| Autor: redakcja1

Wzrost pogłowia bydła

W czerwcu 2018 r. pogłowie bydła ogółem w stosunku z czerwcem 2017 r. zwiększyło się o 0,9% do ponad 6,2 mln szt.

Wzrost pogłowia bydła
Było to wypadkową wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9% do 1,7 mln szt., bydła w wieku powyżej 2 lat o 2,2% do 2,8 mln szt., w tym krów o 2,3% do 2,4 mln szt. oraz spadku pogłowia cieląt o 2% do 1,7 mln szt.
 
Wystąpiły minimalne zmiany w strukturze stada, udział cieląt zmalał o 0,8 pkt. proc. do 27,2%, a udział młodego bydła zwiększył się o 0,3 pkt proc. do 28%, a udział bydła w wieku powyżej 2 lat wzrósł o 0,5 pkt. proc. do 44,8%, w tym krów o 0,5 pkt proc. do 39,2 proc.
 
Liczba ubitych sztuk bydła zwiększyła się w czasie pierwszych siedmiu miesiącach 2018 r. o 0,8% do 1098,9 tys. szt., na co złożył się wzrost ubojów byków o 1,1%, krów o 2,8% oraz spadek ubojów cieląt o 9,2 % i jałówek o 1,8%.
 
Podobnie jak przed rokiem największy udział wśród ubitych sztuk bydła miały byki - 50,4%, a następnie krowy - 30,6%, choć udział tych ostatnich zwiększył się o 0,6 pkt proc. Większy udział w ubojach miały byki o 0,2 pkt. proc., a mniejszy cielęta o 0,3 pkt. proc. do 3,1% i jałówki o 0,4 pkt. proc. do 15,9%.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!