| Autor: redakcja1

Kredyty a susza

W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych banki współpracujące z ARiMR zaoferowały pomoc w formie kredytów preferencyjnych o oprocentowaniu 0,5 % w skali roku.

Kredyty a susza
Kredyty te mają być przeznaczone na wznowienie produkcji roślinnej oraz odtworzenie środków trwałych. Dotyczyć to będzie rolników, którzy ubezpieczyli swoje uprawy co najmniej w 50 % powierzchni gruntów rolnych(nie licząc łąk i pastwisk) od przynajmniej jednych z niekorzystnych zjawisk np.: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzi, huragan i inne. Ronicy, którzy ubezpieczyli 50% zwierząt od jednych z w/w ryzyk starać się mogą o kredyty o tak niskim oprocentowaniu.
 
Gospodarze, którzy uzyskali plon z płodów rolnych co najmniej 10 tys. w roku poprzedzającym złożenie wniosku o kredyt preferencyjny obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. Mają one być przeznaczone na zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz. Rolnik będzie mógł kupić kwalifikowany materiał siewny zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubo- i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, traw, gorczycy, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw lub kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń. Hodowcy będą mieć możliwość zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek lub rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów – nie wliczając na eksport. Natomiast pszczelarze z w/w kredytu mogą zakupić pszczelarskie matki użytkowe lub reprodukcyjne.
 
W wymienione kredyty mają obowiązywać za około 14 dni i ogłoszony w Dzienniku Ustaw.


Tagi:
źródło: