Z kraju

 • 2019-04-08

  Rynek mięsa w Polsce (24.03.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-04-08

  Kierowco jedź ostrożnie i uważaj na zwierzynę leśną

  Policjanci wspólnie z łowczymi wręczali kierowcom ulotki informując o możliwości wystąpienia na drodze zagrożenia ze strony zwierząt leśnych. Pamiętajmy, że zderzenie z sarną, łosiem lub też innym dzikim zwierzęciem może okazać się bardzo groźne. Dlatego, poruszając się drogą biegnąca przez tereny leśne należy zachować czujność.

 • 2019-04-05

  Znaczące ożywienie na rynku trzody

  Koniec marca przyniósł wzrosty cen na rynku żywca wieprzowego.

 • 2019-04-05

  Zmiany w koniunkturze w II półroczu 2018 r.

  W II półroczu 2018 r. rolnicy mniej pesymistycznie w odniesieniu do poprzedniej edycji badania ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, rentowność produkcji rolniczej, jak i popytu na produkty rolne.

 • 2019-04-05

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (24.03.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2019-04-05

  Ocena opłacalności produkcji rolniczej

  Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili aktualną rentowność produkcji rolniczej. Jednak saldo odpowiedzi poprawiło się i wynosiło minus 14,2 p. proc. w grudniu 2018 r. wobec minus 21,6 p. proc. w czerwcu 2018 r.

 • 2019-04-05

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (24.03.2019)

  W dniach od 18 do 24 marca 2019 roku spadła cena mleka w proszku i masła.

 • 2019-04-05

  W marcu niższe bezrobocie

  W marcu br. liczba bezrobotnych ponownie spadła poniżej miliona i wynosi obecnie 986 tys. osób. To o 30,7 tys. mniej niż w lutym. Z miesiąca na miesiąc rośnie też liczba osób aktywnych na rynku pracy. Wbrew przewidywaniom przeciwników programu „Rodzina 500+” ten nie dezaktywuje matek. Statystyki pokazują, że coraz więcej kobiet pracuje, znacznie też spadła stopa bezrobocia...

 • 2019-04-04

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (24.03.2019)

  W dniach od 18 do 24 marca 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego, indyczego i kurcząt brojlerów, a także stabilizację cen żywca wołowego.

 • 2019-04-04

  ARiMR: wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy rodzaj pomocy, finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski o przyznanie takiej pomocy będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

 • 2019-04-04

  Krótszy okres ważności badań próbek krwi od świń

  Komisja Europejska podjęła, pomimo wyraźnego sprzeciwu przedstawiciela Polski, decyzję o skróceniu z 15 do 7 dni, okresu ważności badań próbek krwi od świń pozwalających (z wynikiem ujemnym) na ich przemieszczanie, określonym w art. 8 Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r.

 • 2019-04-04

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (24.03.2019)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 18 do 24 marca 2019 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia zmalała. Jedynie cena pszenicy paszowej i żyta konsumpcyjnego wzrosła.