Nasiennictwo

 • 2018-04-13

  Zaprawianie nasion

  Zaprawianie nasion jest jedną z najstarszych metod ochrony młodych siewek roślin przed szkodnikami i chorobami.

 • 2017-06-23

  Stanowisko MRiRW w sprawie zapraw neonikotynoidowych

  Dalece odmienne stanowiska organizacji rolniczych oraz pszczelarskich i ekologicznych dotyczące z jednej strony pojawiających się problemów w ochronie roślin związanych z ograniczeniem wykorzystania tych substancji, a z drugiej strony wskazujące na zagrożenia wynikające z ich użycia, są prezentowane w wielu krajach UE.

 • 2017-02-17

  Nowe odmiany buraka w Krajowym Rejestrze

  W styczniu 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2017-2020.

 • 2017-02-15

  Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka

  W drugiej połowie stycznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2017-2020.

 • 2017-01-20

  Trzy poprawki do ustawy o nasiennictwie

  W dniu 16 stycznia 2017 r. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennicwie oraz ustawy o ochronie roślin. Senat zaproponował 3 poprawki, a Komisja wnosi o ich przyjęcie.

 • 2017-01-17

  Zmiany w ustawie o nasiennictwie z punktu widzenia COBORU

  Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. Ustawa wdraża do naszego ustawodawstwa przede wszystkim postanowienia trzech dyrektyw wykonawczych Komisji Europejskiej (2014/94/96/UE, 2014/97/UE i 2014/98/UE) związanych z rejestracją i nasiennictwem roślin sadowniczych.

 • 2017-01-10

  Będą zmiany w ochronie prawnej odmian roślin

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniło uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

 • 2016-11-16

  Ważne zmiany w ustawie o nasiennictwie i ustawie o ochronie roślin

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2015-12-23

  Opłaty za wysiew nasion z własnego zbioru nie zostaną zniesione

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystąpił do Agencji Nasiennej w Lesznie o odstąpienie od naliczania rolnikom opłaty za użycie do siewu materiału z własnego zbioru.

 • 2015-06-15

  Dopłaty do materiału siewnego. 25 czerwca kończy się nabór wniosków

  W 2015 r. 25 czerwca jest ostatnim dniem składania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 • 2015-06-03

  Światowy Kongres Nasienny w Krakowie

  W dniach 25-27 maja br. w Krakowie odbył się Światowy Kongres Nasienny (International Seed Federation – ISF). W kongresie, którego współorganizatorem była Polska Izba Nasienna wzięło udział ponad 1600 delegatów z 64 krajów świata.

 • 2015-04-23

  MRiRW: Obniżenie dopłat do materiału siewnego pod wpływem większego zainteresowania rolników

  Nie jest prawdą, że w tym roku środki na dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zmniejszone. Koperta funduszy jest o 469 tys. zł wyższa, niż w roku ubiegłym - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • 2015-04-20

  Przypominamy. Od 22 kwietnia br. niższe stawki dopłat do materiału siewnego

  Nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, które można składać w oddziałach terenowych ARiMR, trwa od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r.