Produkcja zwierzęca

 • 2019-09-12

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (1.09.2019)

  W dniach od 25 sierpnia do 1 września 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen ćwierćtuszy wołowych, półtuszy wieprzowych, indyków, a także tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2019-09-12

  Produkcja żywca rzeźnego

  W 2018 r. wytworzono 7111,5 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, a więc o 254,2 tys. ton - 3,7% więcej niż w 2017 r.

 • 2019-09-11

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (1.09.2019)

  W dniach od 26 sierpnia do 1 września 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wieprzowego, wołowego i kurcząt brojlerów. Na niezmiennym poziomie pozostały ceny żywca indyczego.

 • 2019-09-11

  Krajowa produkcja mleka

  W 2018 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 13767,8 mln litrów i była większa od otrzymanej w 2017 r. o 463,2 mln litrów, czyli o 3,5%.

 • 2019-09-10

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (25.08.2019)

  W dniach od 19 do 25 sierpnia 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen ćwierćtuszy wołowych, ale za to wzrost cen półtuszy wieprzowych, indyków, a także tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2019-09-10

  Rynek mięsa w Polsce (25.08.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-09-09

  Ceny prosiąt na krajowych targowiskach

  Od początku 2019 r. zwiększają się ceny prosiąt na krajowych targowiskach.

 • 2019-09-08

  Otwarcie rynku Chile dla piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych z Polski

  Chilijskie służby weterynaryjne zatwierdziły Polskę do eksportu piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych.

 • 2019-09-07

  Większa podaż produktów rybnych

  Podaż produktów rybnych ze średnich i dużych zakładów przetwórczych wyniosła w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. 172 tys. t i była o 2,5% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-09-06

  Spadek połowów ryb na Bałtyku

  W okresie styczeń-maj 2019 r. połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły 105,3 tys. t i były o 1,1% niższe niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego.

 • 2019-09-06

  Polski handel zagraniczny wieprzowiną

  Z Polski w okresie styczeń–kwiecień 2019 r. wyeksportowano 282 tys. ton produktów wieprzowych w ekwiwalencie tusz, a więc to o 4% więcej niż przed rokiem. Wysyłka mięsa, stanowiącego 63% udziału, zwiększyła się o 5%, a za to o 2% zmalał wywóz przetworów wieprzowych.

 • 2019-09-06

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (25.08.2019)

  W dniach od 19 do 25 sierpnia 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego i kurcząt brojlerów. Na niezmiennym poziomie pozostały ceny żywca indyczego i wołowego.