Partner serwisu Produkcja roślinna

 

Produkcja roślinna

 • 2022-07-01

  Rynek zbóż w kraju (12.06.2022)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2022-06-29

  Sytuacja na rynku zbóż

  Od wybuchu wojny na Ukrainie podejmowane są w UE, w tym w Polsce, działania na rzecz zwiększenia przepustowości transportu lądem, m.in. zbóż z Ukrainy. Działania te są niezbędne w celu pomocy Ukrainie. Transport ten odbywa się m.in. przez polską granicę.

 • 2022-06-28

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (19.06.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, oleju rzepakowego rafinowanego i śruty rzepakowej.

 • 2022-06-28

  Handel zagraniczny zbożami

  Od początku sezonu 2021/2022 wywóz ziarna zbóż z Polski był o 22% niższy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł 6,3 mln ton.

 • 2022-06-27

  Ceny zbóż w kraju (12.06.2022)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 5 do 12 czerwca bieżącego, w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano zróżnicowaną relację cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2022-06-27

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (12.06.2022)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 6 do 12 czerwca bieżącego roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia zmalały.

 • 2022-06-23

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (12.06.2022)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen rzepaku, a także wzrostu cen oleju rzepakowego rafinowanego i śruty rzepakowej.

 • 2022-06-23

  Stan zbóż jarych

  Zboża jare zasiano w większości województw terminowo lub z nieznacznym opóźnieniem. Ze względu na chłodną wiosnę z pogłębiającym się w marcu niedoborem opadów deszczu, prowadzenie siewów zbóż jarych było utrudnione, wschody roślin opóźnione i nierównomierne.

 • 2022-06-22

  Rynek zbóż w kraju (05.06.2022)

  Na przełomie maja i czerwca 2022 r. na rynku krajowym przeważały obniżki cen monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2022-06-21

  Ocena wielkości strat w uprawach ozimych

  W 2022 roku całkowite straty w obszarze zasiewów ozimin były nieznaczne, na poziomie mniejszym niż w roku ubiegłym, a ich stan oceniany bardzo wczesną wiosną był raczej dobry.

 • 2022-06-21

  Wystąpienie warunków suszy w Polsce

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2022-06-20

  Ministerstwo Aktywów Państwowych w sprawie cen nawozów

  Na wysokie ceny nawozów przekładają się przede wszystkim rekordowe ceny gazu ziemnego, a także niespotykana dotąd duża zmienność i dynamika ich wzrostu, jak również znaczący wzrost cen uprawnień do emisji CO2.

 • 2022-06-20

  Ukraina będzie miała rekordowe zapasy zbóż

  Zdaniem Ukraińskiego Związku Handlarzy Zbożem (UGA) zapasy zbóż na koniec nowego sezonu (2022/23) mogą osiągnąć rekordowe 25 mln ton z powodu zatrzymania eksportu drogą morską, a w najgorszym scenariuszu mogą wzrosnąć do 43 mln ton, jeśli wspomniany eksport nie ruszy.
jedno z najważniejszych profili produkcyjnych na gospodarstwie rolnym