Drób i jaja

 • 2018-06-14

  Przetwórstwo drobiu wciąż się rozwija

  W 2017 r. przychody w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem drobiu (PKD 10.12), zatrudniających ponad 9 osób, zwiększyły się czwarty rok z rzędu, osiągając 13 mld zł - o 2,9% więcej niż w 2016 r.

 • 2018-06-13

  Komentarz do Raportu Rynek Mięsa Drobiowego

  Z najnowszego raportu Banku BGŻ BNP Paribas oraz Krajowej Rady Drobiarstwa o Rynku Mięsa Drobiowego wynika iż w sierpniu 2017 roku liczba wstawień kurcząt brojlerów osiągnęła wartość 100 mln sztuk w ciągu jednego miesiąca. Świadczy to o wadze tego sektora dla Polski.

 • 2018-06-12

  Rynek mięsa drobiowego: znamy już najnowszy raport Banku BGŻ BNP Paribas oraz Krajowej Rady Drobiarstwa

  Produkcja mięsa drobiowego w Polsce w latach 2014-2017 zwiększyła się o prawie 30 proc. i w 2017 roku Polska była odpowiedzialna za 16 proc. unijnej produkcji drobiu. W 2016 r. po raz pierwszy w historii eksport mięsa i podrobów drobiowych z naszego kraju przekroczył 1 mln t, a w sierpniu 2017 roku liczba wstawień kurcząt brojlerów osiągnęła wartość 100 mln sztuk w ciągu...

 • 2018-06-06

  Handel UE drobiem z krajami trzecimi

  Unia Europejska jest eksporterem netto produktów drobiowych.

 • 2018-06-06

  Polski handel zagraniczny drobiem

  W 2017 r. z Polski w ekwiwalencie tuszek wyeksportowano 1,4 mln ton produktów drobiowych, a więc o 10% więcej niż przed rokiem.

 • 2018-06-05

  Produkcja drobiu w Polsce, w UE i na świecie

  Występujące w 2017 r. ograniczenia w eksporcie drobiu na część rynków pozaunijnych, wprowadzone przez importerów zagranicznych z uwagi na występowania na terenie Polski grypy ptaków przyczyniły się do zmniejszenia się tempa wzrostu eksportu i w efekcie skutkowały spowolnieniem dynamiki rozwoju krajowej produkcji.

 • 2018-05-30

  Polska została uznana przez Tajwan za wolną od grypy ptaków

  Informacja o uznaniu Polski przez władze tajwańskie za kraj wolny od epidemii grypy ptaków (HPAI) została opublikowana przez Radę Rolnictwa Yuanu Wykonawczego w dniu 19 kwietnia 2018 r.

 • 2018-05-30

  Wzrost cen jaj

  W drugiej połowie 2017 r. wystąpiła bardzo silny zwyżkowy trend cen na unijnym rynku jaj.

 • 2018-05-29

  Handel i konsumpcja polskich jaj

  W pierwszych dwóch miesiącach 2018 r. wyeksportowano za granicę o 86,4% więcej jaj w skorupkach niż przed rokiem. Wywóz przetworów z jaj zmalał o 0,2%.

 • 2018-05-21

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (13.05.2018)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 6 do 13 maja 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj we wszytkich klasach.

 • 2018-05-15

  Chów drobiu-utylizacja-produkcja energii

  Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielem i założycielem Stowarzyszenia Polski Związek Hodowców Drobiu Łukaszem Pietrzakiem. Omawiany był plan inwestycyjny Stowarzyszenia obejmujący połączenie chowu drobiu i utylizację odpadów poprodukcyjnych w biogazowniach.

 • 2018-05-11

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (06.05.2018)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 23 kwietnia do 6 maja 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost cen jaj w dwóch klasach.