Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

W dniach 12-13 grudnia br. w Brukseli odbywa się posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W spotkaniu uczestniczy minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Dwudniowe obrady dotyczą wielu istotnych dla Polski kwestii. Pierwszą z nich są konkluzje dotyczące pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Polska podkreśla, że konieczne jest przyjęcie regulacji eliminujących nieuczciwe praktyki handlowe na poziomie UE, w przeciwnym razie rynek nie będzie funkcjonował prawidłowo. Przepisy na poziomie UE powinny być nadrzędne, a działania na poziomie krajowym powinny je jedynie uzupełniać.

Komisja przedstawi wniosek dotyczący powołania Platformy do spraw strat i marnowania żywności. Celem Platformy będzie wypracowanie ram prawnych oraz wytycznych dotyczących przekazywania żywności dla organizacji charytatywnych, zdefiniowania terminu przydatności do spożycia oraz wykorzystania zdatnych produktów żywnościowych na pasze.


Prezydencja Słowacka poinformuje również Radę o postępie prac w zakresie rolnictwa ekologicznego. Polsce zależy na tym, aby nowe przepisy regulujące zasady produkcji ekologicznej stymulowały rozwój tego sektora produkcji oraz zapewniały równe warunki konkurencyjności dla towarów unijnych oraz importowanych z krajów trzecich. Polska sprzeciwia się również zwiększaniu obciążeń administracyjnych dla producentów.

Rada przedyskutuje także sprawę wyzwań dla rolnictwa związanych z wdrażaniem Pakietu Klimatycznego. W ocenie Polski cele związane z bezpieczeństwem żywnościowym powinny mieć charakter nadrzędny i nie mogą być podporządkowane innym celom. Nakładanie dodatkowych wymogów na rolnictwo będzie prowadzić do dalszego spadku dochodowości małych i średnich gospodarstw. Z punktu widzenia sektora rolnego niezwykle ważne jest zaproponowanie elastyczności, jak też odpowiednie określenie celu redukcyjnego w sektorze non-ETS dla poszczególnych Państw Członkowskich.

Komisja przedstawi także informację na temat przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie zdrowia roślin, które określa ramy prawne dla unijnego reżimu nadzoru fitosanitarnego. Rozporządzenie wzmacnia ochronę UE przed ryzykiem wprowadzenia organizmów szkodliwych dla roślin wraz z towarami importowanymi z krajów trzecich. Wejście w życie rozporządzenia skutkować będzie potrzebą zmiany przepisów krajowych z zakresu ochrony roślin.



Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!