Z kraju

 • 2020-01-09

  Wzrost globalnej produkcji drobiu

  Jak wynika przewidywań ekspertów FAO globalna produkcja drobiu w 2019 r. wzrośnie o 4,7% i odnosić się będzie do wszystkich kontynentów, tj. w Azji o 9%, Afryce o 0,5%, Ameryce Centralnej o 2,5%, Ameryce Południowej o 2,5%, Ameryce Północnej o 2,4%, Europie o 2,6% i Oceanii o 1,8%.

 • 2020-01-09

  Dobra koniunktura na rynku mleka

  Utrzymuje się dobra koniunktura na międzynarodowym rynku mleka.

 • 2020-01-09

  Spory wzrost obszaru upraw ziemniaków

  Z powodu wysokich cen w sezonie 2018/2019 w większości krajów Europy Zachodniej doszło do sporego zwiększenia się obszaru uprawy ziemniaków, która w UE-5, tj. Niemcy, Belgia, Francja, Holandia i Wielka Brytania, w 2019 r. wyniosła 862 tys. ha i była wyższa względem roku wcześniejszego o 5,1%.

 • 2020-01-09

  Zwyżka cen paliw

  Średnie ceny detaliczne paliw na polskich stacjach 8 stycznia 2020 r. ukształtowały się na poziomie: ON 5,21 zł/l; Pb95 4,98 zł/l i LPG 2,41 zł/l.

 • 2020-01-09

  Spadek skupu bydła

  W okresie styczeń-październik 2019 r. skupiono w Polsce 542,6 tys. t bydła, a więc to spadek o 5% w ujęciu roku, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 157 tys. t wołowiny, co daje spadek o 3,5%.

 • 2020-01-09

  Wzrost produkcji przetworzonych produktów zbożowych

  We wrześniu 2019 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, minimalnie wzrosły przemiały zbóż. Zwiększyła się produkcja mąki i makaronów, a zmalała pozostałych produktów zbożowych oraz pasz dla zwierząt.

 • 2020-01-08

  Zmaleje ujemne saldo handlu oleistymi

  Ujemne saldo handlu produktami oleistymi w 2019 r. prawdopodobnie zmaleje.

 • 2020-01-08

  Ograniczenia w imporcie na rynek Republiki Białorusi ze względu na występowanie HPAI

  Ograniczenia te nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.

 • 2020-01-08

  Spadek zbiorów buraków cukrowych

  Tegoroczne warunki pogodowe nie sprzyjały dynamicznej zwyżki masy korzeni buraków cukrowych.

 • 2020-01-08

  Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino

  W dniu 15 stycznia 2020 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina. Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2019/2020 zobowiązani są do złożenia Deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym.

 • 2020-01-07

  Kostaryka - nowe możliwości eksportowe

  W wyniku renegocjacji wzoru świadectwa zdrowia służby weterynaryjne Polski i Kostaryki rozszerzyły listę produktów, dla których możliwe jest uzyskanie uprawnień przez zakłady mleczarskie.

 • 2020-01-07

  Hiacynt (Hyacinthus Orientalis) zwiastunem wiosny

  Hiacynt jest rośliną z rodziny szparagowatych. Typowym przedstawicielem tego gatunku jest hiacynt wschodni występujący w naturze w pasie od Turcji po Palestynę.