| Autor: redakcja1

Dynamika wzrostu produkcja mleka w USA jeszcze przyspieszy

Według najnowszych (z 16.02) długoterminowych prognoz Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), wzrostowa tendencja w produkcji mleka w Stanach Zjednoczonych w następnej dekadzie będzie kontynuowana.

Dynamika wzrostu produkcja mleka w USA jeszcze przyspieszy

Produkcja mleka w USA

Według USDA produkcja mleka w latach 2017-2026 będzie zwiększać się średnio o 2,2% rocznie. Już w 2019 r. powinna przekroczyć 100 mld l, a w 2026 r. jej poziom szacowany jest na ok. 114 mld l. Prognozowane tempo wzrostu będzie szybsze niż w ostatnich pięciu latach, kiedy to wyniosło średniorocznie 1,6%. Wzrost produkcji będzie przede wszystkim rezultatem zwiększonej wydajności krów, z 10,0 tys. l w 2016 r. do 12,1 tys. l w 2026 r. (o 21,2%) podczas gdy pogłowie krów zwiększy się jedynie o 0,9%.
 
Korzystne relacje cenowe będą głównym powodem, który wg analityków USDA, będzie zachęcać producentów do rozwoju produkcji. Po pierwsze, silny krajowy i globalny popyt na produkty mleczarskie powinien generować zapotrzebowanie na surowiec, którego ceny w rezultacie powinny rosnąć. Wg USDA w 2017 r., w porównaniu z 2016 r. ceny mleka w Stanach Zjednoczonych wzrosną o 5%, a w latach 2017-2026 zwiększą się o 17%. Po drugie, prognozy dotyczące cen pasz są stosunkowe niskie.
 
Zdaniem analityków USDA, popyt wewnętrzny na produkty mleczarskie w Stanach Zjednoczonych, ma wzrosnąć głównie za sprawą większego zainteresowania ze strony przemysłu spożywczego. Oczekuje się, że popyt na sery wzrośnie przede wszystkim, ze względu na większe jego spożycie w przetworach spożywczych oraz wzrost spożycia w gastronomii. W ocenie Pawła Wyrzykowskiego, eksperta rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, zmieniające się postrzeganie konsumentów na temat skutków zdrowotnych spożywania tłuszczów mlecznych zwiększyć ma zapotrzebowanie na masło. Oczekuje się natomiast, że poziom spożycia płynnych produktów mlecznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca będzie w dalszym ciągu się obniżać.

 

Przedstawione prognozy oparte są o określone założenia makroekonomiczne, polityczne oraz pogodowe. Obarczone są zatem stosunkowo wysokim stopieniem niepewności, niemniej jednak pokazują kierunek w jakim będzie zmieniać się podaż mleka u trzeciego największego eksportera produktów mleczarskich na świecie. Wg analityków USDA, w najbliższych dziesięciu latach wzrost eksportu będzie dotyczył przede wszystkim produktów takich jak OMP i produkty serwatkowe.


Tagi:
źródło: