Z kraju

 • 2022-12-17

  WIR informuje - co rolnik musi od stycznia 2023 r.

  W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej, od stycznia 2023 r. wchodzą, nowe zasady warunkowości. Ich niespełnienie będzie skutkowało karami w postaci potrąceń z dopłat bezpośrednich.

 • 2022-12-14

  Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.

  Kasa informuje, że Uchwałą Nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 listopada 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r. (M.P. z 2022 r., poz. 1180).

 • 2022-12-13

  Pogarsza się zła sytuacja w polskim rolnictwie

  W czwartym kwartale 2022 r. wartość wskaźnika koniunktury rolnej (IRGAGR) obniżyła się – w porównaniu z III kwartałem – o 3,9 pkt, do wysokości -20,8 pkt. Pogorszenie się koniunktury w IV kwartale roku jest zjawiskiem dość typowym, wynikającym z rytmu sezonowych wahań produkcji rolnej, uwarunkowanego porami roku. Jej dynamika w czwartym kwartale roku bieżącego nie różni...

 • 2022-12-09

  Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej: jeszcze w grudniu można ubiegać się o wsparcie

  Do 30 grudnia 2022 r. rolnicy mają czas, by starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Wsparcie to pochodzi z budżetu PROW 2014-2020 i skierowane jest do gospodarzy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. W tegorocznym naborze do tej pory do placówek ARiMR wpłynęło 60 wniosków o pomoc na kwotę 5,94 mln...

 • 2022-12-07

  Według GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w listopadzie o 0,7% - licząc miesiąc do miesiąca

  GUS podał w środę wstępne dane o inflacji w listopadzie. Dane te pokazują, że w ostatnim miesiącu ceny paliw do prywatnych środków transportu względem października spadły o 1,2%, lecz wciąż były o 15,5% wyższe niż w listopadzie 2021 r. Ceny nośników energii obniżyły się o symbolicznie 0,1% m/m, ale nadal były aż o 36,8% wyższe niż rok temu. W listopadzie artykuły...

 • 2022-12-06

  Zaliczki dopłat 2022 zrealizowane, czas na płatności końcowe

  Ponad 12,92 mld zł trafiło na konta rolników w postaci zaliczek płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 r. do końca listopada. 1 grudnia ARiMR rozpocznie przekazywanie pozostałych środków w ramach tegorocznej kampanii dopłat.

 • 2022-12-05

  Po raz drugi w tym roku można się ubiegać o zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt

  1 grudnia rozpocznie się drugi w 2022 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy ubezpieczają zwierzęta od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Wsparcie to realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • 2022-12-02

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

 • 2022-12-01

  Ceny skupu zbóż według GUS

  Na rynku krajowym w pierwszych czterech miesiącach sezonu 2022/2023 spadek podaży ziarna oraz duża niepewność, co do dalszej możliwości eksportu ziarna z Ukrainy przez porty Morza Czarnego skutkowały zwyżką cen skupu zbóż podstawowych.

 • 2022-11-29

  Nasz eksport pszenicy poza UE wzrósł w tym sezonie o blisko 1/3

  Od początku sezonu 2022/23, do 20-go listopada Polska wyeksportowała poza UE 1,080 mln ton pszenicy, w porównaniu do 0,735 mln ton w analogicznym okresie sezonu 2021/22. Oznacza to wzrost naszego eksportu do innych niż unijni odbiorców aż o 32% r/r.

 • 2022-11-28

  Ponad 40% naszego eksportu zbóż trafia w tym sezonie do Niemiec

  Według wstępnych danych Min.Fin. w okresie pierwszych trzech miesięcy sezonu 2022/2023 (czerwiec-wrzesień) nasz eksport pszenicy wyniósł 1,2 mln ton i był o 44% większy niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

 • 2022-11-24

  Poruszanie się maszynami rolniczymi na drogach publicznych w otoczeniu pojazdów pilotujących

  W obecnym stanie prawnym warunki dopuszczenia pojazdu lub zespołu pojazdów do ruchu określają przepisy art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988, z późń. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz....

 • 2022-11-23

  Aplikacja suszowa – kalkulacja albo protokół

  Po zalogowaniu się do aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” można pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer czy urządzenie mobilne. Przypominamy: jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie.