len i strony powiązane

 • 2019-10-02

  Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2019 r.

  Dotacje i dopłaty

  30 września 2019 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2019 r. Wynosi on 4,3782 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,2774 zł za 1 EUR).

 • 2019-08-02

  Nowy Fundusz Promocji Roślin Oleistych

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  1 sierpnia 2019 r. rozpoczął funkcjonowanie Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Jest to nowy, dziesiąty fundusz powstały w ramach ustawy z dnia 22 maja 2009 r., o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160 z późn. zm). Ustawa zakłada funkcjonowanie tego funduszu promocji na zasadach, które obowiązują od 2009 r. dla dziewięciu funduszy promocji...

 • 2019-04-18

  Wzrost światowych zbiorów rzepaku

  Rośliny oleiste

  Z wstępnej prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej, po spadku globalnych zbiorów rzepaku w sezonie 2018/2019 o 5,5% do 70,1 mln t, w sezonie 2019/20 nastąpi zwyżka o 1,7% do 71,3 mln t, w wyniku oczekiwanego wzrostu plonów, gdyż obszar uprawy oceniany jest, podobnie jak przed rokiem, na 35,6 mln ha.

 • 2019-03-13

  Mniejsze zbiory oleistych

  Rośliny oleiste

  Oil World w lutowym raporcie obniżył prognozy globalnych zbiorów nasion 7 głównych roślin oleistych w sezonie 2018/2019 do 564,4 mln t, a więc o 7,1 mln t w porównaniu z oceną sprzed miesiąca.

 • 2019-01-31

  Resort rolnictwa na temat płatności do loch

  Dotacje i dopłaty

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, płatności bezpośrednie są przyznawane w ramach...

 • 2019-01-17

  Mniejsze prognozy zbiorów oleistych

  Rośliny oleiste

  Jak wynika z najnowszych danych Oil World, szacunki światowych zbiorów nasion 10 najważniejszych roślin oleistych w sezonie 2018/2019 zmniejszą się względem wrześniowych o 4 mln t do 586,4 mln t.

 • 2018-10-01

  Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.

  Dotacje i dopłaty

  W dniu 28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.

 • 2018-07-26

  Kredyty a susza

  Finanse i prawo

  W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych banki współpracujące z ARiMR zaoferowały pomoc w formie kredytów preferencyjnych o oprocentowaniu 0,5 % w skali roku.

 • 2018-07-17

  Nowe rozporządzenie o ARiMR – pomoc dla hodowców świń

  Dotacje i dopłaty

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w...

 • 2018-05-15

  Samorząd wnioskuje o poprawę opłacalności upraw ekologicznych zbóż

  Dotacje i dopłaty

  W ramach PROW 2014-2020 znajduje się m.in. działanie „Rolnictwo ekologiczne", którego celem jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz....

 • 2017-10-03

  Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2017 r.

  Finanse i prawo

  Europejski Bank Centralny opublikował 29 września 2017 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR.

 • 2017-02-17

  Rosną zbiory oleistych w Kazachstanie

  Rośliny oleiste

  W 2016 roku w Kazachstanie miał miejsce 24% wzrost zbiorów roślin oleistych do 1,83 mln ton wobec 1,48 mln ton rok wcześniej.

 • 2017-01-11

  UE: Połowę produktów oleistych tłoczy się z rzepaku

  Rośliny oleiste

  W UE największy udział w tłoczeniu surowców oleistych ma rzepak - 50% udział, soja - 33% i słonecznik 15%. W sumie surowce te mają 98%.

 • 2016-12-19

  Zmiany w systemie wsparcia bezpośredniego od 2017 r.

  Dotacje i dopłaty

  Najważniejsze zmiany odnoszą się do wsparcia związanego z produkcją. Wsparcie nadal będzie realizowane w 4 sektorach produkcji zwierzęcej (młode bydło, krowy, owce, kozy) i 8 sektorach produkcji roślinnej (buraki cukrowe, rośliny wysokobiałkowe, owoce miękkie, ziemniaki skrobiowe, pomidory, chmiel, len, konopie włókniste). W ramach przeglądu funkcjonowania tego instrumentu,...

 • 2016-11-23

  Wzrasta zależność od soi na globalnym rynku surowców oleistych

  Rośliny oleiste

  W bieżącym sezonie najnowsze prognozy globalnej produkcji surowców oleistych zakładają zbiory na poziomie 530 mln ton, tj. więcej o 28,3 mln ton względem poprzedniego sezonu oraz o 8 mln ton niż przed dwoma sezonami. Oznacza to również zwyżkę szacunków i prawie 4 mln ton w odniesieniu prognoz z sierpnia br.