Produkcja zwierzęca

 • 2020-07-15

  Sytuacja na rynku pasz

  W 2019 r. przy zwyżce cen pasz ogółem o 3,8%, sprzedaż pasz przemysłowych używanych w żywieniu zwierząt gospodarskich kształtowała się na poziomie podobnym do roku poprzedniego i wyniosła 10,499 mln t.

 • 2020-07-15

  Polski handel zagraniczny drobiem

  Na początku 2020 r. odnotowano pogorszenie wyników w eksporcie drobiu z Polski.

 • 2020-07-15

  Dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa

  W celu przeciwdziałania sporej obniżce cen spowodowanego pandemią koronawirusa Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej.

 • 2020-07-15

  Krajowe ceny zakupu kurcząt brojlerów

  Na rynku krajowym do połowy marca 2020 r., pomimo wystąpienia ognisk grypy ptaków w niektórych rejonach kraju, utrzymała się zwyżkowy trend cen skupu kurcząt brojlerów.

 • 2020-07-14

  Handel drobiem Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Jak wynika z danych KE w czasie pierwszych czterech miesięcy 2020 r. unijny eksport produktów drobiowych był mniejszy o 16% niż przed rokiem i wyniósł 751 tys. ton.

 • 2020-07-14

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (05.07.2020)

  W dniach od 29 czerwca do 5 lipca 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen kurcząt brojlerów, a także spadek cen żywca wieprzowego, wołowego i stabilizację cen żywca indyczego.

 • 2020-07-14

  Polski handel zagraniczny mięsem wołowym

  Polska jest liczącym się unijnym eksporterem wołowiny poza obszar celny Unii Europejskiej, jednak większa część wolumenu produkcji sprzedawanej za granicę kierowana jest do krajów UE.

 • 2020-07-13

  Jakość handlowa jaj

  W marcu i kwietniu 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej jaj. Objęto nią 66 podmiotów zajmujących się sortowaniem, znakowaniem i pakowaniem jaj.

 • 2020-07-13

  Sytuacja w produkcji zwierzęcej

  Sytuacja w produkcji zwierzęcej, przy stabilnych cenach zbóż w skupie i zwyżce cen na targowiskach oraz rosnących cenach pasz, kształtowała się w 2019 r. przede wszystkim pod wpływem możliwości eksportowych i zmian cen głównie na europejskich rynkach rolnych silnie skorelowanych z cenami na rynkach krajowych.

 • 2020-07-13

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (05.07.2020)

  W dniach od 29 czerwca do 5 lipca 2020 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen indyków i ćwierćtuszy wołowych, półtuszy wieprzowych, a także wzrost cen tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2020-07-10

  Ceny świń rzeźnych w Unii Europejskiej

  Na rynku wewnętrznym UE, szczególnie w krajach będących dużymi producentami i eksporterami wieprzowiny ceny żywca wieprzowego od marca br. wykazują obniżkę.

 • 2020-07-09

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (28.06.2020)

  W dniach od 22 do 28 czerwca 2020 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen indyków i ćwierćtuszy wołowych, a także spadek cen tuszek kurcząt patroszonych i półtuszy wieprzowych.