Dotacje i dopłaty

 • 2021-08-30

  "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego

  Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego.

 • 2021-08-23

  Leasing maszyn rolniczych z PROW

  Leasing maszyn rolniczych często łączony jest z środkami finansowymi dostępnymi w ramach programów PROW.

 • 2021-08-16

  Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej – wnioski do 20 września

  Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

 • 2021-08-09

  Nie będzie zwiększenia dofinansowania na operacje związane z nawadnianiem

  Katalog instrumentów wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich został określony w przepisach prawa UE. Dla okresu programowania 2014 - 2020 jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające...

 • 2022-07-05

  Pomoc finansowa dla producentów świń - wnioski do 15 lipca br.

  2 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów o pomocy finansowej dla producentów świń. Wnioski do 15 lipca br.

 • 2022-07-01

  Pomoc finansowa dla producentów świń

  2 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów o pomocy finansowej dla producentów świń. Wnioski do 15 lipca br.

 • 2022-06-02

  Już można wnioskować o wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych

  Dziś rozpoczął się nabór wniosków na tworzenie zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2014–2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w formie papierowej lub elektronicznej do 1 sierpnia br.

 • 2022-06-01

  Infrastruktura kulturalna w regionie z dofinansowaniem

  Powstaną nowe, a istniejące zostaną wyremontowane i doposażone – budowa i modernizacja świetlic wiejskich w regionie będzie możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. W Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zostały podpisane umowy z zakresu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i...

 • 2022-05-31

  Wapnowanie gleb bez limitu

  W nawiązaniu do licznych wystąpień samorządu rolniczego w sprawie zniesienia limitu powierzchni gospodarstw, które mogą otrzymać dofinansowanie do wapnowania z Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyjął propozycję resortu rolnictwa,...

 • 2022-05-18

  Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

  W związku z uruchomieniem przez Komisję Europejską mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny od 25 marca do 29 kwietnia 2022 r. do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa można było składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty.

 • 2022-05-13

  Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. 30 i 31 maja biura powiatowe ARiMR czynne dłużej

  W związku z kończącym się naborem wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych biura powiatowe ARiMR będą czynne 30 i 31 maja 2022 r. do godz. 18. W szczególnych przypadkach czas pracy będzie można wydłużyć.

 • 2022-05-11

  Rolnicy mają dwa tygodnie więcej na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie!

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

 • 2022-04-22

  Znamy stawki pomocy suszowej za rok 2021

  Zapisy projektu przewidują, że będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek złożony od 16 maja do 30 czerwca br. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej ARiMR.
Dotacje, dopłaty