Trzoda chlewna

 • 2018-10-29

  Przyszłość polskiego rynku wieprzowiny

  W ostatnich miesiącach producenci trzody chlewnej są niepokojeni przez zwiększający się deficyt w handlu mięsem wieprzowym, malejące ceny oraz ASF rozwijający się zarówno w Polsce jak i Belgii. Przetwórcy natomiast borykają się z ograniczeniami eksportowymi, rosnącymi kosztami pracy i obniżającą się konsumpcją wewnętrzną.

 • 2018-10-27

  Wznowienie eksportu mięsa wieprzowego na rynek Malezji

  Władze weterynaryjne Malezji poinformowały o przywróceniu możliwości importu mięsa wieprzowego ze wszystkich polskich zakładów zatwierdzonych do wysyłek mięsa wieprzowego na rynek Malezji.

 • 2018-10-26

  Polska wieprzowina wraca na amerykański rynek

  - Szybka reakcja i mocne argumenty sprawiły, że polska wieprzowina z 16 zakładów wraca bez ograniczeń na rynek amerykański - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 • 2018-10-23

  Co dalej z eksportem wieprzowiny do USA?

  Trwa intensywny dialog ze stroną amerykańską na temat zniesienia wprowadzonych, nieuzasadnionych restrykcji dla importu mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych z Polski.

 • 2018-10-19

  Wzrost pogłowia trzody chlewnej w UE

  W 13 krajach członkowskich, pogłowie trzody wynosiło łącznie 126,8 mln świń i było o 1,7% większe niż w tym samym czasie poprzedniego roku.

 • 2018-10-18

  Ograniczenia importowe do Bośni i Hercegowiny dla województwa warmińsko-mazurskiego

  W związku z pojawieniem się nowych przypadków ASF w Polsce władze Bośni i Hercegowiny wprowadziły zakaz eksportu z województwa warmińsko-mazurskiego.

 • 2018-10-17

  Wzrost pogłowia trzody chlewnej

  W czerwcu 2018 r. pogłowie trzody w Polsce wyniosło 11 828 tys. sztuk i było większe niż w czerwcu 2017 r. o 4,2%. Pogłowie prosiąt zmalało w ujęciu roku o 3,8%, a warchlaków było wyższe o 4,8%.

 • 2018-10-12

  Spadek cen skupu żywca wieprzowego

  W Polsce, w I połowie 2018 r. cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 4,49 zł/kg i była o 14% mniejsza niż rok wcześniej.

 • 2018-10-09

  Wzrost ubojów unijnej trzody chlewnej

  W 2018 r., w większości krajów Unii Europejskiej, notuje się wzrost ubojów trzody.

 • 2018-10-08

  MRiRW nie planuje kolejnego naboru wniosków o refundację kosztów na bioasekurację

  W związku z wnioskiem samorządu rolniczego o wydłużenie terminu składania wniosków o refundację kosztów ponoszonych na bioasekurację, resort rolnictwa poinformował, że podwyższony poziom wymagań weterynaryjnych dla wszystkich gospodarstw, również na terenie nieobjętym restrykcjami związanymi z afrykańskim pomorem świń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby,...

 • 2018-09-30

  Zwiększa się regionalizacja produkcji trzody chlewnej w Polsce

  Pogłowie trzody chlewnej w czerwcu 2018 r. było o 4,3% większe w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Jest to kolejna zwyżka z rzędu od 2016 r., jednak pogłowie jest wciąż mniejsze niż w 2011 r.

 • 2018-09-24

  To już 213 ognisk afrykańskiego pomoru świń w Polsce

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu kolejnego ogniska ASF w Polsce.