Przetwórstwo spożywcze

 • 2020-06-16

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (31.05.2020)

  W dniach od 25 do 31 maja 2020 roku wzrosła cena pełnego mleka w proszku i masła. Jedynie cena odtłuszczonego mleka w proszku pozostała na niezmiennym poziomie.

 • 2020-06-15

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (7.06.2020)

  W dniach od 1 do 7 czerwca 2020 roku wzrosła cena mleka w proszku i masła.

 • 2020-06-14

  Produkcja artykułów mleczarskich

  Produkcja pełnego mleka w proszku wyniosła 12 tys. ton i była wyższa o 5,3% niż przed rokiem.

 • 2020-06-12

  Indeks cen produktów mlecznych FAO

  Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w maju 2020 r. indeks cen produktów mlecznych na świecie uległ ponownemu spadkowi.

 • 2020-06-12

  Ceny serów w Polsce (24.05.2020)

  W okresie od 17 do 24 maja 2020 r. w Polsce odnotowano spadek większości cen serów w skali tygodnia. Jedynie cena serka wiejskiego oraz sera Mozzarella wzrosła.

 • 2020-06-10

  Ceny przetworów mleczarskich w Polsce (24.05.2020)

  W dniach 17-24.05.2020 r. odnotowano wzrost cen większości przetworów mleczarskich w Polsce w relacji tygodniowej. Jedynie cena śmietany i śmietanki oraz serwatki w proszku zmalała.

 • 2020-06-05

  Jakość handlowa pieczywa

  W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej pieczywa (ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji oznakowania). Objęto nią 157 piekarni produkujących m.in. pieczywo na zakwasie, deklarowane jako „bezglutenowe” lub „o bardzo niskiej zawartości glutenu” oraz półcukiernicze.

 • 2020-06-05

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (24.05.2020)

  Na rynku krajowym w trzecim tygodniu maja 2020 r. zaobserwowano wzrost cen masła i pełnego mleka w proszku, przy jednoczesnym spadku cen serów i odtłuszczonego mleka w proszku. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2020-06-03

  Jakość handlowa piwa

  W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej piwa, którą objęto 46 producentów.

 • 2020-06-03

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (24.05.2020)

  W dniach od 18 do 24 maja 2020 roku wzrosła cena pełnego mleka w proszku i masła. Jedynie cena odtłuszczonego mleka w proszku spadła.

 • 2020-06-02

  Dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów

  Z uwagi na pandemię COVID-19 i ograniczenia w przemieszczaniu się wprowadzone w krajach członkowskich UE zmalało zapotrzebowanie na niektóre produkty, w tym w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

 • 2020-06-02

  Ceny produktów mlecznych na rynkach zagranicznych

  W czasie pierwszych pięciu miesięcy 2020 r. w portach Europy Zachodniej, USA i Oceanii przeważały obniżki cen masła.
Przetwórstwo spożywcze, przemysł spożywczy