Finanse i prawo

 • 2020-01-02

  Budowa zbiorników wodnych bez pozwoleń do 1000 m2

  W związku z wnioskiem Zarządu KRIR w sprawie budowy zbiorników retencyjnych do 1 ha bez pozwoleń wodnoprawnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że nie uzyskano zgody na realizację w trybie uproszczonym obiektów o większych rozmiarach, z uwagi na możliwe znaczące oddziaływanie takich inwestycji na środowisko. Obiekty te będzie można wykonywać na...

 • 2019-12-30

  Sprawozdanie KE w sprawie wydatków EFRG

  19 grudnia 2019 r. Komisji Europejska opublikowała sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego w sprawie wydatków Europejskiego Funduszu Rolniczych Gwarancji (EFRG), który obejmował środki na zobowiązania i płatności w kwocie odpowiednio 43 192 mln EUR oraz 43 116 mln EUR, przeznaczone na płatności bezpośrednie i wydatki związane z rynkiem.

 • 2019-12-27

  Jakość handlowa piwa

  W III kw. 2019 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej piwa. Objęto nią 51 podmiotów.

 • 2019-12-27

  Z końcem grudnia 2019 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczalnie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent

  Emeryt/rencista, który nie chce aby Kasa obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2019 r. emerytur i rent powinien przed zakończeniem roku podatkowego złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku dochodowego.

 • 2019-12-20

  Stosowanie żywych atenuowanych szczepionek przeciwko zespołowi rozrodczo-oddechowemu świń (PRRS)

  Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych został powiadomiony o wystąpieniu rekombinacji pomiędzy dwoma żywymi atenuowanymi szczepami szczepionkowymi typu 1 wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS). Rekombinacja doprowadziła do powstania szczepu odpowiedzialnego za wystąpienie objawów klinicznych choroby w stadach wolnych od PRRS na terenie Danii.

 • 2019-12-20

  KRUS rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2019 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę.

 • 2019-12-20

  Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych

  Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i...

 • 2019-12-19

  Otwarcie rynku Chile dla drobiowych produktów mięsnych z Polski

  Zgodnie z informacją przekazaną przez Komisję Europejską, chilijskie służby weterynaryjne zatwierdziły Polskę do eksportu produktów z mięsa drobiowego.

 • 2019-12-19

  Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

  17 grudnia 2019 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87), który dotyczy usprawnienia działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i kwestii redukcji...

 • 2019-12-18

  Propozycje Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania ASF

  17 grudnia 2019 r. odbyło się I posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania ASF, w którym udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

 • 2019-12-18

  Najważniejsze zmiany przyszłym roku

  Rok 2020 przyniesie ważne zmiany dla pracowników i pracodawców. Z kolei instytucje zajmujące się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych otrzymają większe wsparcie na swoje działania.

 • 2019-12-18

  Nowe przepisy UE w obrębie zdrowia roślin i urzędowych kontroli

  Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym obowiązują nowe przepisy Unii Europejskiej (UE) w zakresie zdrowia roślin, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031 oraz urzędowych kontroli, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/625.Przepisy te wprowadzają szereg nowych regulacji jak również...
.