marnowanie żywności i strony powiązane

 • 2019-08-28

  Marnowanie żywności - nowe przepisy

  Przepisy i regulacje

  Prezydent RP podpisał ustawę dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z jej marnowania.

 • 2018-10-30

  Czy wiemy co jemy i co jeść będziemy?

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Pod takim tytułem odbyła się w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej debata, w której wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 • 2018-03-13

  Na pomoc żywnościową liczyć może 1,3 mln Polaków

  Z kraju

  W Polsce w skrajnym ubóstwie żyje 2 mln osób, a co piąte gospodarstwo domowe jest zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To m.in. do tych osób trafia pomoc w obrębie programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W 2018 roku na paczki żywnościowe dla potrzebujących trafi ponad 350 mln zł. Każda z 1,3 mln osób otrzymuje w ciągu roku w sumie 50 kg żywności,...

 • 2017-10-19

  Co roku w Polsce marnuje się 9 mln ton żywności

  Przetwórstwo spożywcze

  Na świecie marnuje się rocznie około 1/3 wyprodukowanej żywności, czyli nawet 2 mld ton. W Polsce co roku do śmietników trafia 9 mln ton jedzenia. Jednocześnie szacuje się, że w 2016 roku ok. 108 mln ludzi cierpiało z powodu głodu lub ciężkiego niedożywienia. Duża odpowiedzialność spoczywa na firmach, które powinny właściwie planować produkcję i zakupy, a także...

 • 2017-05-17

  Rocznie marnujemy prawie 250 kg żywności

  Przetwórstwo spożywcze

  88 milionów - tyle ton żywności marnuje się każdego roku w UE, średnio 173 kg na osobę. Jakie sektory są odpowiedzialne za marnotrawstwo? Co robi Unia Europejska, żeby rozwiązać problem? Co mogą zrobić konsumenci, czyli każdy z nas?

 • 2016-12-15

  Ustalenia Rady Ministrów UE (12-13 grudnia 2016 r.)

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Ministrowie rolnictwa jednomyślnie przyjęli konkluzje Rady Ministrów dotyczące pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Konkluzje obejmują propozycje działań wzmacniających pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym oraz zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych.

 • 2016-12-13

  Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  W dniach 12-13 grudnia br. w Brukseli odbywa się posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W spotkaniu uczestniczy minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

 • 2016-12-06

  Nowa unijna platforma ds. strat żywności i marnotrawienia żywności

  Przetwórstwo spożywcze

  Miliony osób na całym świecie głodują lub są niedożywione, dlatego też priorytetem Copa i Cogeca jest unikanie marnotrawienia żywności. Celem platformy jest umożliwienie kluczowym stronom zainteresowanym dzielenia się najlepszymi praktykami i wspieranie wspólnych działań podejmowanych w łańcuchu żywnościowym poczynając od rolników, a na konsumentach kończąc, by...

 • 2016-04-21

  Ciągle marnujemy za dużo żywności

  Przetwórstwo spożywcze

  Francuskie supermarkety obowiązuje zakaz wyrzucania niesprzedanej żywności. Brytyjskie Tesco zobowiązało się do przekazywania nadwyżek jedzenia na cele dobroczynne. Belgia poszła o krok dalej i tamtejszym sieciom handlowym wolno rozdawać także niektóre produkty przeterminowane, ale nadające się do spożycia. A jak polskie supermarkety rozwiązują problem marnowania żywności?

 • 2015-10-29

  Co roku prawie 9 mln ton żywności trafia do śmieci

  Przetwórstwo spożywcze

  Blisko 9 mln ton żywności każdego roku trafia na wysypiska śmieci. Ponad 6 mln ton marnuje się w procesie produkcji, a za wyrzucanie 2 mln ton odpowiadają konsumenci. Przyznaje się do tego 60 proc. społeczeństwa. Eksperci podkreślają, że dużo żywności wyrzucana jest przez dzieci w szkołach – robi to trzech na czterech uczniów.

 • 2014-12-24

  Co trzeci Polak wyrzuca artykuły spożywcze. Najczęściej pieczywo, warzywa, owoce, wędliny, jogurty

  Przetwórstwo spożywcze

  Co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się wyrzucać żywność. Najczęściej są to produkty świeże, jak pieczywo, warzywa, wędliny oraz produkty mleczne. Zjawisko to nasila się w okresie świątecznym, bo Polacy często kupują zbyt dużo i gotują za duże porcje. Nieznaczna zmiana nawyków zakupowych i konsumenckich może ograniczyć problem.

 • 2014-04-22

  Polacy marnują żywność

  Przetwórstwo spożywcze

  W Polsce każdego roku marnuje się blisko 9 mln ton żywności, za co w większości odpowiedzialny jest sektor produkcji. Niemniej jednak konsumenci również mają spory udział w statystykach. Polacy wyrzucają niemal 2 mln ton żywności. Obniżenie tej skali nie jest trudne – wystarczy zmienić kilka nawyków żywieniowych.

 • 2014-03-03

  Normy handlowe powodem marnotrawstwa warzyw i owoców w Polsce

  Ogrodnictwo

  Niektóre owoce i warzywa, które trafiają na sklepowe półki, muszą spełniać normy handlowe, takie jak odpowiedni kształt czy kolor. Z tego względu wiele z nich jest odrzucanych i chociaż nadają się do spożycia, w efekcie marnują się.