| Autor: redakcja1

Ceny zbóż w skupie. Większość zbóż tanieje, najbardziej jęczmień

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 3 do 10 lipca 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny zbóż w skupie. Większość zbóż tanieje, najbardziej jęczmień
Zwyżki cen zbóż

Na przestrzeni omawianego tygodnia zwyżki cen zbóż odnotowano w odniesieniu do kukurydzy i pszenżyta. W ujęciu procentowym największy wzrost cechował kukurydzę, która podrożała o 0,6% do 717 zł/t. W mniejszym stopniu zwiększyły się natomiast ceny pszenżyta o 0,2% do 591 zł/t.

Spadek cen zbóż
 
W okresie od 3 do 10 lipca br. w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż największemu spadkowi uległa cena
jęczmienia browarnianego - o 18,9% do 586 zł/t. Poza tym, odnotowano zniżki w obrębie jęczmienia konsumpcyjnego - o 12,7% do 514 zł/t i paszowego - o 5,1% do 562 zł/t, żyta konsumpcyjnego o 3,3% do 514 zł/t, owsa konsumpcyjnego - o 3,1% do 550 zł/t, żyta paszowego - o 1,7% do 524 zł/t, a także pszenicy konsumpcyjnej - o 1,7% do 635 zł/t.

Ceny zbóż w punktach skupu

Zboże
Rodzaj
ziarna
Cena
[zł/tona]
Tygodniowa
zmiana
ceny [%]
Strukt. obrot.
[%]

 

 
10.07.2016
3.07.2016

 
10.07.2016
3.07.2016
Pszenica
k.
635
646
-1,7
23,9
29,2

 
p.
665
665
0,0
51,7
46,6
Żyto
k.
514
532
-3,3
1,0
2,5

 
p.
524
533
-1,7
0,2
0,2
Jęczmień
k.
514
589
-12,7
0,4
0,2

 
p.
562
592
-5,1
4,3
2,8

 
b.
586
723
-18,9
6,7
2,5
Kukurydza
p.
717
713
0,6
8,5
12,0
Owies
k.
550
567
-3,1
0,0
0,2

 
p.
---
565
---
0,0
0,2
Pszenżyto
p.
591
590
0,2
3,2
3,7
k=konsumpcyjne, p=paszowe, b=browarniane
 
Struktura obrotu zbożami

W strukturze obrotu zbożami, w dniu 10 lipca 2016 r., zdecydowanie największe znaczenie miała pszenica paszowa i konsumpcyjna odpowiednio: 51,7% i 23,9%. Na trzecim miejscu znalazła się natomiast kukurydza – 8,5%.


Tagi:
źródło: