Produkcja zwierzęca

 • 2022-06-07

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (22.05.2022)

  W dniach od 16 do 22 maja bieżącego roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wołowego oraz wzrost cen żywca wieprzowego, indyczego i stabilizację cen kurcząt brojlerów.

 • 2022-06-07

  Ceny drobiu w Polsce (22.05.2022)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 15 do 22 maja 2022 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen drobiu.

 • 2022-06-06

  Ceny skupu świń rzeźnych (22.05.2022)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 15 do 22 maja 2022 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce wzrosły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2022-06-03

  Ceny jaj w Polsce (22.05.2022)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 15 do 22 maja bieżącego roku, w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce odnotowano zróżnicowaną relację cen jaj.

 • 2022-06-02

  Ceny skupu mleka surowego według GUS w kwietniu 2022 r.

  W kwietniu 2022 r. na rynku krajowym odnotowano dynamiczny wzrost cen skupu mleka surowego.

 • 2022-06-01

  Jak pozyskać mięso do produkcji żywności w ramach RHD?

  Przepisy prawa Unii Europejskiej stanowią, że ubój zwierząt gospodarskich kopytnych, w tym świń, przeprowadzany w celu wprowadzenia na rynek pozyskanego mięsa, powinien odbywać się, co do zasady, w zatwierdzonej rzeźni.

 • 2022-06-01

  Ceny mięsa wołowego i drobiowego (22.05.2022)

  W dniach od 16 do 22 maja bieżącego roku w Polsce zaobserwowano spadek cen kurcząt patroszonych, półtuszy wieprzowych i tuszek indyków patroszonych.

 • 2022-06-01

  Rynek mięsa w Polsce (15.05.2022)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2022-05-31

  Ceny mięsa wołowego i drobiowego (15.05.2022)

  W dniach od 9 do 15 maja bieżącego roku w Polsce zaobserwowano spadek cen kurcząt patroszonych, półtuszy wieprzowych, ćwierćtuszy wołowych i wzrost cen tuszek indyków patroszonych.

 • 2022-05-31

  Grupa robocza „Drób i jaja”

  24 i 25 maja odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Drób i jaja” Copa-Cogeca oraz Grupy Dialogu Społecznego. Na spotkaniach Polskę reprezentowała ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Anna Zubków z Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu.

 • 2022-05-30

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (15.05.2022)

  W dniach od 9 do 15 maja bieżącego roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wołowego oraz spadek cen żywca wieprzowego, indyczego i kurcząt brojlerów.

 • 2022-05-27

  Ceny jaj w Polsce (15.05.2022)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 8 do 15 maja bieżącego roku, w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce odnotowano spadek większości cen jaj.

 • 2022-05-27

  Ceny skupu świń rzeźnych (15.05.2022)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 1 do 8 maja 2022 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce wzrosły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.