Wzrost cen żywności

Według FAO w marcu 2019 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem globalne ceny żywności wzrosły o 0,1%. Zwiększyły się ceny dwóch, spośród pięciu monitorowanych grup produktów spożywczych, tj. produktów mlecznych o 6,2% i mięsnych o 0,4%.

Wzrost cen żywności
Obniżyły się natomiast ceny cukru o 2%, zbóż o 2,2% i olejów roślinnych o 4,4%. Wzrosty światowych cen masła, mleka pełnego w proszku i sera wynikały ze zwiększonego popytu importowego oraz oczekiwanych sezonowych ograniczeń podaży tych produktów z Oceanii. Towarzyszący im nieznaczny spadek cen odtłuszczonego mleka w proszku był wynikiem spadku zapotrzebowania na międzynarodowych rynkach. Do zwyżki cen mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego przyczyniło się silne ożywienie popytu ze strony Chin.
 
W kierunku zmniejszenia cen mięsa owczego oddziaływały rosnące dostawy z Oceanii. Spadek cen cukru odzwierciedlał większe od spodziewanych rozmiary produkcji u czołowych producentów, tj. w Indiach i Brazylii. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżenie globalnych cen cukru był spadek wartości brazylijskiego reala.
 
Wśród głównych zbóż najsilniej zmalały ceny pszenicy, co było spowodowane dużymi dostawami eksportowymi, przy relatywnie słabym popycie, w szczególności na pszenicę amerykańską i ogólnie korzystnymi perspektywami tegorocznych zbiorów. Duża dostępność eksportowa i optymistyczne oceny zbiorów w Argentynie skutkowały zmniejszeniem się cen kukurydzy. Spadek światowych cen olejów roślinnych odnosił się głównie do oleju palmowego, sojowego i rzepakowego i wiązał się z wysokim poziomem zapasów oraz korzystnymi perspektywami produkcji rzepaku w rejonie Morza Czarnego.
 
W marcu 2019 r. światowe ceny żywności były o 3,6% niższe niż przed rokiem. Obniżyły się ceny wszystkich grup produktów spożywczych, z wyjątkiem produktów mlecznych. Ceny olejów roślinnych zmalały o 18,6%, mięsa o 5,0%, cukru o 2,7%, a zbóż o 0,4%. Ceny produktów mlecznych wzrosły o 3,5%.


Tagi:
źródło: