Prognoza unijnej produkcji mięsa

Komisja Europejska opublikowała krótkoterminową prognozę produkcji zwierzęcej.

Prognoza unijnej produkcji mięsa
Produkcja drobiu w Unii Europejskiej w 2023 r., pomimo występowania ognisk grypy ptaków HPAI, prawdopodobnie wzrośnie o 3,3% i wyniesie 13,5 mln ton. Wzrost produkcji będzie stymulowany dalszą redukcją kosztów pasz i energii oraz poprawą marż.

Produkcja wieprzowiny w UE w 2023 r., w porównaniu z 2022 r., prawdopodobnie zmaleje o 6,6% do 21,1 mln ton, do czego przyczyni się mniejsze stado hodowlane oraz afrykański pomór świń (ASF).

W 2023 r. w UE produkcja wołowiny może być niższa o 3% i prawdopodobnie wyniesie 6,5 mln ton. Spadek produkcji będzie wynikał z redukcji pogłowia bydła u największych unijnych producentów.

Tagi:
źródło: