiny w UE zwiększy się o 2%. Jak podaje Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wywóz tego gatunku mięsa do krajów trzecich będzie wyższy o 5% niż w roku poprzednim, a przywóz o 1,5%. Eksperci szacują również zniżkę cen wołowiny na rynku unijnym. Polska wołowina w 2016 roku dalej...

 • 2016-01-27

  W 2015 r. średnia cena bydła rzeźnego w ubojniach wyniosła 5,97 zł/kg

  Bydło i mleko

  Ceny zakupu bydła rzeźnego w ubojniach w 2015 roku wyniosły 5,97 zł/kg i były o 3,2 proc. większe niż przed rokiem (dane monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Poziom cen żywca w pierwszej połowie był wyższy niż w ostatnich 6 miesiącach zeszłego roku o 3,2 proc., co spowodowane było w dużym stopniu wzrostem dynamiki ubojów bydła od lipca 2015 r. – podaje Bank...