Finanse i prawo

 • 2022-07-04

  MRiRW o wydłużeniu okresu uzupełnienia wykształcenia w "Premii dla młodych rolników"

  Warunki przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach instrumentu wsparcia „Premie dla młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) zostały określone na podstawie przepisów unijnych oraz PROW 2014-2020. Zgodnie z przepisami prawa UE, „młody rolnik” oznacza osobę, która w chwili składania wniosku m.in. posiada...

 • 2022-06-29

  Nowe zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt – projekt ustawy

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • 2022-06-23

  Ważne zmiany dotyczące podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

  Rolnicy i domownicy, spełniający omówione niżej warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.

 • 2022-06-20

  Termin składania wniosków o nawozy niezmienny

  W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dopłat do zakupionych nawozów resort rolnictwa poinformował, że nie ma możliwości zmiany warunków udzielania dofinansowania zakupu nawozów mineralnych.

 • 2022-06-18

  Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r.

  Kasa informuje, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 czerwca 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 588).

 • 2022-06-17

  Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych

  W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 6 czerwca 2022 r. w sprawie dopłat do zakupionych nawozów resort rolnictwa poinformował, że nie ma możliwości zmiany warunków udzielania dofinansowania zakupu nawozów mineralnych.

 • 2022-06-15

  Rusza nabór wniosków o pomoc suszową za 2021 r.

  Jak informuje MRiRW nabór ma ruszyć z dniem 16 czerwca br., pierwotny projekt zakładał, że nabór miał ruszyć z dniem 16 maja, jednak tak się nie stało.

 • 2022-06-08

  W sprawie zniesienia obowiązku zapłaty VAT od odszkodowań przyznanych w zamian za wywłaszczone nieruchomości rolne

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej: ustawa o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do...

 • 2022-06-06

  Emerytury rolnicze po nowemu

  Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik przedstawili zmiany w zasadach wypłacania rolniczych emerytur.

 • 2022-06-03

  Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła w budynkach

  Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli budynków i budowli posiadających źródła ciepła.

 • 2022-05-31

  Płatności do konopi włóknistych – co się zmieni?

  Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii wpłyną na przyznawanie płatności bezpośrednich do konopi włóknistych. Wyjaśniamy, na czym zmiany te będą polegać.

 • 2022-05-30

  Arbitraż w szkodach łowieckich – krok w dobrą stronę

  Problem szkód łowieckich nabrzmiewa od lat, a jego źródłem są regulacje Prawa łowieckiego w myśl których za szkody te odpowiadają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich. Obowiązujący system odszkodowań za szkody w uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę konfliktuje od początku swojego funkcjonowania rolników i myśliwych. Ustawodawca ustawił bowiem te dwie grupy po...

 • 2022-05-26

  Wzrost cen pszenicy a umowy dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP

  W pierwszej kolejności należy podkreślić, że zgodnie z art. 39a ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 514), należność z tytułu czynszu określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy ustala się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu...
.