Z kraju

 • 2022-02-09

  Krajowa produkcja wieprzowiny

  W Polsce w czerwcu 2021 r. pogłowie świń liczyło 11 033 tys. szt. i było o 3,5% niższe w stosunku do czerwca 2020 r.

 • 2022-02-09

  Handel krajową kukurydzą

  Zbiory kukurydzy w Polsce na ogół przekraczają popyt rynku wewnętrznego, co umożliwia eksport nadwyżek tego zboża na rynki zagraniczne. Polska od sezonu 2016/2017 wysyłała po około 1–1,4 mln ton ziarna kukurydzy.

 • 2022-02-04

  Rolnik będzie mógł zarabiać na węglu!

  A konkretnie na wiązaniu dwutlenku węgla w glebie. Dwutlenek węgla jest jednym z gazów cieplarnianych, które w dużym stopniu przyczyniają się do zmian klimatu. Gaz ten emitowany jest przez różne źródła, w tym rolnictwo. Emisje CO2 z produkcji roślinnej odpowiadają za 15% światowego zanieczyszczenia atmosfery dwutlenkiem węgla. Musimy pamiętać, że rolnicy też są ofiarami...

 • 2022-02-03

  XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci rozpoczęty!

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

 • 2022-02-01

  Chów świń się nie opłaca, a dokładać nie ma z czego

  Przedłuża się trwająca na rynku trzody chlewnej zapaść cenowa. Dotyczy ona praktycznie wszystkich krajów członkowskich UE, w których trzoda chlewna odgrywa ważną rolę. Tuczniki w Polsce znów staniały.

 • 2022-01-31

  Warunki łączenia emerytury rolniczej i emerytury z ZUS

  Ze względu na docierające do nas pytania pragniemy wyjaśnić sprawę możliwości pobierania świadczeń emerytalnych z KRUS i ZUS.

 • 2022-01-27

  Kolejne wnioski w ramach PROW 2014-2020 będzie można składać elektronicznie

  Rolnicy i właściciele lasów będą mogli elektronicznie składać wnioski o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia w ramach poddziałania 8.1 „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” oraz wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 8.5 „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

 • 2022-01-26

  Eksport warzyw i przetworów

  W okresie styczeń–listopad 2021 r. wpływy ze sprzedaży zagranicznej warzyw i przetworów warzywnych wyniosły 1,7 mld EUR i były większe o 7% niż w porównywalnym okresie 2020 r. Eksport warzyw i przetworów warzywnych stanowił 5% wartości całego polskiego wywozu rolno-spożywczego.

 • 2022-01-25

  Polski eksport pszenicy poza UE obniżył się gwałtownie w połowie tego sezonu

  Dane KE pokazują, że Polska wyeksportowała poza UE w tym sezonie (od 1 lipca 2021 do 9 stycznia 2022) tylko 1,06 mln ton zbóż w porównaniu do 1,67 mln ton w ciągu 28 tygodni sezonu 2020/21. Oznacza to spadek naszego eksportu ziarna aż o 37% r/r. Jeszcze gorzej wyglądają dane na temat wysyłek poza UE polskiej pszenicy. Dotychczasowy wynik na poziomie 850 tys. ton jest o 43% gorszy...

 • 2022-01-18

  Resort klimatu w sprawie uregulowania wypłat odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. o ochronie gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) wskazuje m.in. wronę czarną i gawrona – osobniki poza obszarem administracyjnym miast jako zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową oraz wronę siwą i gawrona – osobniki w obszarze administracyjnym miast, jako zwierzęta objęte ochroną częściową. W...

 • 2022-01-18

  Zwolnienie rolników, beneficjentów PROW z zobowiązań wobec ARiMR

  W przedmiotowej korespondencji Izby Rolnicze postulują o zwolnienie rolników korzystających z instrumentu „Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014—2020 ze zobowiązań w zakresie wielkości produkcji oraz umorzenie zobowiązań rolnikom korzystającym z pomocy z programów pomocowych w ramach umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, u których w związku...

 • 2022-01-13

  Wapnowanie gleby zimą

  W sprzyjających warunkach można wapnowanie wykonać także zimą. Prawidłowe pH gleby, kształtowane w naszych warunkach głównie przez wapnowanie, jest warunkiem efektywności działania innych nawozów, w tym tych drogich azotowych, fosforowych i potasowych. Gleba, o odpowiednim do swojej kategorii odczynie, jest w stanie odpowiednio buforować i oddawać składniki pokarmowe z tych...