Produkcja zwierzęca

 • 2020-07-10

  Ceny świń rzeźnych w Unii Europejskiej

  Na rynku wewnętrznym UE, szczególnie w krajach będących dużymi producentami i eksporterami wieprzowiny ceny żywca wieprzowego od marca br. wykazują obniżkę.

 • 2020-07-09

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (28.06.2020)

  W dniach od 22 do 28 czerwca 2020 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen indyków i ćwierćtuszy wołowych, a także spadek cen tuszek kurcząt patroszonych i półtuszy wieprzowych.

 • 2020-07-09

  Sytuacja na rynku drobiu

  Według MRiRW, sytuacja na rynku mięsa drobiowego zmienia się dynamicznie.

 • 2020-07-09

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (28.06.2020)

  W dniach od 22 do 28 czerwca 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen kurcząt brojlerów, a także spadek cen żywca wieprzowego, wołowego i indyczego.

 • 2020-07-08

  Rynek mięsa w Polsce (28.06.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2020-07-07

  Dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa

  W celu przeciwdziałania sporemu spadkowi cen spowodowanego pandemią koronawirusa Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej.

 • 2020-07-07

  Ceny prosiąt w Unii Europejskiej

  W Unii Europejskiej od września 2019 r. utrzymywała się zwyżka cen prosiąt, jednak w kwietniu i maju br. w wielu krajach członkowskich prosięta potaniały.

 • 2020-07-06

  Krajowe ceny skupu trzody chlewnej

  W Polsce ceny skupu trzody chlewnej, po odnotowanym spadku w styczniu br. w następnych miesiącach pierwszego kwartału się zwiększyły. Jednak w kwietniu 2020 r., w wyniku spadku dostaw do skupu, spowodowanego ograniczeniami związanymi z COVID-19 nastąpiła ich obniżka.

 • 2020-07-06

  Ceny mleka na rynkach zagranicznych

  Od bieżącego roku ceny mleka w USA wykazywały dalszy dynamiczny spadek w wyniku światowego rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz związanych z tym ograniczeń i obostrzeń w przemieszczaniu się ludzi, a także transporcie towarów.

 • 2020-07-06

  6 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2020 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 6 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań z 3 lipca 2020 r., otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2020-07-05

  Ceny skupu mleka w Polsce

  Jak wynika z danych GUS w kwietniu 2020 r. dostawcy za surowiec otrzymywali 132,89 zł/hl, a więc mniej o 3% niż miesiąc wcześniej i o 2% niż przed rokiem.

 • 2020-07-04

  Handel wołowiną Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  W okresie pierwszych czterech miesięcy 2020 r. z UE wywieziono 349 tys. ton produktów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz, czyli mniej o 8% niż przed rokiem.