Z kraju

 • 2020-07-03

  Aplikacja mobilna ułatwi kontakt rolnika z ARiMR

  ARiMR kończy prace nad aplikacją mobilną na smartfony, tj. platformą do wzajemnych kontaktów ARiMR i rolników, której celem jest umożliwienie załatwienie spraw bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

 • 2020-07-03

  Odwołanie wystawy AGRO SHOW

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych podjął decyzję O ODWOŁANIU WYSTAWY AGRO SHOW 2020, która miała odbyć się w terminie 17-20 września br. w Bednarach, gm. Pobiedziska.

 • 2020-07-03

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (21.06.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2020-07-03

  Polski handel zagraniczny produktami wieprzowymi

  Polska jest szóstym pod względem ilości eksporterem wieprzowiny poza obszar celny UE, ale najważniejszymi importerami polskiego asortymentu wieprzowego są kraje Unii Europejskiej.

 • 2020-07-03

  Komisja Europejska prognozuje lepsze niż rok temu zbiory zbóż w Polsce

  W prognozie z 25-go czerwca 2020 Komisja Europejska podniosła o 0,7 mln ton, do 30,34 mln ton tegoroczne zbiory zbóż w Polsce. Kolejne prognozy pokazują, że produkcja ziarna w naszym kraju powinna przewyższyć o blisko 5% średnią wielkość z ostatnich pięciu lat (dzięki wzrostowi areału).

 • 2020-07-03

  Co ze wsparciem producentów wieprzowiny?

  Minister J.K. Ardanowski zaznaczył, że strona polska nieustannie podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu obszaru zagrożenia oraz prowadzi szereg innych działań w celu poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej. Działania zarówno Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Głównego Lekarza Weterynarii mają na celu ograniczenie obowiązujących restrykcji.

 • 2020-07-02

  Dobre perspektywy przed tegorocznymi żniwami rzepakowymi

  Według oceny członków Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce zostały oszacowane wspólnie przez obie organizacje na ok. 2,8 mln ton.

 • 2020-07-02

  Rosnące ceny paliw na stacjach

  Średnie ceny detaliczne paliw na polskich stacjach 1 lipca 2020 r. ukształtowały się na poziomie: ON 4,20 zł/l; Pb95 4,22 zł/l i LPG 1,99 zł/l.

 • 2020-07-02

  Rynek mięsa w Polsce (21.06.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2020-07-02

  Jest wniosek do UOKiK w sprawie niskich cen owoców miękkich

  Na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy nie zostały naruszone zasady konkurencji, w szczególności w odniesieniu do agrestu.

 • 2020-07-02

  Dostawy mleka surowego w kraju

  W Polsce w miesiącach styczeń–maj 2020 r. utrzymywał się wysoki poziom dostaw mleka surowego do skupu.

 • 2020-07-02

  Handel zagraniczny polskimi produktami mięsnymi

  Wartość polskiego eksportu produktów mięsnych w okresie styczeń–kwiecień 2020 r., podobnie jak przed rokiem, osiągnęła poziom 2,1 mld EUR, co stanowiło 19% w strukturze asortymentowej wysyłki produktów rolno-spożywczych.