Finanse i prawo

 • 2020-05-12

  Spłata za grunty kupione od KOWR oddane w użytkowanie osobom trzecim

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest uprawniony do ingerencji w treść umowy, której nie jest stroną. Ponadto nie jest uprawniony do modyfikacji obowiązków, które zostały nałożone na KOWR mocą przepisów rangi ustawowej Jednocześnie należy wskazać, że zbycie nieruchomości rolnej na raty ma charakter preferencyjny i z założenia jego celem jest przeznaczenie nieruchomości...

 • 2020-05-08

  Ustawa o restrukturyzacji zadłużeń zostanie doprecyzowana

  W sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z uzgodnieniami z Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa możliwe jest wszczęcie postępowania w zakresie przejęcia długu na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji...

 • 2020-05-08

  Zabezpieczenie rolników przed skutkami Covid 19 odpowiedź MRiRW

  Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie postępowania w sytuacji wystąpienia choroby COVID-19 u rolnika i jego rodziny, prowadzącej produkcję zwierzęcą i koniecznością jej hospitalizacji oraz planowanych rozwiązań wsparcia finansowego dla gospodarstw rolnych, które z przyczyn od siebie niezależnych poniosą straty związane z ogłoszonym stanem...

 • 2020-05-07

  Nowa odsłona Concordia Auto

  Concordia Polska Grupa Generali przygotowała zmienioną ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych Concordia Auto. Wśród wprowadzonych nowości są m.in. atrakcyjne warunki autocasco, assistance, szeroka ochrona NNW, a także nowy ulepszony produkt Autoszyby.

 • 2020-05-07

  Dzierżawy gruntów rolnych z LP i samorządów nadal bez zmian

  W sprawie zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu umożliwienia Lasom Państwowym lub samorządom oddawania w dzierżawę gruntów rolnych w pierwszej kolejności na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, Ministerstwo Rozwoju w swojej odpowiedzi z dnia 29 kwietnia 2020 r. poinformowało, że nie planuje podjęcia prac zmiany ustawy o gospodarce...

 • 2020-05-07

  Brak możliwości co do przyznania premii poubojowej do bydła w 2020 r.

  Wsparcie do zwierząt w systemie płatności bezpośrednich możliwe jest jedynie w formie związanej z produkcją. Polska wdrożyła wsparcie do wszystkich dopuszczonych przepisami UE sektorów produkcji zwierzęcej, tj. wołowina i cielęcina (płatność do młodego bydła), mleko i przetwory mleczne (płatność do krów), mięso baranie i mięso kozie (płatności do owiec i kóz).

 • 2020-05-06

  W sprawie kontroli ARiMR "Modernizacji gospodarstw rolnych" oraz wypłat płatności bezpośrednich

  W odniesieniu do postulatu dotyczącego zaprzestania lub odraczania kontroli na miejscu w gospodarstwach ze względu na rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, uprzejmie informuję, że mając na uwadze bezpieczeństwo beneficjentów oraz pracowników ARiMR, została podjęta decyzja o wstrzymaniu bądź znacznym ograniczeniu przeprowadzania czynności kontrolnych w terenie przez agencję...

 • 2020-05-06

  300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

  Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

 • 2020-05-05

  W sprawie projektowanych sankcji za uchybienia wynikające z Programu azotanowego

  MRiRW w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnością.

 • 2020-05-05

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 24 maja 2020 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 24 maja 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

 • 2020-05-05

  Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie interwencji rynkowych w związku z COVID-19

  30 kwietnia br. Komisja Europejska przyjęła kolejny pakiet legislacyjny, dotyczący działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19.

 • 2020-05-05

  Bezpieczeństwo pszczół jest bardzo ważne

  Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej.
.