Z kraju

 • 2019-07-05

  GIW odnośnie 12 ogniska ASF w 2019 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu kolejnego ogniska ASF w Polsce w 2019 r.

 • 2019-07-04

  Ostatni tydzień przyniósł tylko symboliczne spadki cen na krajowych stacjach paliw

  Średnia cena diesla i najpopularniejszej z benzyn spadła tylko symbolicznie w ostatnim tygodniu. Olej napędowy kosztuje średnio 5,08 zł, a Pb 95 wyceniana została na średnio 5,16 zł/litr. Na stacjach paliw nadal tyle samo musimy płacić za lepszą z benzyn (5,49 zł/l), podczas gdy autogaz potaniał o 3 grosze, do 2,11 zł/l.

 • 2019-07-04

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2019r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2019r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w maju 2019r.

 • 2019-07-04

  Susza rolnicza we wszystkich monitorowanych uprawach

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2019-07-04

  Wapnowanie gleb

  W Ministerstwie Środowiska odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wraz z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem, podczas której omawiano uruchomienie programu priorytetowego na lata 2019 – 2023 pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 • 2019-07-04

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (23.06.2019)

  W dniach od 17 do 23 czerwca 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen tuszek kurcząt patroszonych, indyków patroszonych i półtuszy wieprzowych, a także wzrost ćwierćtuszy wołowych cen.

 • 2019-07-03

  GIW odnośnie 11 ogniska ASF w 2019 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu kolejnego ogniska ASF w Polsce w 2019 r.

 • 2019-07-03

  Ucywilizowanie łańcucha żywnościowego

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 • 2019-07-03

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (23.06.2019)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 17 do 23 czerwca 2019 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia odnotowała spadek cen. Jedynie cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła.

 • 2019-07-03

  Dobrostan zwierząt - zgoda Komitetu Monitorującego

  Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 pozytywnie zaopiniował propozycję zmian m.in. w zakresie nowego działania Dobrostan zwierząt, w ramach którego rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa.

 • 2019-07-03

  Nawozy – nowe regulacje prawne

  Na podstawie nowych przepisów na rynek Unii Europejskiej będą mogły być wprowadzane tylko te nawozy i produkty nawozowe, które spełniają unijne wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Przepisy te mają wpłynąć na zwiększenie asortymentu produkowanych nawozów i produktów nawozowych zapewniając rolnikom dostęp do większej liczby produktów.

 • 2019-07-02

  Podmioty skupowe otrzymają ceny referencyjne z Ministerstwa Rolnictwa

  Zakup produktów rolnych lub spożywczych po cenach niższych niż ceny referencyjne będzie skutkować wszczęciem postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy – możliwością nałożenia kary pieniężnej.