Drób i jaja

 • 2019-01-04

  Handel jajami i ich spożycie

  W czasie dziewięciu miesięcy 2018 r. wyeksportowano za granicę o 22,5% mniej jaj w skorupkach niż przed rokiem, natomiast wywóz przetworów z jaj zmalał o 10%.

 • 2019-01-01

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (30.12.2018)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 17 do 30 grudnia 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost cen jaj we wszystkich klasach.

 • 2018-12-20

  Wzrost cen pasz dla drobiu

  W czasie dziesięciu miesięcy 2018 r., pełnoporcjowe mieszanki pasz dla kurcząt brojlerów podrożały o 14,6% w skali roku.

 • 2018-12-20

  Wzrost cen mięsa drobiowego

  Miesięczna cena detaliczna tuszki kurczęcia patroszonego w okresie styczeń-październik 2018 r. wyniosła 7,35 zł/kg i była wyższa o 5,3% niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

 • 2018-12-19

  Stopniowy spadek cen jaj

  Po silnym wzrostowym trendzie cen na rynku jaj, jaki wystąpił w drugiej połowie 2017 r., od początku br. miała miejsce ich stopniowa obniżka.

 • 2018-12-19

  Wzrost cen przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek

  Miesięczne ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek w stadach towarowych były w miesiącach styczeń-październik 2018 r. o 11% większe od notowanych w takim samym czasie rok wcześniej, a ceny płacone producentom jaj wzrosły o 10%.

 • 2018-12-19

  Wzrost produkcji drobiu

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w październiku 2018 r. ok. 262 tys. t mięsa drobiowego, czyli więcej o 8,7% niż przed miesiącem i o 11% niż przed rokiem.

 • 2018-12-07

  Ceny tuszek kurcząt w Unii Europejskiej

  Średnie ceny kurcząt brojlerów na rynku UE w czasie dziewięciu miesięcy 2018 r. ukształtowały się na w granicy nieco większej niż w porównywalnych okresach 2017 r.

 • 2018-12-05

  Wzrost produkcji drobiu

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały we wrześniu 2018 r. 241 tys. t mięsa drobiowego, czyli więcej o 9,5% niż przed miesiącem i o 7,1% niż przed rokiem.

 • 2018-12-04

  Wzrost kosztów paszowych dla drobiu

  W czasie dziewięciu miesięcy 2018 r., minimalnie tylko zwiększyły się koszty paszowe w chowie drobiu.

 • 2018-11-30

  Krajowe ceny zbytu tuszek drobiowych

  W okresie od stycznia do września 2018 r. tuszki kurcząt i tuszki indyków w zbycie ulegały miesięcznym wahaniom.

 • 2018-11-28

  Krajowe ceny skupu drobiu

  W Polsce we wrześniu 2018 r. (według danych GUS) żywiec drobiowy skupowano po 4,05 zł/kg, czyli o 0,4% taniej niż w sierpniu, ale o 5% drożej niż przed rokiem.