Partner serwisu Produkcja roślinna

 

Produkcja roślinna

 • 2020-07-02

  Chwościk atakuje buraki cukrowe

  Występujące ostatnio w większości rejonów intensywne opady deszczu oraz stosunkowo ciepłe dni i noce przekładają się na bardzo wysoką wilgotność panującą między zwartymi już rzędami buraków. Są to idealne warunki sprzyjające szybkiemu rozwojowi chwościka buraka. Pierwsze zaatakowane przez chwościka plantacje zaobserwowano na południowym wschodzie kraju, gdzie choroba ta...

 • 2018-10-30

  Handel zagraniczny zbożem

  W okresie dwóch miesięcy sezonu 2018/2019 z kraju wysłano ponad 745 tys. ton ziarna zbóż, a więc 2 razy więcej niż rok wcześniej.

 • 2020-07-13

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (5.07.2020)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 29 czerwca do 5 lipca 2020 roku cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały wzrostową tendencję. Jedynie cena żyta konsumpcyjnego oraz jęczmienia paszowego zmalała.

 • 2020-07-13

  Polska na 4 miejscu w rankingu unijnych eksporterów pszenicy

  W zakończonym sezonie 2019/20 Polska wyeksportowała poza UE aż 3,47 mln ton pszenicy. Oznacza, że średnio co tydzień eksportowaliśmy po 66 tys. ton pszenicy do krajów spoza UE. Nasz udział w całym unijnym eksporcie pszenicy miękkiej stanowił 9,6%, co pozwoliło na zajęcie 4 miejsca w rankingu unijnych eksporterów tego zboża.

 • 2020-07-11

  Wniosek o częstsze koszenie na paszę łąk na torfowiskach

  Kształt Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w tym wymogi poszczególnych pakietów i wariantów (określone w taki sposób, aby spełniać cel jakim jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych) oraz stawki płatności, zostały określone w PROW 2014-2020, zatwierdzonym decyzją KE w grudniu 2014 r.

 • 2020-07-10

  Rekordowy sezon w eksporcie unijnych zbóż

  W okresie od lipca 2019 do czerwca 2020 kraje UE wyeksportowały blisko 52 mln ton zbóż i pobiły o ok. 0,2 mln ton poprzedni rekord ustanowiony w sezonie 2014/15. Oznacza to wzrost o 58% - licząc rok do roku. Kilkudziesięcioprocentowy wzrost eksportu (r/r) dotyczył wszystkich zbóż z wyjątkiem kukurydzy i sorgo.

 • 2020-07-10

  Niższe zbiory siana

  Zbiory z łąk trwałych w przeliczeniu na siano wyniosły 12,3 mln t i były niższe o 3,4% od otrzymanych w 2018 roku, plony traw łąkowych, w przeliczeniu na siano oszacowano na 44,6 dt/ha.

 • 2020-07-09

  Rynek zbóż w kraju (28.06.2020)

  Na rynku krajowym w czwartym tygodniu czerwca 2020 r. wzrosły ceny zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2020-07-08

  Grad, deszcz nawalny, susza | Gospodarz w polu

  Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, czy suszy.

 • 2020-07-08

  Jak odbudować rośliny po nawałnicach?

  Duża liczba nawałnic, która w ostatnich kilkunastu dniach często nawiedzała Polskę, nie tylko spowodowała wiele utrudnień na drogach, ale również zniszczyła wiele domów, a także upraw. Branża rolnicza poniosła ogromne straty i to w momencie wzrostu roślin. W jaki sposób można je odbudować przy takich warunkach atmosferycznych? Dużym zainteresowaniem cieszy się...

 • 2020-07-08

  Ceny gruntów ornych

  W 2019 r. utrzymał się trend zwyżkowy cen ziemi w obrocie prywatnym, przy czym cena gruntów ornych wzrosła o 6,4% do 47,2 tys. zł za hektar.

 • 2020-07-08

  Dobroczynne właściwości pokrzywy

  Pokrzywa to popularna roślina, która rośnie prawie wszędzie a najlepiej czuje się w klimacie umiarkowanym.
jedno z najważniejszych profili produkcyjnych na gospodarstwie rolnym