Z kraju

 • 2019-02-06

  Pogłowie świń na koniec 2018 r.

  Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2018 r. liczyło 11 027,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem minionego roku spadek o 7,4%.

 • 2019-02-06

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (20.01.2019)

  W dniach od 14 do 20 stycznia 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen zbytu półtuszy wieprzowych i tuszek kurcząt patroszonych, a także wzrost cen ćwierćtuszy wołowych i indyków patroszonych.

 • 2019-02-05

  Za nielegalny ubój zwierząt ZERO TOLERANCJI

  Wprowadzenie zasady „ ZERO TOLERANCJI” czyli sankcji karnych w postaci bezwarunkowych kar wiezienia dla przedsiębiorców odpowiedzialnych za nielegalny ubój zwierząt wraz z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. Proponujemy również wprowadzenie zakazu wykonywania zawodu dla lekarzy weterynarii, którzy dopuścili się złamania przepisów prawa na okres 6 lat.

 • 2019-02-05

  Rynek mięsa w Polsce (20.01.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-02-05

  Rynek zbóż w kraju (20.01.2019)

  Na rynku krajowym w trzecim tygodniu stycznia 2019 r. zwiększyły się ceny zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-02-05

  Rozkruszki i ich życie

  Rozkruszki występują na całym świecie, wszędzie tam, gdzie żyje człowiek i gdzie gromadzi zapasy żywności, pasze i płody rolne, ale są najpospolitszymi szkodnikami w krajach o klimacie umiarkowanym i wilgotnym.

 • 2019-02-05

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (20.01.2019)

  W Polsce w trzecim tygodniu stycznia 2019 r. zaobserwowano ponowny wzrost cen masła w blokach. Jednocześnie dalszemu spadkowi uległy ceny masła konfekcjonowanego. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2019-02-05

  Przedłużony termin składania wniosków o dopłaty tylko w sytuacjach wyjątkowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 państwa członkowskie określają ostateczne terminy, w których pojedynczy wniosek, wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność mogą być składane. Ostateczne terminy przypadają nie później niż dnia 15 maja każdego roku.

 • 2019-02-05

  Wzrost krajowej produkcji oleju rzepakowego

  Przerób rzepaku w 2018 roku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach wyniósł łącznie 2,79 mln ton wobec 2,564 mln ton nasion w 2017 roku.

 • 2019-02-05

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (20.01.2019)

  W dniach od 14 do 20 stycznia 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca drobiowego, wzrost cen żywca wołowego, a także stabilizację cen żywca wieprzowego.

 • 2019-02-04

  Wykryto chorobę szalonych krów w Polsce, pierwszy raz od 6 lat

  Choroba szalonych krów w Polsce. Wykryto pierwszy przypadek od 6 lat.

 • 2019-02-04

  Branża drobiarska już odczuwa skutki ostatnich doniesień medialnych

  Nie tylko hodowcy wołowiny odczują problemy po ostatnich doniesieniach medialnych. Problem zaczynają mieć hodowcy drobiu.