Finanse i prawo

 • 2019-05-13

  Minister Środowiska ws zmiany obowiązującego modelu łowiectwa

  Obecnie obowiązujący model łowiectwa opiera się na jednej organizacji łowieckiej – Polskim Związku Łowieckim, dzięki czemu możliwe jest właściwe realizowanie polityki państwa wobec dobra ogólnonarodowego, jakim są zwierzęta łowne.

 • 2019-05-13

  Resort rolnictwa ws. składki zdrowotnej opłacanej za pomocników rolnika

  Składka zdrowotna opłacana przez rolnika za pomocnika rolnika jest płacona miesięcznie i jest niepodzielna. Nie ulega ona proporcjonalnemu zmniejszeniu, gdy osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu tylko przez część miesiąca, z tytułu zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach. Jeżeli w danym miesiącu pomocnik zawiera kilka umów to jest zgłaszany i ubezpieczany od każdej z tych umów.

 • 2019-05-12

  Policjanci przechwycili blisko 5 ton suszu tytoniowego

  Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu przejęli blisko 5 ton suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy. Śledczy ustalili, że w wyniku swojej przestępczej działalności, z tytułu nieopłaconej akcyzy, sprawca naraził Skarb Państwa na straty sięgające 2 mln złotych.

 • 2019-05-10

  Policjanci odzyskali przywłaszczony ciągnik rolniczy

  Policjanci odzyskali wczoraj przywłaszczony przez mieszkańca gm. Chełm ciągnik rolniczy o wartości blisko 70 tys. zł. Użytkujący go mężczyzna nie wywiązywał się z zawartych w umowie leasingowej zobowiązań. W tej sprawie jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty przywłaszczenia. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

 • 2019-05-09

  Dodatkowe cła ze strony Stanów Zjednoczonych

  Rząd Stanów Zjednoczonych zaproponował nałożenie dodatkowych ceł na szereg produktów pochodzących z Unii Europejskiej, wśród nich znajdują się również produkty mleczarskie takie jak jogurty, masło oraz sery, w tym Cheddar.

 • 2019-05-09

  Więcej czasu na złożenie wniosków o płatności

  Uboga w śnieg zima oraz brak wiosennych opadów, niezbędny do właściwego rozwoju roślin, wpłynęły negatywnie na wegetację roślin, pomimo iż stan ozimin po zimie, był na przyzwoitym poziomie.

 • 2019-05-07

  Wprowadzali do obrotu nielegalne paliwa - straty Skarbu wyniosły 44 mln zł

  Działania śledczych doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej i zatrzymania osób, które trudniły się wprowadzaniem do obrotu nielegalnego paliwa. Sprawcy legalizowali olej napędowy poprzez tworzenie fikcyjnego łańcucha sprzedaży. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańcom woj. wielkopolskiego zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

 • 2019-05-07

  Resort pracy ws. usprawnienia procedur sezonowego zatrudniania cudzoziemców

  W sprawie usprawnienia procedur sezonowego zatrudniania cudzoziemców polegającego na zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, które ułatwiłyby rolnikom legalizację pracy sezonowej na terytorium RP, poniżej przedstawiamy odpowiedź resortu pracy w przedmiotowej sprawie.

 • 2019-05-07

  MRiRW na temat propozycji procedur w zakresie uboju bydła z konieczności

  W odniesieniu do sprawy nielegalnego uboju bydła, którego dokonano w jednej z rzeźni w powiecie Ostrów Mazowiecka, podkreślono, że odpowiednie służby państwa, w tym Inspekcja Weterynaryjna, Policja i Prokuratura, podjęły zgodne z przepisami i procedurami działania. Natomiast w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszczęto dyskusję nad wzmocnieniem procedur zapobiegania podobnym...

 • 2019-05-06

  Restrukturyzacja małych gospodarstw

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.

 • 2019-05-03

  Sprawdź, kto musi sporządzić plan nawożenia azotem

  W tym roku po raz pierwszy część rolników sporządza plany nawożenia azotem. Aby pomóc im w przygotowaniu dokumentów biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniają informacje zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich.

 • 2019-05-02

  Planowane zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich

  11 kwietnia 2019 roku odbyło się spotkanie Beaty Orzołek - Zastępcy Prezesa ARiMR i Sławomira Hardeja - Dyrektora Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt z zastępcami dyrektorów oddziałów regionalnych, nadzorujących działania dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ewidencji producentów.