| Autor: redakcja1

Gorsze prognozy zbiorów zbóż w UE

W lipcowym raporcie Strategie Grains skorygował w dół prognozę tegorocznych zbiorów zbóż w Unii Europejskiej w tym sezonie z wcześniejszych 307,2 mln ton do 305,4 mln ton – podaje FAMMU/FAPA.

Gorsze prognozy zbiorów zbóż w UE

Zbiory zbóż w UE

W związku z tym, poziom produkcji zbożowej będzie niższy o 7% niż przed rokiem. Korekt dokonano głównie dla pszenicy miękkiej oraz kukurydzy. Zbiory pszenicy miękkiej zostały oszacowane na 140,9 mln ton, a więc o 0,7 mln ton mniej w odniesieniu do czerwcowego raportu. Gorsze prognozy produkcji pszenicy są odzwierciedleniem suszy i upałów zanotowanych w kilku krajach.

Produkcja pszenicy w UE

SG zdecydowało się na obniżenie perspektywy produkcji pszenicy z uwagi na szacowane pogorszenie plonów w kilku krajach: Niemczech, Francji, Hiszpanii, Polsce i krajach Beneluksu – w sumie o 1,6 mln ton. Zniżka ocen dotyczyła również Danii i Włoch, ale w obu tych krajach ze względu na zmniejszenie areału upraw. Te spadki zostały częściowo zrekompensowane przez przewidywane lepsze wyniki produkcji na Litwie i w Szwecji łącznie o 0,5 mln ton z uwagi na wzrost powierzchni oraz w Rumunii i na Węgrzech o 0,5 mln ton z powodu poprawy plonowania.

Zbiory kukurydzy w UE

Zredukowano także wysokość perspektywy produkcji kukurydzy o 700 tys. ton do 66,7 mln ton. Oznaczałoby to sporą zniżkę w stosunku do zeszłorocznego rekordu wynoszącego 75,7 mln ton. Francuscy analitycy nie wykluczają następnych korekt produkcji kukurydzy jeżeli susza będzie się utrzymywać. Oczekiwana całkowita produkcja dla Hiszpanii, Francji, Włoch, Polski, Węgier i Austrii została zmniejszona o 0,8 mln ton, z powodu przewidywanego pogorszenia plonów. Zostało to częściowo zredukowane poprzez dodatnie rewizje prognoz dla Bułgarii - plonowanie oraz dla Portugalii – obszary upraw.

Produkcja jęczmienia na poziomie 57,8 mln ton

Bez większych zmian pozostały szacunki produkcji jęczmienia, tj. 57,8 mln ton, czyli o 4% mniej niż rok wcześniej. Dokonano wprawdzie redukcji prognozy zbiorów jęczmienia jarego o 400 tys. ton, ale zostało to zrównoważone wzrostem oczekiwanej produkcji jęczmienia ozimego – o taką samą ilość. Ujemnych korekt przewidywanych zbiorów jęczmienia dokonano dla: Niemiec, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Polski oraz Czech. Podniesiono z kolei prognozy produkcji tego gatunku dla Francji, Irlandii oraz Danii.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!