Z kraju

 • 2020-07-30

  Prywatny las z dotacją z PROW

  Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

 • 2020-07-30

  Zużycie nawozów wapniowych

  Zużycie nawozów wapniowych w sezonie 2018/2019 minimalnie wzrosło i wyniosło 821 tys. ton. Analogicznie jak w odniesieniu do nawozów NPK wykorzystanie nawozów wapniowych zwiększa się wraz ze wzrostem powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie.

 • 2020-07-30

  150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

  Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

 • 2020-07-29

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (19.07.2020)

  W dniach od 13 do 19 lipca 2020 roku wzrosła cena masła. Za to cena mleka w proszku spadła.

 • 2020-07-29

  Rynek zbóż w kraju (19.07.2020)

  Na krajowym rynku w trzecim tygodniu lipca 2020 r. trwające żniwa przyczyniły się do obniżki cen niektórych zbóż podstawowych. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2020-07-29

  Nawozy mineralne

  Zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2018/2019 było niższe niż w porównywalnym okresie przed rokiem i wyniosło 1905,4 tys. ton NPK.

 • 2020-07-29

  Gospodarstwa ekologiczne

  Po przystąpieniu Polski do UE nastąpił dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. Na przestrzeni lat 2004–2013 liczba gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji, tj. produkcja certyfikowana oraz w trakcie przestawiania na metody ekologiczne, a także obszar ekologicznych użytków rolnych zwiększyły się ponad siedmiokrotnie. Od 2014 r. notowana jest trend zniżkowy.

 • 2020-07-29

  Ceny drobiu w Polsce (19.07.2020)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 12 do 19 lipca 2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek większości cen drobiu. Jedynie ceny indorów wzrosły.

 • 2020-07-29

  Minimalna płaca w górę

  2800 zł – tyle wynosi propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r., jaką Rada Ministrów przedłożyła do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.

 • 2020-07-28

  Polska największym w UE eksporterem produktów drobiowych

  Polska jest największym w UE eksporterem produktów drobiowych, piątym – produktów wołowych i szóstym – produktów wieprzowych.

 • 2020-07-28

  Skup surowego mleka

  W Polsce w pierwszej połowie 2020 r. utrzymywał się wysoki poziom dostaw mleka surowego do skupu.

 • 2020-07-28

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (19.07.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 12 do 19 lipca 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen jaj. Jedynie cena jaj klasy L zmalała.