| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w punktach skupu (14-21.06.2015)

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez MRiRW, w dniach od 14 do 21 czerwca 2015 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen większości analizowanych gatunków zbóż.

Ceny zbóż w punktach skupu (14-21.06.2015)

Ceny zbóż w punktach skupu

Towar

Rodzaj ziarna

Cena
[zł/tona]

Tygodnio-
wa zmiana
ceny
[%]

Strukt. obrot.
[%]

 

 

21.06.2015

14.06.2015

 

21.06.2015

14.06.2015

Pszenica

k.

676

677

-0,1

40,5

43,8

 

p.

655

642

1,9

27,6

23,0

Żyto

k.

477

473

0,7

1,5

1,8

 

p.

482

493

-2,1

1,2

1,2

Jęczmień

k.

540

524

3,1

0,2

0,7

 

p.

547

567

-3,6

2,0

3,3

 

b.

613

667

-8,1

0,7

1,3

Kukurydza

p.

577

564

2,2

20,2

18,4

Owies

k.

491

450

9,2

0,1

0,1

 

p.

461

450

2,4

0,0

0,1

Pszenżyto

p.

524

523

0,3

6,0

6,3

k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane


Notowania zbóż
 

Ceny zbóż - w górę


Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż zaobserwowano w przypadku owsa konsumpcyjnego, jęczmienia konsumpcyjnego, owsa paszowego, kukurydzy, pszenicy paszowej, żyta konsumpcyjnego oraz pszenżyta. W ujęciu procentowym największy wzrost cechował owies konsumpcyjny, które podrożało o 9,2%. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny jęczmienia konsumpcyjnego o 3,1%, owsa paszowego o 2,4%, kukurydzy o 2,2%, pszenicy paszowej o 1,9%, żyta konsumpcyjnego o 0,7% oraz pszenżyta o 0,3%.
 

Ceny zbóż - w dół


W tym samym czasie obniżce uległy ceny jęczmienia browarnianego i paszowego, żyta paszowego oraz pszenicy konsumpcyjnej. Przy czym, najbardziej znaczące zniżki były związane z jęczmienia browarnianego, którego cena zmalała o 8,1%. Mniejsze spadki dotknęły ceny jęczmienia paszowego, żyta paszowego oraz pszenicy konsumpcyjnej, które potaniały odpowiednio o: 3,6%, 2,1% i 0,1%.

Ceny zbóż - czytaj więcej

Warto zauważyć, iż w strukturze obrotu, już tradycyjnie, największe znaczenie miała pszenica konsumpcyjna i paszowa, odpowiednio: 40,5% i 27,6% (razem 68,1%) na dzień 21 czerwca 2015 r. Poza tym 20,2% transakcji dotyczyło kukurydzy. Jak zatem widać ponad 88,3% transakcji w punktach skupu w Polsce związanych było z pszenicą i kukurydzą.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!