Z kraju

 • 2020-07-28

  Susza rolnicza notowana w 6 województwach

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2020-07-27

  Historyczne wyniki i rekordy sprzedaży ubezpieczeń upraw w Concordii Polska Grupa Generali

  W wiosennym sezonie ubezpieczenia upraw Concordia Polska Grupa Generali osiągnęła rekordowy przypis składki na poziomie 105 mln zł. To aż o 20 mln więcej, niż rok temu w tym samym okresie. Wartość ubezpieczanych przez Concordię upraw, przekroczyła 5 mld zł. Ponadto w tym sezonie, Concordia ubezpieczyła rekordową powierzchnię upraw oraz zyskała znaczną grupę nowych klientów.

 • 2020-07-27

  Ceny skupu świń rzeźnych (19.07.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 12 do 19 lipiec 2020r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2020-07-27

  Częściowe zniesienie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Białorusi z uwagi na występowanie HPAI w Polsce

  Pismem z dnia 21 lipca 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Białorusi poinformowała o częściowym zniesieniu restrykcji importowych dla województwa opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 • 2020-07-27

  Krajowy skup zbóż

  W czerwcu 2020 r. krajowa podaż zbóż do skupu uległa spadkowi ze względu na małe zapasy ziarna w magazynach przed żniwami.

 • 2020-07-27

  Krajowa produkcja mięsa drobiowego

  Krajowa produkcja mięsa drobiowego uwarunkowana zwiększającym się eksportem wyniosła w wadze poubojowej ciepłej (wbc) – 2704 tys. t i była wyższa o 4,1% niż w 2018 r.

 • 2020-07-27

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (19.07.2020)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 12-19.07.2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen oleju rzepakowego rafinowanego, śruty rzepakowej i nasion rzepaku.

 • 2020-07-27

  8 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2020 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 8 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań z 22 lipca 2020 r., otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2020-07-27

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (19.07.2020)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 13 do 19 lipca 2020 roku cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały spadkową tendencję. Jedynie cena żyta konsumpcyjnego oraz kukurydzy pozostała niezmienna.

 • 2020-07-27

  Większe pogłowie trzody chlewnej

  Na początku grudnia 2019 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 215,5 tys. szt. i było większe o 187,8 tys. szt., od stanu notowanego w porównywalnym okresie przed rokiem., a w odniesieniu do liczebności stada trzody w czerwcu 2019 r. – wyższe o 434,1 tys. szt.

 • 2020-07-27

  Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego. 31 lipca rusza nabór wniosków

  Zakłady przetwórstwa rybnego to kolejny adresat, po armatorach statków rybackich, do którego trafi pomoc rekompensująca straty gospodarcze wynikające z epidemii COVID-19, wypłacana ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła pierwszy z trzech planowanych naborów wniosków o wsparcie dla tej branży. Odbędzie...

 • 2020-07-26

  Ceny zbóż (19.07.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 12 do 19 lipca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano zróżnicowaną relację cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.