Z kraju

 • 2019-05-10

  Spadek produkcji drobiu

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lutym 2019 r. ok. 209 tys. t mięsa drobiowego, a więc mniej o 12,2% niż przed miesiącem, ale więcej o 7,7% niż przed rokiem.

 • 2019-05-10

  Ceny artykułów mleczarskich

  W lutym bieżącego roku cena masła w blokach ukształtowała się w granicy 19,90 zł/kg i była o 1,8% mniejsza niż w styczniu, ale o 4,2% większa niż w porównywalnym czasie 2018 roku.

 • 2019-05-09

  W polskim hurcie paliwowym benzyna - 5,18 zł/l i ON - 5,12 zł/l

  Średnie ceny detaliczne paliw na polskich stacjach 8 maja 2019 r. ukształtowały się na poziomie: olej napędowy 5,18 zł/l; benzyna 95-oktanowa 5,21 zł/l i autogaz 2,22 zł/l.

 • 2019-05-09

  Wzrost kosztów paszowych w chowie drobiu rzeźnego

  Na początku 2019 r., zwiększyły się koszty paszowe w chowie drobiu rzeźnego.

 • 2019-05-09

  Ceny mleka w skupie

  W II półroczu 2018 roku utrzymywał się trend zwyżkowy ceny skupu mleka, która w ostatnich miesiącach odwrócił się.

 • 2019-05-08

  Spadek eksportu jaj

  2018 r. za granicę sprzedano mniej o 18% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 12,5% przetworów z jaj. Import jaj świeżych był niższy o 22%, a przetworów z jaj o 46% wyższy w porównaniu z 2017 r.

 • 2019-05-08

  Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy 2018/2019

  Przebieg pogody w listopadzie minionego roku był na ogół korzystny dla rolnictwa. Utrzymujące się w obrębie miesiąca dodatnie temperatury powietrza podtrzymywały wegetację i stwarzały dobre warunki dla wzrostu i rozwoju ozimin.

 • 2019-05-08

  Produkcja artykułów mleczarskich

  W okresie styczeń–luty 2019 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 521,7 mln litrów, a więc była mniejsza o 0,3% niż w porównywalnym czasie 2018 roku.

 • 2019-05-08

  Pogorszenie wyników finansowych firm zajmujących się pierwotnym i wtórnym przetwórstwem zbóż

  2018 rok przyniósł silny wzrost cen skupu ziarna, co znalazło swoje przełożenie w wynikach finansowych firm z branży przetwórstwa zbóż.

 • 2019-05-08

  Rynek mleka i przetworów mleczarskich 15 lat po wejściu do UE

  Polski rynek mleka i przetworów mleczarskich po wejściu do UE przeszedł znaczące zmiany. Według danych GUS od 2005 do 2018 r. skup mleka w Polsce zwiększył się o 3 mld litrów czyli 35%, podczas gdy pogłowie krów mlecznych zmniejszyło się o 1/5 (według stanu na koniec roku).

 • 2019-05-07

  Ocena stanu roślin ozimych zasianych jesienią 2018 r.

  Ocena stanu zasiewów ozimych pod zbiory 2019 r. przed wejściem w stan zimowego spoczynku była na poziomie lepszym od zeszłorocznego.

 • 2019-05-07

  2018 r. sprzyjał przetwórcom mięsa drobiowego

  Ubiegły rok był w sektorze mięsnym bardzo dynamiczny. Wzrost cen drobiu wraz ze znacznym wzrostem eksportu oraz duże zwiększenie importu mięsa wieprzowego wraz z obniżeniem cen żywca, miały istotne przełożenie na wyniki finansowe branży.