Trzoda chlewna

 • 2019-11-11

  Wzrost cen wieprzowiny

  Wzrost cen skupu trzody wpływa na zwyżkę cen sprzedaży i cen detalicznych wieprzowiny.

 • 2019-11-04

  MRiRW o kwestii odszkodowań i wypłaty rekompensat w związku z ASF

  W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczący kwestii odszkodowań oraz rekompensat wypłacanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń uprzejmie informuję, co następuje. Zasady przyznawania odszkodowań ze środków budżetu państwa w następstwie działań podjętych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt określa ustawa z dnia...

 • 2019-10-04

  Wzrost cen trzody chlewnej

  Od początku drugiego kwartału 2019 r. trwa zwyżkowy trend cen trzody obejmująca wiele krajów Unii Europejskiej, w tym Polskę.

 • 2019-09-24

  Pogłowie świń zmalało o 8,9%

  Jak wynika ze wstępnych danych, pogłowie świń w czerwcu 2019 r. liczyło 10,78 mln sztuk, wykazując w odniesieniu do analogicznego okresu minionego roku zniżkę o 8,9%. Spadek pogłowia wystąpił we wszystkich grupach produkcyjno–użytkowych trzody chlewnej.

 • 2019-09-09

  Ceny prosiąt na krajowych targowiskach

  Od początku 2019 r. zwiększają się ceny prosiąt na krajowych targowiskach.

 • 2019-09-06

  Polski handel zagraniczny wieprzowiną

  Z Polski w okresie styczeń–kwiecień 2019 r. wyeksportowano 282 tys. ton produktów wieprzowych w ekwiwalencie tusz, a więc to o 4% więcej niż przed rokiem. Wysyłka mięsa, stanowiącego 63% udziału, zwiększyła się o 5%, a za to o 2% zmalał wywóz przetworów wieprzowych.

 • 2019-09-05

  Opieramy się na barierach naturalnych

  – Jestem przeciwny wyznaczaniu stref ochronnych w oparciu o granice administracyjne województw. Opieramy się na barierach naturalnych – powiedział dziś minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas rozmowy telefonicznej z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem.

 • 2019-09-05

  Handel wieprzowiną Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Z UE do państw trzecich w miesiącach styczeń–październik 2018 r. eksport żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych wyniósł 3,3 mln ton i był o 2% wyższy niż przed rokiem.

 • 2019-09-04

  Krajowe ceny skupu trzody chlewnej (bez VAT)

  W Polsce od lutego br. notowany jest wzrost cen skupu trzody chlewnej.

 • 2019-09-03

  GIW odnośnie 45 ogniska ASF w 2019 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 45 ogniska ASF w Polsce w 2019 roku, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2019-09-02

  Warunki eksportu wieprzowiny na rynek Portoryko, Guam, Marianów Północnych

  W nawiązaniu do zainteresowania eksportem wieprzowiny na rynek Portoryko, Główny Lekarz Weterynarii informuje o warunkach eksportu ww. towarów na wskazany rynek.

 • 2019-08-27

  GIW odnośnie 43 ogniska ASF w 2019 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 43 ogniska ASF w Polsce w 2019 roku, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.