| Autor: redakcja11

Wzrost popytu ze strony krajów azjatyckich szansą dla unijnych eksporterów wołowiny

W 2016 r. zarówno zapotrzebowanie na mięso wołowe na świecie zwiększy się o ok. 1%. Szansą dla unijnych w tym polskich eksporterów jest przewidywany wzrost popytu importowego ze strony niektórych krajów azjatyckich np. Chin, Japonii, Korei Południowej, Hongkongu, Malezji.

Wzrost popytu ze strony krajów azjatyckich szansą dla unijnych eksporterów wołowiny

Eksport wołowiny

Jak informuje Dorota Pasińska z IERiGŻ, eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszych dwóch miesiącach 2016 r. był większy o ok. 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Było to wypadkową wzrostu eksportu mięsa schłodzonego o 10%, mięsa solonego i wędzonego o 43%, mięsa mrożonego o 2% oraz spadku wywozu przetworów wołowych o 2% i bydła o 10%.

Największymi odbiorcami polskiego bydła były: Holandia (4,6 tys. sztuk), Włochy (4,1 tys. sztuk), Czechy (4,0 tys. szt.), Hiszpania (3,7 tys. sztuk) oraz Chorwacja (1,4 tys. szt.)

Natomiast głownymi odbiorcami polskieo mięsa wołowego były Włochy (13,1 tys. ton), Niemcy (8,7 tys. ton), Holandia (6,3 tys. ton), Hiszpania (4,4 tys. ton) i Francja (3,7 tys. ton).

Eksport wołowiny mrożonej

Dominującą pozycję w polskim eksporcie, podobnie jak przed rokiem, miało mięso wołowe świeże, schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej 
wywozu wynosił około 91%. Ceny eksportowe wołowiny mrożonej wzrosły o 10% do 3,28 EUR/kg, a schłodzonej o 1% do 3,24 EUR/kg. Pomimo wzrostu średniej ceny eksportowej bydła o 2%, jego wywóz zmalał pod wpływem rosnącego zainteresowaniem tuczem i ubojem z przeznaczeniem na eksport w postaci mięsa wołowego, za które uzyskuje się wyższe ceny.


Import wołowiny


Import żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w tym okresie został zwiększony o 4% do 8,7 tys. ton. Zadecydował o tym przede wszystkim wzrost przywozu wołowiny schłodzonej o 24% do 3,4 tys. ton. Import bydła spadł o 8% do 17,4 tys. szt.

Głównymi rynkami zaopatrzenia w bydło były: Słowacja (4,8 tys. szt.), Włochy (3,9 tys. szt.), Litwa (2,8 tys. szt.) i Łotwa (2,5 tys. szt.),

Jak wskazuje Dorota Pasińska największymi rynkami zaopatrzenia w wołowinę były: Włochy 
(1,0 tys. ton), Słowacja (0,4 tys. ton), Irlandia (0,4 tys. szt.), Czechy (0,4 tys. ton) i Rumunia (0,3 tys. ton).

Średnia cena importowa wołowiny schłodzonej wzrosła o 2% (do 2,61 EUR/ kg), wołowiny mrożonej o 42% (do 3,88 EUR/kg), a bydła zmniejszyła się o 8% (do 1,86 EUR/kg). Przy znacznym wzroście wielkości obrotów handlowych żywcem wołowym, mięsem i przetworami wołowymi dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego sektora wołowego w pierwszych dwóch miesiącach 2016 r. wzrosło do ok. 171 
mln EUR.Tagi:
źródło: