W 2015 r. eksport towarów rolno-spożywczych z Polski wzrósł do 23,6 mld euro

W 2015 roku nastąpiła poprawa wyników polskiego handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi.

W 2015 r. eksport towarów rolno-spożywczych z Polski wzrósł do 23,6 mld euro

Eksport towarów rolno-spożywczych z Polski

Jak podaje Agencja Rynku Rolnego, w odniesieniu do 2014 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych zwiększyła się o 7,7% do 23,6 mld EUR, co oznacza kontynuację notowanego od wielu lat, w szczególności od 2010 r. zwiększającej się tendencji. O 4,7% do 15,9 mld EUR wzrosła też wartość importu. W wyniku czego dodatnie saldo handlu zagranicznego tymi towarami wyniosło 7,7 mld EUR i było o 1 mld EUR wyższe niż w roku poprzednim. Udział towarów rolno-spożywczych w wartości łącznie polskiego wywozu utrzymał się w granicy z 2014 r. i wyniósł 13,2%.

 

W strukturze towarowej polskiej wysyłki towarów rolno-spożywczych sukcesywnie wzrasta udział zbóż, tj. ziarna i przetworów, mięsa drobiowego oraz wyrobów cukierniczych, a zmniejsza się owoców i warzyw. W odniesieniu do roku poprzedniego w 2015 r. wyższy był również udział używek, a znacząco zmalał udział produktów mleczarskich.

 

Towarami, które generują największy przychód z eksportu, są: mięso i podroby z drobiu w 2015 r. – 1 638 mln EUR, wyroby czekoladowe - 1 322 mln EUR, mięso wołowe - 1 202 mln EUR, pieczywo - 1 107 mln EUR, przetwory mięsne - 894 mln EUR, pszenica - 773 mln EUR, mięso wieprzowe - 697 mln EUR, ryby suszone, solone, wędzone - 647 mln EUR, sery i twarogi - 593 mln EUR, soki owocowe - 482 mln EUR i kawa - 470 mln EUR oraz papierosy - 1 944 mln EUR.

 

W 2015 r. całkowita wartość tych produktów wynosiła 50% wartości eksportu towarów rolno-spożywczych. W ostatnich pięciu latach wartość wywozu tych towarów się zwiększała. Wyjątkiem były sery i twarogi, mięso wieprzowe oraz soki owocowe, których wartość wysyłki w obrębie dwóch ostatnich lat uległa spadkowi.Tagi:
źródło: