Produkcja zwierzęca

 • 2019-05-13

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (05.05.2019)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 21 kwietnia do 5 maja 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj we wszystkich klasach.

 • 2019-05-13

  Dostawy surowego mleka

  W Polsce w pierwszym kwartale 2019 r. utrzymał się zwyżkowy trend w dostawach mleka surowego do skupu.

 • 2019-05-11

  Niższy eksport produktów mlecznych

  Jak wynika ze wstępnych danych, eksport przetworów mlecznych w styczniu br. wyniósł 377,4 mln l w przeliczeniu na mleko surowe i był o 1,4% niższy niż rok wcześniej.

 • 2019-05-10

  Spadek produkcji drobiu

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lutym 2019 r. ok. 209 tys. t mięsa drobiowego, a więc mniej o 12,2% niż przed miesiącem, ale więcej o 7,7% niż przed rokiem.

 • 2019-05-09

  Wzrost kosztów paszowych w chowie drobiu rzeźnego

  Na początku 2019 r., zwiększyły się koszty paszowe w chowie drobiu rzeźnego.

 • 2019-05-09

  Ceny mleka w skupie

  W II półroczu 2018 roku utrzymywał się trend zwyżkowy ceny skupu mleka, która w ostatnich miesiącach odwrócił się.

 • 2019-05-08

  Spadek eksportu jaj

  2018 r. za granicę sprzedano mniej o 18% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 12,5% przetworów z jaj. Import jaj świeżych był niższy o 22%, a przetworów z jaj o 46% wyższy w porównaniu z 2017 r.

 • 2019-05-08

  Rynek mleka i przetworów mleczarskich 15 lat po wejściu do UE

  Polski rynek mleka i przetworów mleczarskich po wejściu do UE przeszedł znaczące zmiany. Według danych GUS od 2005 do 2018 r. skup mleka w Polsce zwiększył się o 3 mld litrów czyli 35%, podczas gdy pogłowie krów mlecznych zmniejszyło się o 1/5 (według stanu na koniec roku).

 • 2019-05-07

  2018 r. sprzyjał przetwórcom mięsa drobiowego

  Ubiegły rok był w sektorze mięsnym bardzo dynamiczny. Wzrost cen drobiu wraz ze znacznym wzrostem eksportu oraz duże zwiększenie importu mięsa wieprzowego wraz z obniżeniem cen żywca, miały istotne przełożenie na wyniki finansowe branży.

 • 2019-05-07

  Skup mleka w marcu

  Jak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, skup mleka w marcu bieżącego roku wyniósł 1 028 mln l.

 • 2019-04-26

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (14.04.2019)

  W dniach od 8 do 14 kwietnia 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego, spadek indyczego i wołowego, a także stabilizację cen kurcząt brojlerów.

 • 2019-04-25

  Spożycie wołowiny

  W Polsce poziom spożycia wołowiny jest mniejszy niż w UE. Według szacunków IERiGŻ–PIB w 2018 r. średnio mieszkaniec Polski mógł skonsumować 3,3 kg mięsa wołowego względem 3,2 kg w 2017 r.