Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • 2024-02-06

  Dopłaty bezpośrednie i obszarowe 2023 – płatności końcowe

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała ponad 891 mln zł w ramach płatności końcowych z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok. Wypłaty te rozpoczęły się 1 grudnia. Łącznie z zaliczkami, które były przekazywane w październiku i listopadzie, do rolników trafiło blisko 10,2 mld zł.

 • 2024-02-06

  Kredyty preferencyjne 2024 – limity akcji kredytowych i środków na dopłaty do oprocentowania udostępnione

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła na internetowej platformie aplikacyjnej współpracującym z nią bankom limity akcji kredytowych oraz środki na dopłaty do kredytów na 2024 rok. Dzięki temu banki, które mają podpisaną umowę z ARiMR, będą mogły udzielać rolnikom lub przedsiębiorcom z sektora rolnego kredytów preferencyjnych.

 • 2024-01-31

  Wszczepiane transpondery dla zwierząt dostępne od lutego

  Zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt za zatwierdzone uznaje się jedynie te środki identyfikacji, które są dostarczane przez dostawcę wpisanego na Listę dostawców prowadzoną przez ARiMR i bezpośrednio od niego nabywane.

 • 2024-01-30

  KPO: Małe przetwórstwo – nabór w toku

  Do 5 lutego 2024 r. można się ubiegać się o wsparcie na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej. Dotychczas złożono 860 wniosków o pomoc w wysokości blisko 320 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 • 2024-01-22

  KPO: Małe przetwórstwo – nabór w toku

  Do 5 lutego 2024 r. można się ubiegać się o wsparcie na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej. Dotychczas złożono 640 wniosków o pomoc w wysokości ponad 237 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 • 2024-01-11

  Interwencje pszczelarskie – 7 naborów w toku

  Do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze mogą się starać o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Do tej pory zarejestrowano 1 200 wniosków o wsparcie...

 • 2023-12-18

  Pomoc na sfinansowanie VAT dla organizacji pozarządowych zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne, które zawarły z ARMR umowę w ramach KPO

  O sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług mogą się ubiegać zajmujące się redystrybucją żywności na cele społeczne organizacje non-profit, które w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o objęciu przedsięwzięcia wsparciem. Pomoc dotyczy udokumentowanych fakturami kosztów podatku VAT...

 • 2023-12-15

  Wsparcie do mokrej kukurydzy – ruszyła wypłata

  11 grudnia ARiMR przekazała 51,4 mln zł w ramach pomocy do tzw. mokrej kukurydzy. Pieniądze te trafiły do 204 beneficjentów. Wnioski o pomoc, w zakończonym 30 października naborze złożyło 857 podmiotów. Ponieważ wynikająca z dokumentów kwota przekroczyła limit środków na takie wsparcie, został zastosowany współczynnik korygujący, który wynosi 0,55. To oznacza, że stawka...

 • 2023-12-06

  KPO: Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu – nabór startuje 15 grudnia

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli ubiegać o środki na inwestycje od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. To już drugi nabór wniosków o taką pomoc finansową realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 • 2023-12-06

  Wsparcie KGW: czas na wydatki do końca roku, a na sprawozdanie do końca stycznia

  W tegorocznym naborze wniosków o pomoc finansową na prowadzenie działalności statutowej ubiegało się 13,4 tys. kół gospodyń wiejskich. Na ich konta trafiło z tego tytułu 114,3 mln zł. Otrzymane środki trzeba wydać do 31 grudnia 2023 r., a do końca stycznia 2024 r. rozliczyć.

 • 2023-11-30

  8,94 mld zł na kontach rolników – dobiega końca wypłata zaliczek z tytułu płatności za 2023 rok

  Do 29 listopada rolnicy otrzymali 8,94 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023. Wypłaty zaliczek potrwają do końca listopada. W grudniu rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

 • 2023-11-20

  Rozwój małych gospodarstw – przedłużony nabór ma się zakończyć 24 listopada

  O pieniądze na „Rozwój małych gospodarstw” z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 będzie się można ubiegać jeszcze do 24 listopada 2023 r. Wsparcie to cieszy się zainteresowaniem rolników – dotychczas złożyli oni blisko 4,9 tys. wniosków o ponad 492 mln zł.

 • 2023-11-14

  Inwestycje chroniące wody przed azotanami – nabór trwa

  Do 24 listopada 2023 r. można się ubiegać o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a limit na rolnika i gospodarstwo wynosi 150 tys. zł.