Trzoda chlewna

 • 2018-06-04

  Pogłowie trzody chlewnej w Polsce

  Jak wynika ze wstępnych danych GUS w marcu 2018 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło 11 992 tys. sztuk, a więc to o 6,5% więcej niż przed rokiem.

 • 2018-06-02

  Modernizacja gospodarstw rolnych - rozwój produkcji prosiąt

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, w terminie od dnia 28 czerwca 2018 r. do...

 • 2018-06-01

  Jakość i optymalizacja przyszłością produkcji polskiej trzody chlewnej

  W ostatnich latach coraz więcej hodowców skarży się na brak opłacalności produkcji trzody chlewnej. Krajowa produkcja już dawno temu przestała być działalnością łatwą i dobrze popłatną dla każdego rolnika. Zła sytuacja na rynku wynika z rozdrobnienia hodowli, niekorzystnych struktur stad, czy niskiej efektywność produkcji.

 • 2018-05-29

  To już 112 ognisko afrykańskiego pomoru świń w Polsce

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu sto dwunastego ogniska ASF w Polsce od dnia występowania w Polsce ASF.

 • 2018-05-24

  Będą zmiany w znakowaniu świń

  W sprawie wznowienia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, resort rolnictwa przekazał że przedmiotowy projekt w dniu 13 kwietnia 2018 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych.

 • 2018-05-23

  Ceny wieprzowiny (13.05.2018)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 6 do 13 maja br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny wszystkich klas półtusz wieprzowych.

 • 2018-05-22

  Pogłowie świń w Polsce

  Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie świń w marcu 2018 r. liczyło 11 992,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z porównywalnym okresem 2017 roku wzrost o 6,5%.

 • 2018-05-15

  Polski handel zagraniczny wieprzowiną

  W 2017 r. popyt zagraniczny, m.in. z krajów UE, USA oraz Kanady stymulował zwyżkę wysyłki produktów wieprzowych z Polski.

 • 2018-05-15

  Ceny wieprzowiny (06.05.2018)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 23 kwietnia do 6 maja br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny wszystkich klas półtusz wieprzowych.

 • 2018-05-14

  Krajowe pogłowie trzody chlewnej

  Zwyżka cen skupu żywca wieprzowego i poprawa rentowności chowu świń w pierwszej połowie 2017 r. sprzyjały wzrostowi pogłowia trzody chlewnej.

 • 2018-05-11

  Chiny największym rynkiem dla podrobów i wieprzowiny

  Konsumpcja wieprzowiny w Chinach wynosi 30,2 kg/os. i jest dużo większa niż w krajach o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego i jednocześnie zbliżona do notowanej w krajach Unii Europejskiej, gdzie wynosi 32,3 kg/os.

 • 2018-04-27

  Ceny wieprzowiny (22.04.2018)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 15 do 22 kwietnia br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce wzrosły ceny trzech klas półtusz wieprzowych.