Unijny rynek mleka rośnie, a rola Polski zwiększa się

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w 2017 r. dostawy mleka w Unii Europejskiej wzrosły o 1,8% do 155,9 mln t.

Unijny rynek mleka rośnie, a rola Polski zwiększa się
Szczególną uwagę należy zwrócić na ostatni kw. 2017 r., kiedy to do skupu trafiło o 4,9% więcej mleka, niż w IV kw. 2016 r. Warto zauważyć, że obserwowana w eszłym roku dynamika wzrostu skupionego mleka w UE była szybsza niż u drugiego, obok EU, największego eksportera produktów mleczarskich - Nowej Zelandii, gdzie w 2017 r. dostawy zwiększyły się o 1,4%.
 
W 2017 r. Polska była trzecim krajem w UE o największym przyroście skupionego surowca, tj. o 517 tys. t - 4,6%. W wyniku czego udział Polski w unijnych dostawach mleka wzrósł o 0,3 p.p. do 7,5%, a w porównaniu do 2012 r. o 0,7 p.p.
 
Większy przyrost skupu zaobserwowano jedynie w Irlandii o 632 tys. t i w Wielkiej Brytanii o 592 tys. t. Co więcej, wśród największych dziesięciu dostawców mleka w UE, wyższą niż w Polsce dynamikę, zanotowano tylko w Irlandii, gdzie dostawy mleka zwiększyły się o 9,2%. Ilość skupionego przez dwóch największych dostawców mleka w UE – w Niemczech i Francji – była na podobnym poziomie do 2016 r. W Wielkiej Brytanii wzrosły one o 4,1%.
 
Na unijnym rynku, z uwagi na stosunkowo dobrą opłacalność, zwłaszcza w pierwszych trzech kwartałach 2017 r., utrzymał się zwyżkowy trend w produkcji serów. Według danych Eurostat, 2017 r. we Wspólnocie produkcja serów zwiększyła się o 2,0% do 9,17 mln t.
 
Najbardziej dynamiczny przyrost produkcji zaobserwowano jednak w przypadku pełnego mleka w proszku, którego wytworzono o 2,8% więcej niż w 2016 r. - 680 tys. t. Z kolei produkcja śmietany przeznaczonej do bezpośredniej konsumpcji zwiększyła się o 1,0% do 2,8 mln t.
 
Utrzymuje się natomiast spadek produkcji mleka pitnego, w 2017 r. wytworzono go mniej o 0,7% do 30,1 mln t. Ze względu na wysokie zapasy odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) w UE i utrzymujący się niski poziom cen, jego produkcja zmalała o 2,6% do 1,5 mln t.
 
Mimo, że w ostatnim kwartale 2017 r. produkcja masła w UE była aż o 7,4% wyższa niż w porównywalnym okresie przed rokiem, to i tak w całym ubiegłbym roku 2017 wytworzono go o 0,4% mniej niż w 2016 r. We Wspólnocie w 2017 r. wyprodukowano też 8,1 mln t jogurtów i pozostałych produktów fermentowanych, a więc podobną ilość jak przed rokiem.
 
Niemniej jednak, z wyjątkiem produkcji PMP i jogurtów udział Polski w unijnej produkcji zwiększył się. W przypadku masła zwyżka udziału wyniosła 0,5 p.p. co oznacza, że prawie co dziesiąta kostka masła w UE była produkowana w Polsce. Udział naszego kraju w produkcji OMP był wyższy o 0,4 p.p. do 9,6%, a w produkcji serów o 0,2 p.p. do 9,2%.


Tagi:
źródło: