Finanse i prawo

 • 2019-04-05

  Resort rolnictwa na temat dopłat za dobrostan zwierząt w przypadku chowu świń na ściółce

  Resort rolnictwa poinformował, że rozporządzenie UE nr 1305/2013 ustanawiające ogólne przepisy regulujące wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej przewiduje możliwość wdrożenia przez Państwo Członkowskie działania Dobrostan zwierząt.

 • 2019-04-04

  Standard mleka wolnego od GMO

  Polska Izba Mleka stworzyła standard dzięki któremu mleczarnie mogą uzyskać certyfikat potwierdzający produkcję mleka wolnego od GMO.

 • 2019-04-02

  Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe

  W roku składkowym, który rozpoczyna się od 1 kwietnia 2019 r. obowiązują te same wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy...

 • 2019-04-01

  Areszt za kierowanie grupą przestępczą, „karuzelę podatkową” i uszczuplenie podatku VAT o ponad 5 mln zł

  Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zatrzymali we Wrocławiu mężczyznę związanego z tzw. „karuzelą podatkową”. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego śledczy stwierdzili, że 38-latek był organizatorem przestępczego procederu. Kierowana przez niego grupa przestępcza naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT o...

 • 2019-03-29

  Nielegalny ubój drobiu

  Dnia 13 marca br., w związku z anonimowym doniesieniem, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie powziął informację o podejrzeniu prowadzenia nielegalnego uboju drobiu w miejscowości zlokalizowanej w powiecie piaseczyńskim.

 • 2019-03-28

  Obracali suszem tytoniowym na ogromną skalę

  Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi kontynuując czynności prowadzone od sierpnia 2017 roku zatrzymali kolejne osoby powiązane z nielegalną dystrybucją suszu tytoniowego na ogromną skalę. Trzej zatrzymani działali w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym.

 • 2019-03-27

  Jak polscy rolnicy radzą sobie z finansami?

  93,4 proc. rolników interesuje się finansami swojego gospodarstwa – wynika z badań przeprowadzonych przez Martin & Jacob na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas. Połowa badanych (50,1 proc.) ocenia swój stan wiedzy finansowej jako średni, a 39,1 proc. jako wysoki. Większość – bo aż 80 proc. – albo w ogóle nie zalega z rachunkami (58 proc.), albo też zdarza im się to sporadycznie...

 • 2019-03-27

  Rozbita polsko-niemiecka grupa przestępcza przerabiająca olej opałowy na napędowy

  Dzięki ogromnemu zaangażowaniu CBŚP, Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i niemieckich organów ścigania rozbito międzynarodową grupę przestępczą, której członkowie działali na terenie dwóch państw i wyłudzali setki milionów złotych i euro.

 • 2019-03-27

  Większe korzyści dla ubezpieczonych

  Ruszają ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa.

 • 2019-03-26

  Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią

  Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej...

 • 2019-03-26

  BREXIT „bez umowy” – zasady obrotu towarami roślinnymi

  Większość roślin i produktów roślinnych (w tym owoce i warzywa, kwiaty i zieleń cięta), przywożonych do Wielkiej Brytanii z UE, jest uważana za towary niskiego ryzyka fitosanitarnego i w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii bez umowy, nadal będą one wwożone do Wielkiej Brytanii bez świadectw fitosanitarnych i obowiązkowej importowej kontroli fitosanitarnej. Co oznacza, że import...

 • 2019-03-25

  Komunikat ARiMR dot. zatrzymania 4. osób w związku z podejrzeniem wyłudzenia z ARiMR ponad 9 mln zł

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wyjaśniania ewentualnych nieprawidłowości, które mogły towarzyszyć wydatkowaniu środków europejskich w sektorze rybactwa i przetwórstwa rybnego ściśle współpracuje z organami ścigania.