Z kraju

 • 2019-11-18

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (03.11.2019)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 28 października do 3 listopada 2019 roku notowano zróżnicowany stosunek cen zbóż. Jedynie cena pszenicy paszowej pozostała niezmienna.

 • 2019-11-18

  Wzrost przetwórstwa rybnego

  W okresie styczeń-sierpień 2019 r. produkcja w zakładach przetwórstwa rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła 326,2 tys. t i była o 6,1% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-11-18

  Wyższe ceny paliwa na stacjach

  Średnie ceny detaliczne paliw na polskich stacjach 15 listopada 2019 r. ukształtowały się na poziomie: ON 4,965 zł/l; Pb95 4,921 zł/l i LPG 2,09 zł/l.

 • 2019-11-18

  Krajowy skup zbóż

  Od początku sezonu, a więc w okresie lipiec–wrzesień 2019 r. dostawy zbóż podstawowych z mieszankami, ale bez kukurydzy do skupu ukształtowały się w granicy 3 mln ton, czyli o 4% większym niż w tym samym czasie przed rokiem.

 • 2019-11-18

  Większe połowy ryb na Bałtyku

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wyniosły 122,4 tys. t i były o 1% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-11-15

  Na stacjach drożeje LPG

  Średnie ceny detaliczne paliw na polskich stacjach 13 listopada 2019 r. ukształtowały się na poziomie: ON 4,94 zł/l; Pb95 4,92 zł/l i LPG 2,03 zł/l

 • 2019-11-14

  Handel przetworami mlecznymi

  Eksport artykułów mleczarskich w okresie siedmiu miesięcy br. wyniósł 2,70 mld l w przeliczeniu na mleko surowe i był o 1,4% niższy niż w takim samym okresie ub.r., o czym zadecydował głównie spory spadek wywozu masła o 21,6%, ze względu na mniejsze ceny eksportowe o 10% oraz wzrost krajowego spożycia.

 • 2019-11-14

  Spadek cen tłuszczów zwierzęcych

  W okresie ośmiu miesięcy 2019 r. na rynku tłuszczów zwierzęcych, w tym zwłaszcza na rynku masła przeważały obniżki cen detalicznych, z uwagi na większą niż przed rokiem krajową podaż masła, tj. wzrost produkcji, przy spadku eksportu oraz duży spadek jego cen na międzynarodowych rynkach.

 • 2019-11-13

  Ceny przetworów mlecznych na rynku krajowym

  Krajowe ceny zbytu produktów mlecznych, głównie trwałych, są ściśle powiązane z cenami na rynku międzynarodowym.

 • 2019-11-13

  Większy obszar upraw ziemniaków, ale plonowanie mniejsze

  Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS obszar uprawy ziemniaków w Polsce w 2019 r. jest o 4% wyższy od zeszłorocznego i wynosi 310 tys. ha.

 • 2019-11-12

  Polska odpowiada za niespełna 10% unijnej produkcji zbóż

  W prognozie z 31-go października 2019 Komisja Europejska podniosła o 0,94 mln ton (w stosunku do września), do 28,89 mln ton prognozę zbiorów wszystkich zbóż w Polsce.

 • 2019-11-12

  MRiRW w sprawie wydawania rękojmi przez izby rolnicze

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że instytucja rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej wprowadzona została do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585).