| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w punktach skupu (04-11.01.2015)

Jak wynika z analizy danych zaprezentowanych przez MRiRW, w dniach od 4 do 11 stycznia 2015 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce doszło do wzrostów większości cen zbóż.

Ceny zbóż w punktach skupu (04-11.01.2015)

Ceny zbóż w punktach skupu

POLSKA

Towar

Rodzaj ziarna

Cena [zł/tona]

Tygodn. zmiana ceny [%]

Strukt. obrot. [%]

 

 

11.01.2015

04.01.2015

 

11.01.2015

04.01.2015

Pszenica

k.

737

699

5,4

49

41,5

 

p.

702

710

-1,1

26,9

34,1

Żyto

k.

546

535

2,1

2,7

1,4

 

p.

536

542

-1,1

0,7

0,5

Jęczmień

k.

638

---

---

0,1

0

 

p.

593

604

-1,7

1,2

1,2

 

b.

709

746

-5

4,3

2,7

Kukurydza

p.

582

564

3,3

10,4

12,6

Owies

k.

445

436

2

0,1

0

 

p.

---

444

---

0

0,1

Pszenżyto

p.

567

557

1,8

4,6

5,7

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane

 

Notowania zbóż

 

Wzrosty cen zbóż

 

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż zaobserwowano w przypadku pszenicy konsumpcyjnej, żyta konsumpcyjnego, kukurydzy, pszenżyta oraz owsa konsumpcyjnego. W ujęciu procentowym największy wzrost cechował pszenicę konsumpcyjną, która podrożała o 5,4%. W mniejszym stopniu zwiększyły się ceny żyta konsumpcyjnego, kukurydzy, owsa konsumpcyjnego i pszenżyta, które wzrosły o odpowiednio: 2,1%, 3,3%, 2% i 1,8%.


Spadki cen zbóż

 

W tym samym czasie obniżeniu uległy ceny pszenicy paszowej, żyta paszowego, jęczmienia paszowego i browarnianego. Najbardziej znaczące zniżki były związane z jęczmieniem browarnianym, którego cena zmalała o 5%. Wyraźnie mniejsze spadki dotknęły pszenicę paszową, żyto paszowe i jęczmień paszowy. Zboża te potaniały bowiem o: 1,1%, 1,1% i 1,7%.

Ceny zbóż - czytaj więcej

 

 Tagi:
źródło: