Nawozy naturalne tylko do 30 listopada

Zgodnie z obowiązującym prawem, od 1 marca do 30 listopada można stosować nawozy naturalne, takie jak obornik, gnojowica oraz gnojówka do nawożenia gleby.

Nawozy naturalne tylko do 30 listopada

Stosowanie obornika, gnojowicy i gnojówki

 
Najlepszym terminem aplikacji nawozów naturalnych jest jesień. Wówczas - do wiosny - obornik, oczywiście pod warunkiem sprzyjających warunków wilgotnościowych, dobrze się rozłoży w glebie. W okresie wiosennym można stosować obornik, ale w mniejszych dawkach, powinien być dobrze przefermentowany, gdyż nie rozłożony może utrudniać kiełkowanie roślin. Pełną dawkę obornika najlepiej jest zastosować jesienią, pod orkę zimową.  W terminie wiosennym do nawożenia przedsiewnego roślin zaleca się stosować  gnojowicę i gnojówkę.

Jak podaje Instytut Uprawy i Nawożenia, działania gnojówki i gnojowicy znacznie różnią się od obornika. Działanie tych dwóch pierwszych jest dużo szybsze, ponieważ większość substancji nawozowych znajduje się w formie mineralnej. Azot z tych nawozów jest więc lepiej wykorzystywany niż z obornika. Jednak należy liczyć się z tym, że podczas stosowania nawozów naturalnych dochodzi do dużych strat azotu w formie amoniaku. Z tego względu należy najlepiej stosować je metoda bezpośredniej iniekcji do gleby, a w przypadku stosowania powierzchniowego szybko przykryć glebą. Fosfor i potas w gnojowicy są tak samo dostępne dla roślin, jak z nawozów mineralnych. Tak też jest w przypadku potasu z gnojówki.
 
Zalety stosowania nawozów naturalnych
 
Nawozy naturalne stosowane są dla zapewnienia odpowiedniej ilości azotu ogólnego, fosforu i potasu oraz innych ważnych mikroelementów w glebie, zwiększenia zawartości próchnicy, czy też zminimalizowania procesu jej zakwaszenia. Zabiegi te mają na celu uzyskanie wyższej wydajności gleby, a co za tym idzie - większych zbiorów, zwłaszcza na glebach lekkich.
 
Dopuszczalne dawki azotu w nawozach naturalnych
 
Należy jednak pamiętać, aby nie przekraczać dopuszczalnej dawki azotu w nawozach naturalnych, która w ciągu roku nie może być wyższa niż 170 kg N na 1 ha. W przeliczeniu na obornik i uwzględnieniu, iż zawartość azotu w nawozie waha się w granicy 0,5%, zalecane jest stosowanie maksymalnie 34 kg obornika na 1 ha oraz do 45 m3 gnojowicy na ha/rok.

Zwiększenie procesu nawożenia bądź stosowanie nawozów naturalnych w okresie zimowym może wywrzeć negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Nadmierna zawartość azotu czy fosforu w glebie może bowiem zostać niewykorzystana przez rośliny, a to z kolei przyczynia się do ich wymycia w głąb profilu glebowego, powodując poważne zanieczyszczenie gleb i wód.

Nieodpowiednie nawożenie bywa również nieekonomiczne dla rolników.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!