| Autor: mikolaj

Dobry stan zasiewów upraw ozimych i jarych w 2014 r.

Stan zasiewów zbóż ozimych oraz rzepaku i rzepiku ozimego w połowie maja 2014 r. był znacznie lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Dobry stan zasiewów upraw ozimych i jarych w 2014 r.
Z oceny przeprowadzonej w I połowie maja 2014 r. przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że stan zasiewów upraw ozimych jest lepszy od ubiegłorocznego. Oceniono go na 3,8 - 4,1 stopnia kwalifikacyjnego.

Stan zasiewów pszenicy ozimej oceniono na 4,1 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,4 stopnia wyżej w porównaniu do roku ubiegłego oraz wyżej w porównaniu do średniej z lat 2006-2010. W przekroju wojewódzkim stan zasiewów pszenicy ozimej wahał się od 4,4 stopnia w województwie podkarpackim i 4,1 stopnia w województach: dolnośląskim i opolskim, do 3,8 stopnia w województwach: mazowieckim, podlaskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Stan lepszy niż przed rokiem wykazano w większości województw za wyjątkiem województwa opolskiego w którym ocena stanu zasiewów pszenicy ozimej była na poziomie ubiegłego roku. Najwyższą różnicę w ocenie stanu upraw pszenicy ozimej w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i wielkopolskim (wyżej o 0,4 stopnia).

Stan zasiewów żyta oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,2 stopnia wyżej od oceny z roku ubiegłego i o 0,3 stopnia wyżej od średniej z lat 2006-2010. Zasiewy żyta w bieżącym roku najwyżej oceniono w województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim i śląskim - na 4,0 stopnia, a najniżej w województwach: podlaskim i pomorskim - na 3,6 stopnia. W piętnastu województwach stan zasiewów żyta w bieżącym roku oceniono jako lepszy od analogicznej oceny w roku ubiegłym, tylko w województwie opolskim odnotowano spadek oceny o 0,1 stopnia.

Stan zasiewów jęczmienia ozimego oceniono na 3,9 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,2 stopnia kwalifikacyjnego wyżej w porównaniu z wiosenną oceną w 2013 roku i o 0,4 stopnia wyżej od średniej z lat 2006-2010, przy czym prawie we wszystkich województwach ocena była wyższa od ubiegłorocznej za wyjątkiem województwa świętokrzyskiego, w którym ocena stanu zasiewów jęczmienia ozimego była na poziomie ubiegłego roku. Zasiewy jęczmienia ozimego najwyżej oceniono w województwie podkarpackim na 4,2 stopnia, a najniżej w województwie warmińsko-mazurskim na 3,6 stopnia. Największą różnicę w ocenie stanu upraw jęczmienia ozimego w porównaniu z ubiegłoroczną wiosenną oceną wykazano w województwach: łódzkim (wyżej o 0,6 stopnia) oraz lubelskim, podkarpackim, śląskim i wielkopolskim (wyżej o 0,4 stopnia).

Stan zasiewów pszenżyta ozimego oceniono na 3,9 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,3 stopnia wyżej w porównaniu z rokiem ubiegłym i do średniej z lat 2006-2010. W przekroju wojewódzkim oceny stanu zasiewów pszenżyta ozimego wahały się od 4,0 stopnia w województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, śląskim i wielkopolskim do 3,7 stopnia w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim. Ocenę lepszą od ubiegłorocznej odnotowano we wszystkich województwach z wyjątkiem województwa opolskiego, w którym ocena była na poziomie roku ubiegłego.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!