| Autor: redakcja11

Globalna produkcja wołowiny przekroczy 68 mln ton

Według najnowszych prognoz FAO, światowa produkcja wołowiny, po niewielkim spadku przed rokiem, w 2016 r. wzrośnie o 0,8% do 68,4 mln t. Podobne tendencje będziemy obserwować w eksporcie wołowiny, który ma wzrosnąć o 1,3% do 9,3 mln t, podczas gdy w 2015 r. światowa wymiana w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 5%. W 2016 r. udział eksportu w światowej produkcji wołowiny będzie podobny jak rok temu i wyniesie 13,5%.

Globalna produkcja wołowiny przekroczy 68 mln ton

Produkcja wołowiny na świecie

Eksperci FAO w najnowszym raporcie FAO Food Outlook przewidują, że w największym stopniu produkcja wołowiny wzrośnie w Ameryce Północnej o 4,4% do 12,4 mln t (w ekwiwalencie tuszy). Powiązane z większym pogłowiem i masą ubojową bydła w USA (wspieranymi przez niższe koszty pasz).

Natomiast w Brazylii, wzrost eksportowego popytu na wołowinę oraz poprawa jej konkurencyjności cenowej na skutek dewaluacji reala, zachęciły producentów do zwiększania stad, co tym samym przełoży się na wzrost produkcji wołowiny w tym kraju o 2,1% do 9,6 mln t. Z kolei Argentyna wyprodukuje 2,7 mln t tego rodzaju mięsa, czyli o 2,2%mniej niż w 2015 r., co będzie związane z pozostawieniem większej liczby cieląt i krów do powiększania stad. Tendencje te w połączeniu z większą produkcją wołowiny w Paragwaju i USA sprawią, że łącznie w 2016 r. w Ameryce Południowej zostanie wyprodukowane aż 15,7 mln t wołowiny czyli o 0,9% więcej niż w zeszłym roku.

Analitycy Banku BGŻ BNP Paribas podają, że w Azji natomiast w 2016 r. produkcja ma wzrosnąć o 0,7% do 18,1 mln t. Wg FAO w niewielkim stopniu, bo o 0,3% do 10,4 mln t produkcja wołowiny wzrośnie również w Europie, co będzie konsekwencją większego uboju krów mlecznych w niektórych krajach UE, spowodowanego niższą opłacalnością produkcji mleka. W odwrotnym kierunku będzie rozwijać się produkcja w Rosji, gdzie zmniejszy się o 3,3%. Zwyżka w produkcji wołowiny w większości rejonów świata będą hamowane przez jej spadek w Oceanii.

Według prognoz FAO produkcja w Australii spadnie o 11,8% do 2,3 mln t. Będzie to związane z dalszym obniżeniem pogłowia, do najniższego od 21 lat poziomu 25,6 mln sztuk, oraz z zatrzymaniem większej liczby zwierząt na odbudowę stada. W Nowej Zelandii produkcja tego mięsa spadnie o 4,3% do 660 tys. t, ze względu na wyższy wskaźnik ubojów w 2015 r., który wynikał z niskiej opłacalności produkcji mleka.

Eksport wołowiny. Brazylia znów liderem

Światowe zmiany w wytwarzaniu wołowiny będą miały odzwierciedlenie w jej eksporcie. Eksperci FAO oczekują, że wywóz z Ameryki Południowej zwiększy się o 8,4% do 2,8 mln t, w tym z Brazylii wzrośnie o 9,2% do 1,8 mln t. Pozwoli to Brazylii odzyskać utraconą na dwa lata, na rzecz Indii, pozycję lidera w światowym eksporcie wołowiny, tym bardziej, że w Indiach wolumen sprzedaży utrzyma się na poziomie z 2015 r. Wywóz z Ameryki Północnej, ze względu na większą podaż w USA, zwiększy się o 4,2%do 1,5 mln t. Według FAO eksport z Oceanii obniży się o 9,1% do 2,1 mln t, a z Europy wzrośnie o 8,4% do 515 tys. t. Nadal jednak wywóz z Europy będzie stanowił niecałe 6% światowej wymiany wołowiną.Tagi:
źródło: