Partner serwisu Produkcja roślinna

 

Produkcja roślinna

 • 2020-08-07

  Susza rolnicza notowana w 10 województwach

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2020-08-07

  Dobre warunki upraw trwałych użytków zielonych

  Wiosenna wegetacja roślin warunkowana czynnikami meteorologicznymi nie przebiegała dynamicznie.

 • 2020-08-07

  Wzrost obszaru uprawy zbóż

  Wstępnie ocenia się, że areał uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2020 r. jest o 1% większa od ubiegłorocznej i wynosi 7,2 mln ha, z tego: pszenicy - 2,5 mln ha, żyta - 1 mln ha, jęczmienia - 1 mln ha, owsa - 0,5 mln ha, pszenżyta - 1,3 mln ha, a mieszanek zbożowych - 1 mln ha.

 • 2020-08-06

  Warunki wegetacji rzepaku i rzepiku

  Rozpoczęte w drugiej dekadzie sierpnia 2019 siewy rzepaku ozimego zakończono w pierwszej dekadzie września minionego roku. Niedobór wilgoci w glebie stwarzał niesprzyjające warunki siewu, kiełkowania nasion i wschodów roślin.

 • 2020-08-06

  Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie od jesieni 2019 r. do lata 2020 r.

  Siewy zbóż ozimych na jesieni 2019 r. przeprowadzano raczej w optymalnych terminach agrotechnicznych, pomimo znacznego przesuszenia gleby występującego w tym czasie.

 • 2020-08-05

  Przebieg zbioru zbóż

  Zgodnie z informacjami z Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w większości województw koszone są już wszystkie zboża podstawowe.

 • 2020-08-04

  Ceny zbóż (26.07.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 19 do 26 lipca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek większości cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2020-08-04

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (26.07.2020)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 19-26.07.2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen oleju rzepakowego rafinowanego i makuchu rzepakowego, a także do spadku cen śruty rzepakowej i nasion rzepaku.

 • 2020-08-04

  Egipt musiał zaakceptować wyższą cenę pszenicy, mimo to kupił więcej tego zboża

  Na początku tygodnia (28-lipca) egipski GASC przeprowadził kolejny przetarg na zakup pszenicy, wykorzystując gwałtowny spadek notowań. Zakup był największy od początku sezonu 2020/21 (zaczął się w lipcu).

 • 2020-08-03

  Kojący rumianek

  Rumianek pospolity (łac. Matricaria chamomilla L.) Nazywany jest także - rumiankiem lekarskim, rumiankiem aptecznym czy kamilką. Jest to roślina jednoroczna z rodziny astrowatych. Znana już jako roślina lecznicza w starożytnym Egipcie i Rzymie. Rumianek można spotkać na łąkach, polach, polanach, trawnikach, przydrożach, nieużytkach. Lubi rosnąć na obrzeżach pól, na tradycyjnych...

 • 2020-08-02

  Handel zbożami Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Mając na uwadze zachowanie równowagi rynkowej w UE Komisja Europejska od 23 czerwca 2020 r. obniżyła importowe należności celne z 10,40 EUR/t do 4,65 EUR/t dla żyta, kukurydzy (o kodach CN 1005 10 90 i 1005 90 00) oraz ziarna sorga (o kodach CN 1007 10 90 i 1007 90 00).

 • 2020-07-30

  Rosną oczekiwania zbiorów zbóż i rzepaku w Polsce

  Unijna Jednostka Monitorująca Uprawy (MARS) w swojej lipcowej prognozie dla Polski podniosła oczekiwaną wydajność większości zbóż oraz rzepaku (w stosunku do czerwca). Na niezmienionym poziomie - 4,74 t/ha pozostawiono średni plon pszenicy i jęczmienia ozimego - 4,35 t/ha.
jedno z najważniejszych profili produkcyjnych na gospodarstwie rolnym