Trzoda chlewna

 • 2019-12-10

  Władze Ukrainy wprowadzają restrykcje importowe dla województwa lubuskiego

  Z uwagi na wystąpienie wirusa ASF u dzików w województwie lubuskim służba weterynaryjna Ukrainy z dniem 20 listopada 2019 r. rozszerzyła zakres terytorialny restrykcji o województwo lubuskie.

 • 2019-12-06

  Wirus ASF na Wielkopolsce

  Wielkopolska Izba Rolnicza podczas II Walnego Zgromadzenia 6 grudnia zajęła stanowisko w sprawie zagrożenia ze strony rozprzestrzeniającego się wirusa ASF.

 • 2019-11-27

  Nie będzie zmian w wypłatach odszkodowań za zwierzęta ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej w związku z wystąpieniem ASF

  Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW o dokonanie zmian w zasadach przyznawania odszkodowań w ramach zwalczania chorób z urzędu, które pozwoliłyby na bardziej elastyczne podejście służb weterynaryjnych.

 • 2019-11-25

  Rosną ceny unijnej trzody

  W 2019 r. na rynku trzody w UE-28 notowane są trendy zwyżkowe cen.

 • 2019-11-11

  Wzrost cen wieprzowiny

  Wzrost cen skupu trzody wpływa na zwyżkę cen sprzedaży i cen detalicznych wieprzowiny.

 • 2019-11-04

  MRiRW o kwestii odszkodowań i wypłaty rekompensat w związku z ASF

  W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczący kwestii odszkodowań oraz rekompensat wypłacanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń uprzejmie informuję, co następuje. Zasady przyznawania odszkodowań ze środków budżetu państwa w następstwie działań podjętych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt określa ustawa z dnia...

 • 2019-10-04

  Wzrost cen trzody chlewnej

  Od początku drugiego kwartału 2019 r. trwa zwyżkowy trend cen trzody obejmująca wiele krajów Unii Europejskiej, w tym Polskę.

 • 2019-09-24

  Pogłowie świń zmalało o 8,9%

  Jak wynika ze wstępnych danych, pogłowie świń w czerwcu 2019 r. liczyło 10,78 mln sztuk, wykazując w odniesieniu do analogicznego okresu minionego roku zniżkę o 8,9%. Spadek pogłowia wystąpił we wszystkich grupach produkcyjno–użytkowych trzody chlewnej.

 • 2019-09-09

  Ceny prosiąt na krajowych targowiskach

  Od początku 2019 r. zwiększają się ceny prosiąt na krajowych targowiskach.

 • 2019-09-06

  Polski handel zagraniczny wieprzowiną

  Z Polski w okresie styczeń–kwiecień 2019 r. wyeksportowano 282 tys. ton produktów wieprzowych w ekwiwalencie tusz, a więc to o 4% więcej niż przed rokiem. Wysyłka mięsa, stanowiącego 63% udziału, zwiększyła się o 5%, a za to o 2% zmalał wywóz przetworów wieprzowych.

 • 2019-09-05

  Opieramy się na barierach naturalnych

  – Jestem przeciwny wyznaczaniu stref ochronnych w oparciu o granice administracyjne województw. Opieramy się na barierach naturalnych – powiedział dziś minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas rozmowy telefonicznej z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem.

 • 2019-09-05

  Handel wieprzowiną Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Z UE do państw trzecich w miesiącach styczeń–październik 2018 r. eksport żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych wyniósł 3,3 mln ton i był o 2% wyższy niż przed rokiem.