Drób i jaja

 • 2018-02-06

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (28.01.2018)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 21 do 28 stycznia 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj trzech klas.

 • 2018-01-31

  Jaja tanieją, chociaż dalej ich ceny są większe niż przed rokiem

  Silny popyt zagraniczny na polskie jaja przyczynił się do sporego wzrostu ich cen.

 • 2018-01-30

  Wzrost cen jaj spożywczych

  Od sierpnia do listopada 2017 r. wystąpiła bardzo silny zwyżkowy trend cen na polskim rynku jaj, który nasilał się w poszczególnych, następnych miesiącach.

 • 2018-01-29

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (21.01.2018)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 14 do 21 stycznia 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj trzech klas.

 • 2018-01-26

  Większa produkcja mięsa drobiowego

  Jak wskazują dane zaprezentowane przez Grzegorza Dybowskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w październiku 2017 r. 239 tys. ton mięsa drobiowego, a więc więcej o 6,2% niż przed miesiącem i o 10,1% niż przed rokiem.

 • 2018-01-23

  Tanieje mięso drobiowe

  Miesięczna cena zbytu tuszki kurcząt w zakładach przemysłu drobiarskiego była w 2017 r. o 7,1% mniejsza niż w roku poprzednim. Cena zbytu indyków zmniejszyła się w skali roku o 0,4%.

 • 2018-01-17

  Unijny handel drobiem

  Jak wynika z danych USDA Unia Europejska jest czwartym na świecie, po Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Chinach producentem mięsa drobiowego. Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej w 2018 r. unijna produkcja tego gatunku mięsa wzrośnie o 1,2% do 14,86 mln t, a wywóz o 2,5% do 1,56 mln t. Jednocześnie unijna konsumpcja zwiększy się o 1,3% do 14,2 mln t, co oznacza, że spożycie...

 • 2018-01-15

  2017 nie był łatwym rokiem dla producentów drobiu

  Podsumowanie 2017 dla rynku drobiu

 • 2018-01-04

  Rynek drobiu w Polsce – jaki był 2017 r. i co czeka producentów w 2018 r.?

  Rok 2017 na rynku drobiu rozpoczął się bardzo burzliwie, głównie ze względu na rozprzestrzenianie się grypy ptaków na terenie kolejnych województw Polski. Wystąpienie tej choroby skutkowało wprowadzeniem ograniczeń w eksporcie, a nawet zamknięciem niektórych rynków. Taka sytuacja negatywnie odbiła się na wynikach handlowych.

 • 2018-01-02

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (17.12.2017)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 10 do 17 grudnia 2017 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj trzech klas.

 • 2017-12-24

  Ceny żywca i mięsa drobiowego

  Ceny skupu kurcząt w listopadzie 2017 r. były niższe o 1,2% niż w październiku, ale o 10% przewyższały poziom z listopada 2016 roku. Ceny skupu indyków rzeźnych zmalały o 1% w stosunku do poziomu z października, ale były o 2,2% wyższe niż przed rokiem.

 • 2017-12-23

  Handel jajami i ich spożycie

  Od sierpnia 2017 r. występuje silny zwyżkowy trend cen na europejskim rynku jaj, która nasila się w kolejnych miesiącach.