Produkcja zwierzęca

 • 2023-03-15

  Eksport produktów wieprzowych

  Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w 2021 r. Polska była szóstym pod kątem wolumenu eksporterem produktów wieprzowych poza obszar celny UE.

 • 2023-03-14

  Polski eksport mięsa wołowego

  W okresie jedenastu miesięcy 2022 r. z Polski wyeksportowano 332 tys. ton mięsa wołowego, czyli o 4% mniej niż w porównywalnym okresie 2021 r.

 • 2023-03-14

  Eksport produktów wołowych

  Polska jest szóstym producentem wołowiny w Unii Europejskiej i trzecim jej eksporterem poza obszar celny UE.

 • 2023-03-14

  Jakość handlowa produktów rybołówstwa w 2022 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej konserw, marynat i ryb mrożonych, którą objęto 110 podmiotów (65 sklepów i 45 producentów).

 • 2023-03-14

  Polska największym producentem gęsi w Unii Europejskiej

  Polska zaliczana jest do największych producentów gęsi w Unii Europejskiej.

 • 2023-03-13

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (05.03.2023)

  W dniach od 26 lutego do 5 marca bieżącego roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wołowego, kurcząt brojlerów oraz żywca indyczego i spadek cen żywca wieprzowego.

 • 2023-03-13

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (26.02.2023)

  W dniach od 20 do 26 lutego bieżącego roku w Polsce zaobserwowano spadek cen tuszek indyków i ćwierćtuszy wołowych, a także wzrost cen półtuszy wieprzowych i kurcząt patroszonych.

 • 2023-03-13

  Eksport produktów drobiowych

  W strukturze towarowej eksportu produktów drobiowych z Polski 92% stanowiło mięso - 1 453 tys. ton w wadze produktu, którego największymi odbiorcami były kraje UE z 67% udziału w wysyłce i 971 tys. ton, m.in.: Niemcy z 18% i 263 tys. ton, Niderlandy z 10% i 144 tys. ton i Francja z 9% i 135 tys. ton.

 • 2023-03-12

  Rynek mięsa w Polsce (5.03.2023)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2023-03-12

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (05.03.2023)

  W dniach od 26 lutego do 5 marca bieżącego roku w Polsce zaobserwowano spadek cen tuszek indyków i półtuszy wieprzowych, a także wzrost cen ćwierćtuszy wołowych i kurcząt patroszonych.

 • 2023-03-12

  Ceny mleka surowego i produktów mlecznych w Polsce

  Ceny mleka surowego i produktów mlecznych w Polsce są w dużym stopniu skorelowane ze zmianami cen na rynku globalnym, charakteryzującymi się około dwuletnim cyklem koniunkturalnym.

 • 2023-03-11

  Ceny jaj w Polsce (26.02.2023)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 19 do 26 lutego bieżącego roku, w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce odnotowano spadek większości cen jaj.

 • 2023-03-11

  Ceny skupu świń rzeźnych (5.03.2023)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 26 lutego do 5 marca bieżącego roku, w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce wzrosły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.