Produkcja zwierzęca

 • 2020-07-08

  Rynek mięsa w Polsce (28.06.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2020-07-07

  Dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa

  W celu przeciwdziałania sporemu spadkowi cen spowodowanego pandemią koronawirusa Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej.

 • 2020-07-07

  Ceny prosiąt w Unii Europejskiej

  W Unii Europejskiej od września 2019 r. utrzymywała się zwyżka cen prosiąt, jednak w kwietniu i maju br. w wielu krajach członkowskich prosięta potaniały.

 • 2020-07-06

  Krajowe ceny skupu trzody chlewnej

  W Polsce ceny skupu trzody chlewnej, po odnotowanym spadku w styczniu br. w następnych miesiącach pierwszego kwartału się zwiększyły. Jednak w kwietniu 2020 r., w wyniku spadku dostaw do skupu, spowodowanego ograniczeniami związanymi z COVID-19 nastąpiła ich obniżka.

 • 2020-07-06

  Ceny mleka na rynkach zagranicznych

  Od bieżącego roku ceny mleka w USA wykazywały dalszy dynamiczny spadek w wyniku światowego rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz związanych z tym ograniczeń i obostrzeń w przemieszczaniu się ludzi, a także transporcie towarów.

 • 2020-07-06

  6 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2020 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 6 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań z 3 lipca 2020 r., otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2020-07-05

  Ceny skupu mleka w Polsce

  Jak wynika z danych GUS w kwietniu 2020 r. dostawcy za surowiec otrzymywali 132,89 zł/hl, a więc mniej o 3% niż miesiąc wcześniej i o 2% niż przed rokiem.

 • 2020-07-04

  Handel wołowiną Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  W okresie pierwszych czterech miesięcy 2020 r. z UE wywieziono 349 tys. ton produktów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz, czyli mniej o 8% niż przed rokiem.

 • 2020-07-03

  Polski handel zagraniczny produktami wieprzowymi

  Polska jest szóstym pod względem ilości eksporterem wieprzowiny poza obszar celny UE, ale najważniejszymi importerami polskiego asortymentu wieprzowego są kraje Unii Europejskiej.

 • 2020-07-03

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Jak wynika z danych KE w okresie dwóch miesięcy 2020 r. unijni producenci dostarczyli do skupu 26 mln ton mleka, a więc to więcej o 3% niż w analogicznym czasie 2019 r.

 • 2020-07-03

  Co ze wsparciem producentów wieprzowiny?

  Minister J.K. Ardanowski zaznaczył, że strona polska nieustannie podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu obszaru zagrożenia oraz prowadzi szereg innych działań w celu poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej. Działania zarówno Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Głównego Lekarza Weterynarii mają na celu ograniczenie obowiązujących restrykcji.

 • 2020-07-02

  Rynek mięsa w Polsce (21.06.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.