Drób i jaja

 • 2018-10-24

  Spadek cen jaj

  Po silnym zwyżkowym trendzie cen na rynku jaj, jaki wystąpił w drugiej połowie 2017 r., od początku br. miał miejsce ich stopniowa obniżka.

 • 2018-10-23

  Spadek spożycia jaj

  W czwartym kwartale 2017 r. miesięczne spożycie jaj w gospodarstwach domowych wyniosło 11,6 szt/osobę i było o 4,1% mniejsze niż w porównywalnym okresie 2016 r.

 • 2018-10-23

  Minimalne zmiany kosztów paszowych dla drobiu

  W czasie ośmiu miesięcy 2018 r., minimalnie tylko zmieniły się miesięczne koszty paszowe w chowie kurcząt rzeźnych.

 • 2018-10-22

  Wzrost produkcji drobiu

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w sierpniu 2018 r. 220 tys. t mięsa drobiowego, czyli o 2,8% więcej niż przed miesiącem, ale o 3,5% mniej niż przed rokiem.

 • 2018-10-18

  Większe ceny drobiu

  Ceny zbytu kurcząt patroszonych otrzymywane przez zakłady przemysłu drobiarskiego były we wrześniu 2018 r. o 6,7% większe niż przed miesiącem.

 • 2018-10-13

  Spadek produkcji drobiu

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w lipcu 2018 r. ok. 214 tys. t mięsa drobiowego, czyli mniej o 2,7% niż przed miesiącem i o 5,7% niż przed rokiem.

 • 2018-10-12

  Światowy dzień jaja

  Uważa się je za symbol życia i płodności. Starożytni Rzymianie właśnie od tej potrawy rozpoczynali swoje uczty.

 • 2018-10-09

  Zróżnicowane relacje cenowe pasz dla drobiu

  W okresie siedmiu miesięcy 2018 r., minimalnie tylko zmieniły się miesięczne koszty paszowe w chowie kurcząt rzeźnych.

 • 2018-10-07

  Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (04.10.2018)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż dniach od 24 do 30 września 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost cen kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych, indorów oraz indyczek.

 • 2018-09-27

  Polski drób jako jedyny z Europy w Chinach

  Generalna Administracja Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) poinformowała o przywróceniu prawa do eksportu pięciu polskim zakładom mięsa drobiowego oraz jednej chłodni.

 • 2018-09-20

  Spadek cen jaj

  Po silnym zwyżkowym trendzie cen na rynku jaj, jaki miał miejsce w drugiej połowie 2017 r., od początku br. występuje ich spadek.

 • 2018-09-20

  Wzrost cen przemysłowych mieszanek pełnoporcjowych pasz dla kur niosek

  Miesięczne ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek były w okresie styczeń-lipiec 2018 r. o 7,8% większe od notowanych rok wcześniej, a ceny płacone producentom jaj zwiększyły się w tym czasie o 13%.