Z życia instytucji

 • 2019-09-18

  Porozumienie Rolnicze – efekty prac

  – Jestem absolutnie przekonany, że najlepszym mechanizmem rozwiązywania problemów rolnictwa jest uzgadnianie z bezpośrednio zainteresowanymi, z rolnikami kierunków działań – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej podsumowującej efekty prac Porozumienia Rolniczego

 • 2019-09-18

  Kasa zaprasza do udziału w finałowej gali XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  20 września o godz. 12.00 w Hali Seminaryjnej Targów Agro Show w Bednarach koło Poznania odbędzie się uroczystość podsumowania tegorocznego Konkursu BGR.

 • 2019-09-17

  Ruszają dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy z PROW 2014-2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

 • 2019-09-17

  Nabór wniosków dotyczących świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniu 30 września 2019 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania przez ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

 • 2019-09-17

  Modernizacja gospodarstw rolnych - w obszarze nawadniania

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym, w terminie od dnia 25...

 • 2019-09-17

  Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2019 r.

  W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

 • 2019-09-17

  Nowości w harmonogramie PROW

  Harmonogram tegorocznych naborów w ramach PROW na lata 2014-2020 został zaktualizowany. W porównaniu z poprzednim planem rozszerzono go o możliwość skorzystania przez rolników z dotacji na inwestycje chroniące wody gruntowe przez azotanami.

 • 2019-09-16

  Pomoc dla osób doświadczonych ubóstwem

  Ponad 76 tys. ton artykułów spożywczych - o łącznej, szacunkowej wartości około 354 mln zł brutto - trafi do osób najbardziej potrzebujących.

 • 2019-09-16

  Dożynki prezydenckie

  Główne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej odprawionej w Kaplicy Polowej AK. Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł na stadion Centralnego Ośrodka Sportu w Spale.

 • 2019-09-13

  Prezydent RP Andrzej Duda przyjął Gospodarzy najbezpieczniejszych gospodarstw 2019 w Belwederze

  Laureaci XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne u Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 • 2019-09-13

  Komunikat w sprawie stada tzw. wolnych krów z Deszczna

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie aktualnego stanu sprawy stada tzw. wolnych krów z Deszczna.

 • 2019-09-12

  Produkt polski

  – To najlepiej rozumiany patriotyzm gospodarczy – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej rozpoczynającej ogólnopolską kampanię informacyjną, która ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat oznakowania „Produkt polski”.