| Autor: redakcja11

Spożycie mleka i jego przetworów wzrośnie do 207 l/os

W 2016 r. prognozowana poprawa sytuacji dochodowej ludności, niskie ceny produktów mleczarskich oraz wzrost cen wieprzowiny mogą przyczynić się do wzrostu krajowego spożycia mleka – podkreśla Agencja Rynku Rolnego.

Spożycie mleka i jego przetworów wzrośnie do 207 l/os

Bilansowa konsumpcja mleka i jego przetworów według szacunków IERiGŻ – PIB może wzrosnąć o 1% w porównaniu do 2015 r. i wynieść 207 litrów na mieszkańca.

 

Utrzymujący się od początku 2016 r. spadek cen detalicznych masła może wpływać stymulująco na wzrost konsumpcji tego produktu. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. masło w detalu było o blisko 8% tańsze niż rok wcześniej (dane GUS). IERiGŻ – PIB oczekuje, że w 2016 r. konsumpcja tego produktu może osiągnąć poziom 4,5 kg na 1 mieszkańca, o ponad 2% wyższy od poziomu szacowanego na 2015 r.  Tagi:
źródło: