Finanse i prawo

 • 2020-05-08

  Zabezpieczenie rolników przed skutkami Covid 19 odpowiedź MRiRW

  Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie postępowania w sytuacji wystąpienia choroby COVID-19 u rolnika i jego rodziny, prowadzącej produkcję zwierzęcą i koniecznością jej hospitalizacji oraz planowanych rozwiązań wsparcia finansowego dla gospodarstw rolnych, które z przyczyn od siebie niezależnych poniosą straty związane z ogłoszonym stanem...

 • 2020-05-07

  Nowa odsłona Concordia Auto

  Concordia Polska Grupa Generali przygotowała zmienioną ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych Concordia Auto. Wśród wprowadzonych nowości są m.in. atrakcyjne warunki autocasco, assistance, szeroka ochrona NNW, a także nowy ulepszony produkt Autoszyby.

 • 2020-05-07

  Dzierżawy gruntów rolnych z LP i samorządów nadal bez zmian

  W sprawie zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu umożliwienia Lasom Państwowym lub samorządom oddawania w dzierżawę gruntów rolnych w pierwszej kolejności na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, Ministerstwo Rozwoju w swojej odpowiedzi z dnia 29 kwietnia 2020 r. poinformowało, że nie planuje podjęcia prac zmiany ustawy o gospodarce...

 • 2020-05-07

  Brak możliwości co do przyznania premii poubojowej do bydła w 2020 r.

  Wsparcie do zwierząt w systemie płatności bezpośrednich możliwe jest jedynie w formie związanej z produkcją. Polska wdrożyła wsparcie do wszystkich dopuszczonych przepisami UE sektorów produkcji zwierzęcej, tj. wołowina i cielęcina (płatność do młodego bydła), mleko i przetwory mleczne (płatność do krów), mięso baranie i mięso kozie (płatności do owiec i kóz).

 • 2020-05-06

  W sprawie kontroli ARiMR "Modernizacji gospodarstw rolnych" oraz wypłat płatności bezpośrednich

  W odniesieniu do postulatu dotyczącego zaprzestania lub odraczania kontroli na miejscu w gospodarstwach ze względu na rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, uprzejmie informuję, że mając na uwadze bezpieczeństwo beneficjentów oraz pracowników ARiMR, została podjęta decyzja o wstrzymaniu bądź znacznym ograniczeniu przeprowadzania czynności kontrolnych w terenie przez agencję...

 • 2020-05-06

  300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

  Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

 • 2020-05-05

  W sprawie projektowanych sankcji za uchybienia wynikające z Programu azotanowego

  MRiRW w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnością.

 • 2020-05-05

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 24 maja 2020 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 24 maja 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

 • 2020-05-05

  Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie interwencji rynkowych w związku z COVID-19

  30 kwietnia br. Komisja Europejska przyjęła kolejny pakiet legislacyjny, dotyczący działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19.

 • 2020-05-05

  Bezpieczeństwo pszczół jest bardzo ważne

  Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej.

 • 2020-05-05

  Przyznawanie, przeliczenie lub podejmowanie wypłaty świadczeń za cały okres, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

  W tym celu należy razem z wnioskiem złożyć oświadczenie i zwrócić się w nim o przyznanie, przeliczenie bądź podjęcie wypłaty świadczenia od daty spełnienia warunków do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r.

 • 2020-05-03

  ASF zasady przemieszczania świń wytyczne GIW

  Wytyczne Głównego Inspektoratu Weterynarii, jakie zostały przesłane do stosowania przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w sprawie przemieszczania świń do dalszego chowu i hodowli z obszaru zagrożenia do innego obszaru zagrożenia, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez terytoria kraju znajdujące się na obszarach wolnym, ochronnym lub objętym ograniczeniami.
.