Finanse i prawo

 • 2020-02-06

  Dodatkowe limity środków na kredyty preferencyjne

  W dniu 7 lutego 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów.

 • 2020-02-05

  KRUS rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2019 r.

  Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2019 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

 • 2020-02-03

  Brak pomocy dla małych hodowców trzody chlewnej (do 50 szt.) na inwestycje chroniące przed ASF

  Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uwzględnienie małych hodowców trzody chlewnej (tj. do 50 szt w stadzie) i umożliwienie im skorzystania z pomocy finansowej na inwestycje chroniące gospodarstwo przed ASF.

 • 2020-02-03

  Rzeźnie rolnicze – co należy wiedzieć

  Już 18 lutego 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulujące funkcjonowanie rzeźni rolniczych, zlokalizowanych w gospodarstwie rolnym.

 • 2020-02-03

  Paliwo rolnicze – limity zwrotu i terminy

  Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup.

 • 2020-02-02

  Nowe technologie obrazowania powinny być w większym stopniu wykorzystywane w rolnictwie

  Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że choć Komisja Europejska promowała wykorzystanie nowych technologii obrazowania w monitorowaniu rolnictwa, nadal istnieje wiele przeszkód utrudniających ich stosowanie na większą skalę.

 • 2020-01-31

  Pomoc suszowa do użytków zielonych także dla hodowców gęsi?

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem, aby pomoc suszowa przyznawana do użytków zielonych była także przyznawana hodowcom gęsi.

 • 2020-01-31

  Możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych

  W dniu 3 lutego 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2020 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów.

 • 2020-01-31

  Procedury dotyczące wydawania wyników badań na ASF

  Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Nr 2019/609/UE z dnia 11 kwietnia 2019r. skrócony został termin ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń.

 • 2020-01-30

  Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu...

 • 2020-01-28

  Kiedy złożyć PIT za 2019 r.

  Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT będzie przygotowane dla ciebie zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

 • 2020-01-27

  Ubój z konieczności - nowelizacja przepisów

  Ze względu na wprowadzane zmiany w rozporządzeniem Komisji Europekskiej (UE) nr 2019/624 dotyczącym szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży - zostały znowelizowane krajowe przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności odnoszących się...
.