Dotacje i dopłaty

 • 2021-03-19

  Doposaż gospodarstwo – skorzystaj ze wsparcia na inwestycje w celu ochrony wód

  Do 26 marca 2021 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 • 2021-03-19

  31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

  Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie.

 • 2021-03-19

  31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

  Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

 • 2021-03-18

  Premie dla młodych rolników

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 31 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r.

 • 2021-03-18

  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 • 2021-03-17

  Restrukturyzacja małych gospodarstw

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 31 marca do 29 maja 2021 r.

 • 2021-03-16

  Wspólne działanie warte nawet 100 tys. euro rocznie - wsparcie dla grup producentów rolnych i organizacji producentów

  Od 15 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". To już dziewiąty nabór tego typu w ramach PROW 2014-2020.

 • 2021-03-16

  Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dopłat

  Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW 2014-2020 – dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego – za rok 2021.

 • 2021-03-15

  Dopłaty 2021 - wnioski tylko przez internet

  Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 • 2021-03-15

  Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 15 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

 • 2021-03-11

  Ważna informacja dotycząca konopi odmiany Finola

  W roku 2021 uprawa konopi odmiany Finola nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich, a także do płatności obszarowych w ramach PROW.

 • 2021-03-11

  Pomoc dla gospodarstw, które poniosły straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub ASF

  Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

 • 2021-03-09

  Pożyczki dla producentów świń na obszarach objętych ASF znów dostępne

  ARiMR wznowiła udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali stada na obszarach objętych afrykańskim pomorem świń (ASF). Pożyczki udzielane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Agencji na dany rok, a ich wypłata następuje w terminie do 30 dni od wydania decyzji.

« poprzednia | strona 4 z 133 | elementów 46–60 z 1984 | następna »
Dotacje, dopłaty